Inlägg publicerade under kategorin Socialnämnden

ANNONS
Av Anders - 6 mars 2012 13:07

med rubriken: "Besvikelse efter Ramlösamötet". Såhär besvarar jag den i morgondagens HD. Redan nu kan du läsa den här på bloggen:


Svar till: Besvikelse efter Ramlösamötet, Besviken åhörare, Helsingborg


Vi beklagar självklart att alla intresserade inte kunde beredas plats i Elinebergsskolans aula, eftersom det stora intresset var större än vi någonsin hoppats och trott. Om det var 20, 40 eller 60 som inte kom i aulan spelar mindre betydelse i sammanhanget, men naturligtvis skall alla känna att de fått ställa sina frågor, ventilerat sin oro eller bara gett sina synpunkter på processen fram till ett slutgiltigt ställningstagande den 12 april. I brevet med inbjudan till informationsmötet framgick det tydligt att det fanns ett antal sedan tidigare kända frågor som tjänstemännen vill svara på inledningsvis, för att sedan med över en timma kunna svara på ytterligare nya frågeställningar som dykt upp under processens gång.


Som förtroendevald har jag stor tillit till att tjänstemän kan svara på detaljfrågor, verksamhetsrelaterade frågor och sjukdomsdiagnoser. Frågor kring den politiska processen, framtagandet av beslut och slutgiltigt ställningstagande svarade jag på under mötet. Jag har i ett 30-tal mejl, några insändare och något telefonsamtal svarat ungefär samma sak och jag kan ytterligare en gång tydligt deklarera: ”Det finns inga beslut tagna att bygga, det finns ett beslut att uppdra åt socialchefen att ta fram projekteringsunderlag samt kostnadskalkyl för en nybyggnation”.


Därför är alla synpunkter, kommenterar och frågeställningar välkomna som underlag för vårt ställningstagande som kommer den 12 april. Under mars månad arbetar socialchefen och hans tjänstemän intensivt med frågan och till aprilsammanträdet kommer ett underlag ligga på bordet för ett politiskt beslut och ställningstagande om och hur vi går vidare i processen att ge psykiskt funktionsnedsatta värdiga boendeförhållanden.


Eftersom inte alla kom in i lokalen förra gången, anordnas ett ytterligare tillfälle för information om processen, frågor, funderingar och synpunkter. Denna gång blir det onsdagen den 14 mars i socialförvaltningens lokaler på Bredgatan 17, klockan 19 -21. Lokalen finns på 5:e våningen och rymmer max 80 personer. Förhoppningsvis räcker det till de personer som inte kom in förra gången.


Anders Lundström (KD) socialnämndsordförande i Helsingborgs stad

ANNONS
Av Anders - 3 mars 2012 10:33

...ganska fint. Idag är det Andra chansen (med Torsten Flinck som favorit?) på TV:n ikväll och förberedelserna är igång. Debatten "rasar" på hd.se och artikeln "Ramlösaborna fyllde hela aulan". Många har tyckt till. Men eftersom inte alla hade möjlighet att komma in i en lokal som rymde över 200 personer gör vi om det inom snar framtid. Datumet är inte riktigt spikat ännu (kommer ibörjan av veckan). Syftet med mötena är att:


1) Informera om beslutet som togs den 29 november.

2) Informera om bakgrunden till både boendeplanen för vuxenverksamheten 2012-2017 och Kronans framtid.

3) Informera om arbetet med att ta fram ett nytt beslut den 12 april.

4) Ödmjukt lyssna i synpunkter, kommenterar och försöka besvara frågor.


Det finns inget ställningstagande kring Ramlösagården, även om många tror det. Ännu är det många frågetecken och funderingar som måste diskutera och funderas över. Det finns nämligen många aspekter att hänsyn till och ännu finns inte något ställningstagande eller förslag till beslut. Återkommer till det i slutet av mars eller början av april.


Nu håller jag helg och återkommer i nästa vecka med nya uppdateringar på bloggen.

Av Anders - 2 mars 2012 15:13

till reflektion och eftertanke. Veckan har varit lång, intensivt och krävande. Började med att vara i Kristianstad i två dagar och följa regionpolitiken på nära håll. Möte med engagerade krögare på onsdagen som gillade vår dialog kring gemensamma frågor och torsdagens offenliga möte med medborgare kring ett eventuellt bygge på Ramlösagården. (Blev ganska mycket reaktioner på hd.se kring artiklen om mötet, läs gärna dem.) Fredagen har hittills innehållit 3 möten och många ställningstaganden och den är inte slut ännu. Några viktiga till måste hanteras innan helgen är här.


Nästa vecka innehåller många olika saker, bland blir det Malmö, Kristianstad och Helsingborg som skall besökas.


Av Anders - 1 mars 2012 11:00

i demokratifabriken. Idag är det den 1 mars och ikväll har Socialnämnden bjudit in allmänheten till ett informationsmöte kring vårt beslut den 29 november 2011 rörande ett eventuellt nytt boende på Ramlösagården. Det skall bli intressant, spännande och roligt att få möta medborgarna kring viktig och angelägen fråga.


Idag var det ytterligare två insändare kring frågan och antalet är nog snart uppe i ett tjugotal. Till detta kommer säkert ett tjugotal mejl som jag snabbt och enkelt försökt svara.


Bland breven finns argumenten:


"Vi har själva två små barn, och skulle inte våga ta risken att släppa dem ur sikte för en sekund, eller låta dem leka ute med sina kompisar utan en vuxens sällskap, med ett sådant boende som närmaste granne. "


"[...] jag gissar att Du inte bor i närområdet! Detta uttalande tycker jag bara vittnar om att du inte tar frågan på allvar! Ta ansvar och förlägg detta boende på annat område."


"Är detta vad ni kallar för demokrati?"

 

"I dagsläget känner jag o min familj oss trygga men det lär ju upphöra om detta projekt kommer till samt vill jag påpeka att detta kommer troligtvis att dra den attraktiva marknaden här vad gäller husköp."

 

Kvällens möte kommer förhoppningsvis inte innehålla denna typ av argumentation, men man kan aldrig vara säker. Naturligtvis skall tjänstemän och politiker försöka besvara frågorna så bra som möjligt.


Som uppladdning igårkväll tittade i alla fall jag på Uppdrag Granskning som handlade just om trygghet, säkerhet, demokrati och öppet möte i avsnittet AMBULANSEN SOM FÖRSVANN. Kolla in denna länken: http://svt.se/ug/#20120227145551/besvikelse_nar_ambulansen_forsvinner?&_suid=480


Naturligtvis går det inte att jämföra rakt av, men vissa inslag i programmet kommer säkert att upprepa sig.


Världen utanför snurrar på och imorgon är det åter dags att förbereda ett socialnämndsmöte, nämligen det som skall avhållas den 15 mars. Ärendena är många, viktiga och angelägna för ett antal människor. Det innebär att dessa kommer bli besvikna om vi inte bereder dem på ett klokt, ödmjukt och professionellt sätt. Det handlar bland annat om ensamkommande flyktingbarn, svar till Socialstyrelsen och att ta emot en penggåva ifrån Vikens församling.


Imorgon är det också överläggningar mellan Helsingborgs stad och Region Skåne om viktiga frågor oss emellan. Roligt är det i alla fall att samarbetet och  samverkan fungerar för det mesta mellan regionen och staden. Det finns alltid möjlighet till förbättringar, men bra samtalsklimat har vi. Lärde mig någonstans, när man slutar att prata med varandra, då blir det problem. Därför pratar vi hela tiden med medborgare, intresserade och andra aktörer såsom region Skåne.


Förhoppningsvis kommer det en rapport här på bloggen ikväll om hur mötet gick. Tänkte naturligtvis att alla läsare av min blogg (vilket har varit nästan rekordmånga i februari 2012) skall få läsa själva hur jag uppfattade det offentliga mötet som varit inplanerat i nästan 2 månader. (Tja, alla har ju inte vetat om det.)Av Anders - 24 februari 2012 10:37


tänkte att jag skulle i allafall försöka bemöta några av de argument som finns kring "Ramlöagården". Hoppas du också sett och läst inslagen i Helsingborgs Dagblad:


http://hd.se/24hd/?clip=1061802#category=651&clip=1061802&startTime=0m0s

http://hd.se/helsingborg/2012/02/23/nytt-stodboende-vallar-het-debatt/

http://hd.se/helsingborg/2012/02/23/ingen-har-pa-kronan-ar-valdsam/


Klargörande eller bara ytterligare en inlaga i debatten?


Svar och bemötande av 10 insändare de senaste dagarna kring Socialnämndens agerande: (Ska sunt förnuft råda? Barnet i centrum på Ramlösa friskola. Varför vänta med svaren? Barnen på Ramlösa har också rätt till trygghet. Att skapa otrygghet på Ramlösagården. Var placeras ett boende? Placera boendet i stadens centrala delar. Vi vill inte ha detta nya bygge. Hemligt om möte och kommunen måste ta sitt ansvar.)


Ett antal engagerade föräldrar, medborgare och företrädare för olika intressenter har under några dagar skrivit minst tio insändare kring Socialnämndens ärende ”Boendeplan för vuxenverksamheten 2012-2017” och Underlag till Socialnämnden gällande behov av nya lokaler för Kronan, boende med särskild service enligt SoL”, som behandlades den 29 november 2011.


Naturligtvis går det inte att kortfattat svara på alla frågor, påstående och argument som just finns i luften, men jag skall i alla fall försöka. Det kommer vara ett offentligt möte torsdagen den 1 mars i Elinebergskolans aula där mer detaljerad information kommer att ges och möjligheter till att ställa frågor till politiker och tjänstemän som arbetat med frågorna under lång tid.


Fråga: Är det beslutat att ett boende för psykisk funktionsnedsättning som anses färdigbehandlade av den rättspsykiatriska vården skall byggas på Magnoliagatan och i strid med Socialstyrelsens rekommendationer?


Svar: Socialnämnden beslutade den 29 november ”att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram projekteringsunderlag samt kostnadskalkyl för en nybyggnation.” Detta innebär att inga beslut är tagna att bygga, utan att ett beslutsunderlag skall tas fram. Ambitionen är att detta underlag skall tas upp vid Socialnämndens sammanträde den 12 april. Socialnämnden har alltså inte tagit ställning om ett genomförande ännu.


Projekteringen utgår ifrån Kronan (som är ett boende på Ängelholmsvägen) skall avvecklas och att dessa personer skall få ett nytt, värdigt boende. Därmed är det absolut inte tal om att färdigbehandlade personer ifrån rättspsykiatriska vården. Dessa individer hanteras i särskild ordning och kommer inte att bo på Magnoliagatan.


Socialstyrelsen har ett antal föreskrifter, rekommendationer, råd och skrifter som beskriver och uttolkar lagstiftningen kring boende av denna och andra typer. I detta komplicerade ärendet måste en samlad juridisk bedömning utifrån alla lagar, förordningar, föreskrifter, råd och rekommendationer och verkliga förhållanden göras. Det går inte bara att hänvisa till citat i en skrift, utan här måste en samlad analys göras och den kommer att föreligga i samband med Socialnämndens beslut den 12 april. Vidare tillkommer det ett antal fler frågor, funderingar och synpunkter som inte ventileras via insändarsidorna, mejl och upprop till berörda beslutsfattare och tjänstemän. Dessa kommer även att utgöra beslutsunderlaget för ett slutgiltigt ställningstagande.


Detta ärende handlar till syende och sist om hur vi ser på vårt gemensamma samhälle och hur vi hjälper våra mest utsatta och svaga med att få drägliga och värdiga boendeförhållanden. Jag tror på ett solidariskt samhälle där vi alla tillsammans hjälps åt och hoppas att tolerans, mångfald och fördomsfrihet råder bakom alla ställningstaganden.  


Anders Lundström (KD) socialnämndsordförande i Helsingborgs stad och Ramlösabo

Av Anders - 17 februari 2012 15:01

lugn och eftertänksam dag för mig. Mötet med de övriga socialnämndsordföranden i Nordvästra Skåne blev inställt med ganska kort varsel. Därför har jag ägnat dagen åt skrivbordsarbete. Konkret handlar det om att skriva, sortera och fundera kring framtida utmaningar såsom ministerbesök i Skåne, presentationer inför förtroendevalda kring eventuella beslut och kalenderfrågor i mars/april. Hela tiden kommer nya bollar rullande och vissa är små och trevliga och vissa är stora och jobbiga.


Nästa vecka innehåller allt ifrån fotografering för id-kort i Kristianstad till debatt i Helsingborgs fullmäktige. Det är verkligen skillnad på arbetsuppgifter och varje dag är inte sig lik. Naturligtvis kommer torsdagen den 1 mars klockan 19-21 bli ett sort och publikt arrangemang, då Socialnämnden bjudit in till information kring Socialnämndens beslut om att skapa nya och bättre boendeplatser för en utsatt och tyst grupp i samhället. De som eventuellt berörs av flytten ifrån Kronan till Ramlösagården är ingen grupp som startar facebook-upprop. Vem skall ställa sig på de svagas sida i dagens samhälle? Just nu går mycket tid till att förklara, diskutera och reda ut fakta kring detta angelägna ärende. Tyvärr finns det mycket okunskap och fördomar i skrivelserna, insändarna och debatten, men jag skall göra allt i min makt för att reda ut detta, så att de flesta känner sig trygga och kan lämna oron bakom sig.


Men innan den 1 mars kommer det hinna hända många intressanta saker och som vanligt läser du det först här på bloggen som i veckan haft ganska många besökare. Februari 2012 kommer gå till historien som en bra månad i bloggstatistiken. (Om det nu är en viktig del i livet?)


Ingen som frågat om hur det gick igår på Socialnämndens möte som varade i 2,5 timme? Tja, det kommer kanske om några månader i en tidning nära dig. Trevlig helg i alla fall....Av Anders - 15 februari 2012 17:16

Sitter just i Kristanstad och försöker samla ihop alla lösa trådar som ligger på bordet (eller egentligen finns i anteckningsboken och i huvudet).  Imorgon är det åter dags för Socialnämnd. Denna gången kommer det (forhoppningsvis) ett antal viktiga beslut. Tänkte berätta mer sen (när jag åter är tillbaka i Helsingborg.)


I helgen är det premiär på Robert Lillhongas nya film. Ja, just det, jag kommer att gå på denna premiär.

Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se