Alla inlägg under maj 2011

Av Anders - 23 maj 2011 13:15

Klicka på länken och följ Göran Hägglund, partiledare för Kristdemokraterna....


ANNONS
Av Anders - 19 maj 2011 17:13

 

Imorgon fredag träffas ledande politiker ifrån Region Skåne och Nordvästra Skåne för att diskutera gemensamma frågeställningar. En sådan är hur vi tillsammans kan minska samhällets kostnader kopplat till missbruksvården. Om vi tillsammans kan hjälpa dessa individer på ett bättre, tidigare och tydligare sätt kan vi spara stora resurser, både i form av pengar och mänskligt lidande. Missbrukarna och deras anhöriga utsätts för stort mänskligt elände. Tyvärr är även samhällets kostnader för aktiva missbrukare i form av sjukhusvård, ambulansutryckningar, stölder med mera höga. Andra medborgare i samhället i behov av sjukhusvård får stå åt sidan då missbrukare ofta är farliga för sitt eget liv och därför kliver före i vårdköerna. Det finns brister i samhällets missbruksvård och genom en närmare samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten är förutsättningarna bättre för en utvecklad vård.


Därför tar nu Treklövern i Helsingborg ett tydligt initiativ för att utveckla och förbättra missbruksvården i Helsingborg. I budgetförslaget för 2012 finns det ett klart uppdrag till Socialnämnden att utreda förutsättningarna för en fördjupad samverkan genom en etablering av ett beroendecentrum tillsammans med Region Skåne. I detta centra skall det vara en särskild satsning kring gruppen unga missbrukare i åldern 15-25 år. Ett beroendecentrum syftar till att samla alla de olika resurser som behövs för att hjälpa och stötta dessa medborgare på ett effektivt och tydligt sätt. Ofta finns det flera problembilder och samverkan och samarbete är en förutsättning för att kunna dessa individer som har komplexa problem.


För några veckor sedan presenterades en nästan tusen sidor lång missbruksutredning som lyfter fram ett antal förbättringsområden inom den svenska missbruksvården. Utredningen är tydlig på en punkt. Om vi skall lyckas vända trenden och minska samhällets kostnader för missbruksvården måste alla offentliga verksamheter samarbeta och samverka på ett mycket tydligare och bättre sätt än idag. Treklövern i Helsingborg vill gå före och vara ett nationellt föredöme inom missbruksvården. Skall Helsingborg och de nordvästskånska kommunerna vara en attraktiv region måste vi hjälpa och stötta alla, oavsett bakgrund, förutsättningar eller möjligheter. Ett sätt är att erbjuda bättre, tydligare och vassare missbruksvård än tidigare.


ANNONS
Av Anders - 19 maj 2011 10:24

Igår kväll diskuterades Saltkristallerna ytterligare en gång i kommunfullmäktige. Under förra mandatperioden diskuterade Kristdemokraterna de olika förslagen och kom fram till att Saltkristallerna var det bästa alternativet. Innan valet redovisade vi tydligen Kristdemokraternas ställningstagande. Efter valet håller vi fast vid den linje vi haft under lång. Inget konstigt med. Såhär såg voteringen ut inne ifrån kommunfullmäktigesalen:


  Här tycker undertecknad på Ja-knappen och resultatet blev ju....

  50 ledamöter för och 15 emot.

Av Anders - 18 maj 2011 15:10


Är det sant att jorden kommer gå under på lördag? Kolla själv i inslaget.


Av Anders - 17 maj 2011 13:08

 http://hd.se/helsingborg/2011/05/16/folket-sager-nej-till/


Imorgon samlas 65 förtroendevalda i Rådhuset för att diskutera och besluta om en detaljplan. Varje månad beslutas det om ett antal detaljplaner, men just denna onsdag handlar det om Ångfärjan. Denna tomt som på kanslispråk heter: ”Gamla Staden 1:1”.


Under många år har denna plats varit föremål för långa och omfattande diskussioner. Vad skall hända med denna plats när tågen slutat gå till Ångfärjestationen?  Frågorna och funderingarna har varit många och fantasifulla. I slutet av 1900-talet byggdes Norra Hamnen och 2002 stod Dunkers Kulturhus klart att invigas av Kronprinsessan Victoria. Den tredje och sista etappen av förvandlingen av hamnområdet hamnade i långbänk och 12 år efter H99 har egentligen ingenting hänt på platsen. Fortfarande är detta en parkeringsplats och kanske en outnyttjad resurs för att göra Helsingborg till en mer attraktiv stad.  


Imorgon onsdag kommer debatten förmodligen bli lång och livlig. Många argument kommer att återanvändas för och emot att anta en detaljplan för denna plats. Kristdemokraterna har tydligt och klart deklarerat sin inställning inför valet 2010 och kanske därför förlorat ett mandat sedan förra perioden?


Imorgon kommer förmodligen också debatten handla mycket om hur man skall respektera den av Helsingborgs Dagblad framförda folkviljan? Skall man hålla folkomröstningar kring alla frågor där det finns ett medialt intresse? Svåra frågor och det blir nog inga svar på den imorgon i samband med debatten.


Kristdemokraterna kommer med sina två mandat rösta på samma sätt som man tidigare gjort. Om sedan detaljplanen blir överklagad och avslagen i andra instanser. Då får vi hantera det då. Imorgon handlar om hur de 65 folkvalda skall ställa sig till en detaljplan för Gamla Staden 1:1, varken mer eller mindre.Av Anders - 15 maj 2011 21:33

I helgens tidning har det varit några artiklar kring socialtjänstens utredningstider. Dessa bygger på kritik ifrån revisionen i samband med årsredovisningen för 2010 och att det funnits  yrkande som kommit på socialnämndens sammanträde under 2011. Klicka på http://hd.se/helsingborg/2011/05/14/revisorerna-kritiska-mot-malen-om/ 

http://hd.se/helsingborg/2011/05/14/alla-forseningar-ryms-inte-inom/ 

http://hd.se/helsingborg/2011/05/15/treklovern-annu-bara-tvaklover-i/

http://hd.se/helsingborg/2011/05/15/nej-tillfp-krav-om-utredningstiden/

och läs själv artiklarna.


Naturligtvis skall utredningar göras skyndsamt och lagkrav skall uppfyllas. Allt annat är inte okej. Nedan kan du själv läsa vad lagen föreskriver:


Socialtjänstlagen 11 kap 2 §

Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen skall bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Den skall inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. Utredningen skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid. Den som berörs av en sådan utredning skall underrättas om att en utredning inleds.


Läser man Helsingborgs Dagblad kan man få uppfattningen att en utredning för att uppfylla lagkravet måste vara avslutad inom fyra månader. Så är inte fallet. "Om det finns särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid". Det är just det som händer för alla utredningar som håller på mer än fyra månader. Det finns alltså ett beslut ifrån socialnämnden om förlängning. Då menar jag att Socialnämnden uppfyller lagens krav. (Detta håller tydligen vissa inte med om.)


Att sedan socialnämndens mätetal på rättsäker verksamhet är att redovisa hur många utredningar som är klara inom fyra månader har alltså inte med lagkravet att göra. Målsättningen är alltså att minska antalet utredningar som håller på mer än fyra månader till under 10%. Tro mig, jag har försökt förklara detta för ganska många nu. Kanske når det fram efter ett tag?


För att sedan sätta allt i relation till hur det sett historiskt ut kommer här alltså procentsiffrorna på hur många utredningar som varit klara inom fyra månader.  (Uppgifterna kommer ifrån årsredovisningarna.)


2006        Barn/Familj             52,6% (nov-06)

2007        Barn/Familj            42,5%

                    Ungdom/Familj      62,7%

2008        Barn/Familj             44%

                   Ungdom/Familj      75%

2009        Barn/Familj             54%

                   Ungdom/Familj      70%

2010        Barn/Familj             65%

                 Ungdom/Familj       87%


Siffrorna syftar till alltså hur många utredningar som varit klara inom fyra månader. Att sätta mätetalet 100% att alla utredningar skall vara klara inom fyra månader kan vara ett tufft mål att sätta, då flera faktorer ligger utanför socialtjänstens ansvarsområde.


Att blanda ihop 100% laglighet med 90% av utredningarna skall vara klara inom fyra månader är tyvärr olyckligt och jag skall vad jag kan för att bringa tydlighet i frågan. Årsredovisningen för 2011 skall inte innehålla någon kritik kopplat till detta.


Av Anders - 14 maj 2011 09:32


Idag inleds en ny epok i Helsingborgs bryggerihistoria. 161 år efter bildandet av föregångaren Hälsingborgs bryggeri invigs ett nytt bryggeri i en av gamla husarregementets byggnader på Cindergatan. Mitt i det framtida H+-området växer en småskalig verksamhet som förmodligen kommer stärka Helsingborgs attraktivitet på lång sikt.


I början av 1900-talet fanns det runt 240 lokala bryggerier i Sverige, men under hela 1900-talet minskade antal bryggerier successivt i samband med olika typer av regleringar. I samband med EU-inträdet 1994 förenklades tillståndsgivningen för öltillverkning och åter ökade antalet bryggerier i Sverige. Små mikrobryggerier, ofta drivna av entusiaster, har växt fram runt om i Sverige. Dessa mikrobryggerier använder hantverksmässiga metoder baserade på den klassiska bryggeritraditionen och nu är det alltså dags för Helsingborgs Bryggeri att inleda sin publika verksamhet. Ett antal eldsjälar tillsammans med seriösa entreprenörer och finansiärer kommer att skriva ny bryggerihistoria framöver med ett lokalproducerat öl. Genom att knyta ihop historien kring en gedigen bryggeritradition i Helsingborg med en efterfrågad produkt finns det goda möjligheter att lyckas.


Det är bara att lyckönska entusiasterna och hoppas att verksamheten blir framgångsrik och lyckad. Skall Helsingborg bli en attraktiv stad och region behövs initiativ som detta. Tänk att få dricka ett hantverksmässigt kvalitetsöl ifrån Helsingborg på någon av stadens uppskattade restauranger. Tillsammans med lokalproducerade råvaror på tallriken kommer säkert dessa ölsorter smaka bra. Eller tänk att få avnjuta en kall öl på någon av stadens många uteserveringar någon gång i sommar.


Måttlig konsumtion av öl är för många ett väl etablerat och socialt accepterat inslag i mat- och umgängeskulturen i ett modernt och mångkulturellt Sverige. Denna förtäring av lokalt producerad öl behöver inte stå i strid med en ansvarsfull och tydlig alkoholpolitik. Helsingborgs stad arbetar, bland annat genom Socialnämnden, med att motverka skadligt dryckesbeteende och bidra till en minskad total alkoholkonsumtion. Jag är helt övertygad att Helsingborgs Bryggeri kommer bidra till en dryckeskultur som bygger på ansvarstagande och måttfullhet. Lycka till med ert arbete.


klicka in på: www.helsingborgsbryggeri.se för att läsa mer om det.


 Av Anders - 4 maj 2011 13:52

Ja, jag vet. Inga inlägg så långt ögat kan nå. Ja, man kan inte vara aktiv överallt hela tiden. Dock skall jag försöka att förbättra mig något och skriva i alla fall något eller några inlägg i veckan. Vill du följa den dagliga verksamheten går det bra att klicka in via facebook - där händer det saker hela tiden. Små korta uppdateringar, kommentarer och kanske lite skvaller?


Kommer det gå bra för Eric Saade om några veckor? Klicka in och kolla detta.... Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15
16
17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se