Alla inlägg under oktober 2013

Av Anders - 29 oktober 2013 22:50

Förra veckan avslutades med att Socialnämnden var två dagar i Södertälje på ett intressant studiebesök. Det kändes om att Helsingborg har kommit längre inom de flesta socialtjänstområdena. Dock var studiebesöket främst inriktat på deras LEAN-arbete. Att mäta, värdera och våga lyfta fram och våga visa på brister är ett viktigt område för socialtjänsten i Helsingborg nu och framöver behöver bli bättre på.


Det är alltid intressant och spännande och få se hur andra gör saker. Det skulle ingå i alla utveckling att få vara ifrån sitt ordinarie jobb regelbundet och få inspiration ifrån andra städer, områden och verksamheter. Tänk så berikande det hade varit. Inte bara läsa samma gamla tidning varje morgon, träffa samma människor hela tiden och aldrig få möjligheter att utbyta idéer och erfarenheter med andra människor.


Denna vecka (som för många är en lovvecka) inleddes med två dagar i Kristianstad med hårt arbete, intressanta diskussioner och viktiga beslut för framtiden. Imorgon onsdag är det internt planeringstid tillsammans med kollegor, men också presentation av Kristdemokraternas region- och riksdagslistor inför valet 2014. Nomineringskommittén kommer presentera ett enigt förslag för de fyra riksdagsvalkretsarna och de sex regionvalkretsarna. Naturligtvis är det upp till nomineringsstämman den 23 november att besluta om förslagen. Förslagen innehåller lite nytt, lite gammalt och lite oväntat. Precis som vallistor skall vara inför supervalåret 2014. Redan i fredags antog partifullmäktige listan inför Europaparlamentsvalet i maj med Lars Adakutsson, Ebba Busch och Michael Anefur som topptrio. Vi får väl se när det kommer ut på www.skane.kristdemokraterna.se klockan 10.00 vilka som blir toppkandidater i Skåne på region- och riksdagslistorna.


Imorgon blir det också TV-intervju för min del. Frågorna kring hemlöshet, härbärgen och tydlighet är intressanta för media. För första gången någonsin finns det ett strukturerat, genomtänkt och vetenskapligt underbyggt arbete i Helsingborg kring dessa angelägna frågor. Det gäller att hålla huvudet kallt, ha ett stort hjärta och agera rationellt och genomtänkt i dessa frågor. Det går inte bara rusa iväg och känslomässigt agera varje gång. Vad hjälper bäst på lång sikt? Finns det möjlighet till egenmakt i det att få allt serverat? Skapar vi problem på sikt med att bara agera med ett stort hjärta?


Det finns många organisationer som vill hjälpa till och de skall få möjlighet till det på olika sätt, men det är viktigt att alla går mot samma mål. Tänk om all social verksamhet skulle bara utgå ifrån ett stort hjärta, utan att ha ett kallt sinne för vad som egentligen hjälper?ANNONS
Av Anders - 24 oktober 2013 17:27

 

Under torsdagen antog socialnämnden budgeten för 2014. De stora satsningarna nästa år är etableringen av en forsknings- och utvecklingsenhet och ökade resurser till familjecentralerna.


– Socialnämnden har kommande år valt att satsa extra på barn och ungas uppväxtvillkor och på ett aktivt förebyggande arbete för barn och unga. Vi är övertygade om att tidiga insatser ger ett ökat skydd i framtiden, säger ordförande i socialnämnden Anders Lundström (KD).


Ny forsknings- och utvecklingsenhet (FOU)

Forsknings- och utvecklingsenheten blir en permanent verksamhet som ska utveckla kunskapsbaserade metoder för social hållbarhet. Enheten kommer att placeras inom socialförvaltningen, men arbeta på uppdrag från socialnämnden, utvecklingsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och miljönämnden. Socialnämnden avsätter två miljoner kronor för detta under 2014.


Utökad närvaro på familjecentralerna

Familjecentralerna är en viktig del i stadens förebyggande arbete, där små barn och deras föräldrar få ett samlat stöd av primärvård, socialsekreterare och pedagoger. Nu ökar socialförvaltningen sin närvaro på de sex familjecentralerna i Helsingborg med hjälp av ett tillskott på en miljon kronor under 2014.


MP, S, SD och V deltog inte i budgetbeslutet.


Föreningsbidrag

Socialnämnden beslutade också om fördelningen av verksamhetsbidrag för frivilligorganisationer med socialt arbete, totalt 13,8 miljoner. Bidragen är numera treåriga och kompletteras av möjligheten att söka utvecklingsbidrag för nya verksamheter. Stödet till boendeverksamheter avvecklas under de närmaste tre åren, till förmån för satsning på dagverksamheter och verksamheter som vänder sig till barn- och ungdomar.

ANNONS
Av Anders - 23 oktober 2013 06:19


Klockan är inte så mycket ännu, men det blir en lång dag idag. Redan på förmiddagen har vi ytterligare ett möte i styrgruppen för PaRT, därefter blir det ett extra socialt utskott och i eftermiddag är det åter dags för Fritz och Sofia Melanders stiftelse att ha sitt årliga möte. Denna gång skall 17966 kronor fördelas till behövande. Tanken är sedan att kunna vara med på BRÅ:s forskarvecka där rubriken är ”Våga ta ansvar för barnen”. Avslutning på dagen blir det åter i Rådhuset då det är dags för månadens kommunfullmäktige. Ett intressant ärende är kring offentlig konst, där jag tänkte gå upp i debatten.


Förberedelserna är också igång vad det gäller Socialnämndens resa till Södertälje. Politiker och tjänstemän skall under två dagar (torsdag-fredag 24-25 oktober) bekanta sig med LEAN och verksamhetsutveckling på annan ort. Under tiden tänker vi också ha socialnämnd, där bland annat budgeten för 2014 är föremål för diskussion och beslut. Dessutom kommer Socialnämnden denna månad att fördela ett antal miljoner till det civila samhället för 2014, 2015 och 2016. Naturligtvis är att det viktigt och intressant för alla de föreningar och organisationer som får stöd och hjälp.


I nästa vecka kommer också nomineringskommittén för Kristdemokraterna i Skåne att presentera sina förslag på riksdags- och regionvalslistor inför valet 2014. Beslut om dessa är tänkt på höststämman den 23 november. Men det är ju rimligt att alla medlemmar, ombud och intresserade för möjlighet att diskutera dessa i god tid inför beslut. Just nu pågår som mest intensivt dessa diskussioner om hur dessa listor skall se ut. Kanske blir det några överraskningar, men det får vi väl se på onsdag den 30 oktober då det blir publikt.


Snart är det dags för familjen att gå upp och då har jag redan varit igång i en timma. Det blir som sagt en lång dag idag i demokratins tjänst.

Av Anders - 18 oktober 2013 17:08

I onsdags presenterade Socialnämnden hur och på vilket sätt vi tänker fortsätta arbetet med att bekämpa bostadslösheten i Helsingborg. En nysatsning på flera miljoner och flera viktiga delar blir lätt i media en diskussion om Hemlösas hus vara eller inte vara?


Till och HD:s ledare idag tycker i frågan. Det är naturligtvis bra att fler bryr sig dessa viktiga frågor, men debatten får inte bara handla om hjärta. Inom all verksamhet måste det finnas stort hjärta, kall hjärna och rena händer (just som Bengt Germundsson, KSO i Markaryd brukar prata om). Det går inte bara låta sig styras av känslor. Det måste finna någon genomtänkt strategi och linje i en stads agerande. Därför är jag riktigt glad att Socialnämnden över blockgränserna nu tar ytterligare ett steg i arbetet mot att bekämpa bostadslösheten i Helsingborg.


I dagarna kom också Stadsmissionen i Stockholm med ytterligare rapport som beskriver situationen runt om i Sverige. Ännu en gång är Helsingborg ett föredöme. Det är inte alltid som detta kommer fram i debatten som blir lätt ensidig och torftig. Låt oss nu tillsammans fundera om hur och på vilket sätt stödboendet på Kronan skall drivas från och med april 2015. Tanken är just att både de boende, frivilligorganisationer och staden skall tillsammans sätta upp målsättningen och arbetet med detta. Staden är garanten och den ekonomiska grund som behövs, men verksamheterna kommer säkert att drivas av flera aktörer. Kanske kan man i framtiden låta någon av de flera aktörer som finns inom området att ta över. Men då måste alla få möjligheten att fundera på hur de kan ordna det. Inte bara ge en aktör pengar och därmed strunta i resten. Det finns nämligen ett antal olika som vill och kan driva stödboende. Det kommer sällan fram i debatten som blir ytlig och inte så bra.


I nästa vecka kommer Socialnämnden att fördela ett antal miljoner till det civila samhället. Hoppas även dessa satsningar får uppmärksamhet. Kanske finns det inte så mycket konflikt i det, eller vinklingarna är svårare att göra. Vad vet jag om det? Detta beslut är en del av Socialnämndens budget för 2014 som innehåller flera viktiga och bra delar. Besluten kommer tas på en konferensbuss någonstans i smålandsskogen. Just det, Socialnämnden skall åka på studiebesök och se hur andra (i detta fall Södertälje) med bland annat LEAN. Nej, Socialnämnden skall inte börja bygga bilar, utan vi skall  hantera våra skattemedel på bästa effektiva sätt.


Av Anders - 16 oktober 2013 15:46

 

Idag presenterar Socialnämnden ett antal satsningar kring arbetet med att bekämpa hemlösheten i Helsingborg. Sammantaget kommer dessa initiativ att ytterligare minska antalet akut hemlösa i Helsingborg. De senaste fem åren har antalet stadigt sjunkit, men nu satsar Socialnämnden ytterligare på att få ner antalet.


För att förbättra och utveckla stadens arbete kommer ett nytt stödboende att öppnas under våren 2015. Kronan – detta före detta motellet vid Ängelholmsvägen som idag fungerar som boende för psykiskt funktionsnedsatta – kommer att bli ett nytt stödboende för bostadslösa personer med bland annat missbruksproblem. Här ska de få ett ordnat och tryggt boende i egen lägenhet, stöd dygnet runt, en långsiktig individuell handlingsplan och dagverksamhet i samarbete med olika frivilligorganisationer.


Samtidigt blir stadens stödboende Fenix ett mer renodlat akutboende. Ett nytt boende för psykiskt funktionsnedsatta är sedan tidigare planerat i Mariastaden och öppnar våren 2015. Eftersom Helsingborgs stad nu tar fullt ansvar för bostadslösheten i staden kommer föreningsbidraget till Frihamnen/Hemlösas hus enbart att gå till dagverksamhet från och med våren 2015. Framöver kommer finansiering av eventuell boendeverksamhet som inte drivs av staden att ske genom upphandling, inte via föreningsbidrag.


Samtidigt fortsätter satsningen på Bostad först, som blir en permanent del av verksamheten 2014. Bostad först är en metod med goda forskningsresultat, där bostadslösa erbjuds kontrakt på en egen lägenhet, kombinerat med stödinsatser. I dagsläget finns 15 lägenheter i verksamheten. Ytterligare tre har redan övergått till eget, vanligt hyreskontrakt. Det finns idag löfte om ytterligare nio lägenheter under 2014 och förhoppningen är att kunna erbjuda upp till tio nya lägenheter per år, i samarbete med stadens fastighetsbolag. Socialnämnden ska också satsa på en ny dagverksamhet i centrala Helsingborg. Med fördel kan den drivas av någon av stadens samarbetspartner inom det etablerade idéburna föreningslivet.


I mars i år antog kommunfullmäktige en långsiktig strategi, som ska fungera som en röd tråd genom alla stadens förvaltningar och bolag i arbetet mot bostadslösheten. Samordnade insatser ska leda till att så många av stadens invånare som möjligt kan få tillgång till ett vanligt boende, samt att förebygga att nya bostadslösa tillkommer. Arbetet mot bostadslöshet ska ses som en del i ett större sammanhang, där Helsingborgs stads Vision 2035 om den gemensamma staden är utgångspunkten. Sammantaget är detta stadens största och mest omfattande satsning genom tiderna på ett samlat arbete för att en gång för alla mota hemlöshet och utanförskap.

Av Anders - 2 oktober 2013 22:00

några små ord kan orsaka stora artiklar. I dagens Helsingborgs Dagblad går det att läsa tre artiklar om samma tema.  Och imorgon torsdag kommer säkert en fortsättning på serien. Anledningen är att Treklövern vill uppdatera riktlinjerna ifrån 2006 som inte på något sätt motsvarar den lagstiftning som finns idag. De gamla riktlinjerna är på en A4-sida och 251 ord medan den nya är på 13 sidor och 4582 ord. Det finns många fler förändringar men de kommer bort i diskussionen, tyvärr. Förhoppningsvis blir det en bra debatt i kommunfullmäktige om några månader när det slutgiltiga beslutet skall tas.


De nya riktlinjerna utgår alltså ifrån hur verkligheten ser ut nu, de har ett tydligt barnperspektiv och löser ett antal dilemman som uppsått och inte förutsågs när de i oenighet togs i januari 2006. Det är alltså mycket mer än bara några ändrade meningar. Diskussionen kommer säkert att fortsätta...Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se