Alla inlägg under maj 2009

Av Anders - 31 maj 2009 19:05


Kristdemokraternas förslag


Europeiska unionens institutioner måste tillsammans med medlemsländerna ta krafttag för att komma tillrätta med försumlighet, fusk och felaktigheter i samband med utbetalande av EU-medel. Här kan Sveriges målmedvetna arbete mot att stävja fusk och felaktigheter inom de sociala trygghetssystemen fungera som förebild.

 

Vi menar att ett liknande arbete som genomförts i Sverige för att öka riktigheten i utbetalningarna också bör genomföras inom EU:


 ·         Ökade befogenheter till Revisionsrätten och OLAF

Revisionsrätten har idag inga befogenheter att vidta åtgärder gentemot medlemsländernas myndigheter då fel har begåtts. Det är en strikt nationell angelägenhet. Vi menar att Revisionsrätten måste få ökade befogenheter. Ett sätt att ge Revisionsrätten och OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) större befogenheter är att inrätta ett oberoende bedrägeriråd i varje medlemsland. Rådet ska fungera som Revisionsrättens och OLAF:s förlängda arm och ha till uppgift att bekämpa fusk och bedrägerier.  


·         Fler enhetliga regler inom EU

Vi vill se större harmonisering kring de regler som omgärdar

utbetalningarna. Det som inte ger rätt till EU-bidrag i Finland ska inte

heller ge rätt till bidrag i Grekland. Idag kan medlemsländerna i vissa fall själva välja hur de säkerställer riktigheten i en ansökan. Vi menar att rätten att erhålla EU-bidrag ska bygga på aktuella underlag och på faktiska kostnader eller rimliga schablonbelopp.

 

·         Gränsöverskridande samarbete för att stoppa fusk och felutnyttjande


Samarbetet mellan myndigheter i olika medlemsländer måste förbättras och

erfarenhetsutbytet om hur man på bästa sätt administrerar olika stöd

former bör förstärkas.

 

·         Elektroniskt informationsutbyte för integritet och riktiga utbetalningar

Vi måste använda de möjligheter som den moderna tekniken erbjuder för att säkerställa att alla beslutsunderlag är korrekta och alltid bygger på aktuell information. Myndigheter bör ges möjlighet att, med bevarad integritet för den enskilde, utbyta information elektroniskt för att säkerställa riktigheten i utbetalningarna. Genom elektroniskt informationsutbyte kan man garantera att endast den information som verkligen behövs för att fatta riktiga beslut överförs mellan myndigheter.

 

·         En gemensam europeisk straffrättsbestämmelse om bidragsbrott


Den som uppsåtligen fuskar till sig EU-pengar stjäl från andra EU

medborgare. Den som fuskar till sig pengar i Sverige stjäl även från de

italienska skattebetalarna. Det är därför en europeisk angelägenhet att det

införs gemensamma straffrättsbestämmelser om bidragsbrott gällande EU

medel. Det går inte att acceptera att något eller några medlemsländer ser

mellan fingrarna när våra gemensamma pengar fuskas bort.

 

·         En europeisk bidragsspärr för de som fuskar med EU-bidragen


De myndigheter, kommuner, organisationer eller företag som döms för att

uppsåtligen fuskat till sig EU-medel bör, förutom att de döms till böter eller

fängelse, kunna stängas av från möjligheten att få bidrag från EU:s program

under en viss tid.

ANNONS
Av Anders - 31 maj 2009 12:05

i EUP-valet? Kolla då in följande sajt:  (http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/euvalet/2009/electoralcompass2009.html  Var tror du jag hamnade?

ANNONS
Av Anders - 31 maj 2009 11:44

bara några dagar kvar till EUP-valet. Har du bestämt dig? Inte, kolla in denna film om vad Kristdemokraterna vill... http://www.youtube.com/watch?v=klLMDDqXALw - Klicka sedan in på www.mittskal.se och berätta vad ditt skäl är...

Av Anders - 29 maj 2009 21:35

Den offentliga konsten i Helsingborgs stad


http://hd.se/ledare/2009/05/30/skapa-attraktivt-stadsrum/


Idag (läs lördag) återinvigs David-statyn på sin ursprungliga och rättmätiga plats i centrala Helsingborg, efter 83 år av skamlig förvisning till baksidan på Vikingsberg. Jag kan inte mer än att hålla med om att det tagit lång tid att återbörda David till sin riktiga och ursprungliga plats. Nu är skulpturaxeln, som framsynta helsingborgare ville skapa, från Sjöfartsmonumentet på Hamntorget via Stenbocksstatyn och David till Jakt i Slottshagen åter hel igen.


När det efter debatt och votering i stadsfullmäktige i mars 1924 beslutades om flyttning av statyn var skälen följande: Davids grymma och barbariska utseende, hans nakenhet och det han representerade. Kritiken blev så kraftig att dåtidens politiker inte vågade låta honom vara kvar i centrala Helsingborg, utan han placerades undanskymt uppe i Vikingsbergspaken. Under mellankrigstiden kunde en naken kropp reta sedlighetens väktare, men idag krävs det mer för att få uppmärksamhet och debatt.


Än idag kan både politiker och medborgare uppröras över hur det offentliga rummet gestaltas, men jag menar att vi måste våga utmana, provocera och utveckla det offentliga rummet hela tiden. Ett sätt är att våga satsa på offentlig konst, som man framgångsrikt gjort ibland annat Växjö och Borås. Dessa städer har på ett lyckat sätt vågat utveckla och utmana, både sig själva och betraktarna, men också regler, uppfattningar och tidigare normer.  Naturligtvis har det blivit uppretad stämning, insändarstorm i de lokala tidningarna och politiska diskussioner, men konst som inte skapar känslor kanske inte skall placeras i offentlig miljö?


Helsingborg, som har ett antal stora stadsbyggnadsprojekt framöver, måste tidigt skapa förutsättningar för modern, kraftfull och intressant offentlig gestaltning i stadsbilden. Naturligtvis måste vi satsa på vägar, träd, byggnader och attraktiva stadsmiljöer, men detta måste kompletteras med tydlig offentlig konst som ger helhet och perspektiv på tillvaron. Därför anser jag att man bör redan nu börja fundera på hur staden vill satsa på den offentliga konsten, både i etablerad stadsmiljö, men också framtidsinriktat på alla de ut- och nybyggnadsområden som finns i framöver.


 På samma sätt som framträdande helsingborgare agerat i historien med skapandet av ett skulpturstråk i nord-sydlig riktning, där David-statyn ingår, borde vi nu agera för bland annat skapa ett skulpturstråk i öst-västlig riktning i centrala Helsingborg. Vidare borde staden vara ett föredöme och tydligt och kraftfullt satsa på offentlig gestaltning i alla ny- och ombyggnadsprojekt som planeras i Helsingborg.  Det är en stor utmaning för dagens politiker och tjänstemän att skapa ett attraktivt stadsrum med offentlig gestaltning som framtida generationer uppskattar. 


Anders Lundström (KD) Ordförande i Helsingborgs stads kulturnämnd

Av Anders - 29 maj 2009 15:23


Läs pressmeddelandet på länken:

http://www.newsdesk.se/pressroom/helsingborg/pressrelease/view/david-tillbaka-paa-konsul-trapps-plats-invigning-paa-loerdag-30-maj-298393


och texten på helsingborg.se - http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=71747&epslanguage=SV


Redan nu kan du läsa mitt anförande som jag kommer att hålla i samband med invigning imorgon lördag klockan 13.00 på Konsul Olssons plats:


Äntligen skulle kanske vissa säga. Historien kring David är lång, omfattande och infekterad. Redan när David-statyn kom hit första gången, blev det en uppretad debatt i lokaltidningen och bland politiker.

 

Elvira Sommelius – menade i sitt brev till stadsfullmäktige den 9 januari 1923 att David var en - ”symbol för ungdom och styrka och för en kraft, som djärvts resa sig mot även en övermäktig kämpe”

 

Mot detta argumenterades det:

 

1)      Davids grymma och barbariska utseende – statyn skulle uppfostra ungdomen till våldsbragder och grymhet.


2)      hans nakenhet - under mellankrigstiden kunde en naken kropp reta sedlighetens väktare, men idag krävs det mer för att få uppmärksamhet och debatt.


3)      det han representerade – ”In med den obehaglige gossen i ett konstkabinett, mindre omfångsrikt och mindre trafikerat än Hälsingborgs Stortorg” 

 

Så skrev Axel Svensson i en pamflett som hade titeln:


 Halshuggarstatyn David – vilja vi ej ha på någon offentlig öppen plats.


 Kända och ryktbara helsingborgare uttryckte sig i pamfletten:  


”Den sorgligt ryktbara Davidstatyn finner jag konstnärligt undermålig, osmaklig och på den plats där den står, fullständigt omöjlig.”  


”Han är så rysligt ful och ser så övermodig och grym ut. Det är så fult att han trampar på Goliats huvud. – En hjälte ser inte ut som en övermodig och grym nedtrampare av den besegrades huvud. ….”


"Min mening om ”David” och dess placering är: konstverket bör försvinna från staden. ” Vid ett antal tillfällen har det var en diskussion och debatt om att återflytta honom, både på 1960-talet och 1980-talet fanns det motioner i fullmäktige, som av olika anledningar inte blev realiserade.

 

Jag tycker dock att David-statyn är tillbaka på sin rättmätiga plats och stolt att få vara med om detta historiska ögonblick att 83 år efter den ursprungliga invigningen åter vara här och om en stund förundras över Ivar Johnssons mästerverk.

 

Medborgarna i en stad säger inte så mycket om vägmärken eller motorvägar, men just konst känner många mer hanterligt att tycka till om. En sådan debatt visar att man bryr sig om sin stad.

 

Konst har en viktig roll i det offentliga rummet och kan över tid ses som en temperaturmätare på hur framgångsrikt och öppet samhället är. Den offentliga konstens uppmärksamhet har gått i vågor i Helsingborg och förhoppningsvis är detta en inledning på ett fortsatt offensivt arbete med att gestalta det offentliga rummet.

 

Naturligtvis kan det vara politisk sprängkraft att gestalta det offentliga rummet, men konst skall utmana och provocera, det skall helt enkelt skapa mening och innehåll för alla.


Av Anders - 29 maj 2009 09:03

I morgon lördag har du möjlighet att träffa Ella Bohlin på Konsul Olssons Plats mellan 11.15 och 11.45 Kom och ställ dina frågor till Kristdemokraternas toppkandidat. Vill du läsa mer, klicka in på: www.ellabohlin.eu, läs hennes blogg på:  http://bryssella.blogspot.com och kolla twitter på http://twitter.com/ellabohlin eller mejla henne på: ella@kristdemokraterna.se

Av Anders - 29 maj 2009 08:30

får två artiklar i dagens HD. Både nöjesavdelningen och kulturredaktionen skriver om Helsingborg (hjärta) Malmö. Finns det skillnader om vad tidningens olika redaktioner tycker om utställningen? Läs gärna själv och jämför på länkarna http://hd.se/noje/2009/05/29/helsingborg-malmoe/ och

http://hd.se/kultur/konst/2009/05/29/kryptiskt-urval/ .....


Som sagt det finns alltid olika uppfattningar om kultur...


Dessutom står det följande i en annan text om Dunkers. En nyhet som ni redan visste om, eftersom ni följer bloggen här noga: "Nästa år kommer Dunkers Kulturhus ha en retrospektiv utställning över Marianne Lindberg De Geers konstnärsskap."


Vidare finns det återkommande argumentet att Kulturnämnden i Helsingborg kan lösa alla världens problem.


Den 8 juni kommer framtidsprogrammet för rörlig bild att presenteras och kanske får vi se om utredaren har en lösning på nedanstående problem:


"Vad som återstår är att se om Kulturnämnden kan fixa biografsituationen i Helsingborg till dess."

Av Anders - 29 maj 2009 07:57

Stephan Wagner skriver i dagens HD om semesterplaner i texten "Blott Sverige svenska krusbär har". I den beskriver han kulturkortet på följande sätt:


"I Helsingborg erbjuds till exempel ett speciellt kulturkort som ger fri entré till Dunkers kulturhus, Fredriksdal museer och trädgårdar, Sofiero slott och slottsträdgård och Kärnan tillsammans med andra förmåner. Det för knappt 400 kronor inhandlade kortet gäller från köpdatumet och 12 månader framöver. Ett gott och efterföljansvärt initiativ bland många andra."

Kul! Vill du veta mer om kulturkortet, klicka in på: www.mittkulturkort.se och glöm inte att Stadsteatern också är med på kulturkortet. Om du tycker om Twitter, finns kulturkortet även där på adressen: http://twitter.com/kulturkortet 


Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30
31
<<< Maj 2009 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se