Inlägg publicerade under kategorin Socialnämnden

Av Anders - 6 december 2011 13:28

Debatt: Årets julklapp - en lägenhet (kvp.se måndagen den 5 dec 2011)


 
 Vinden biter i kinderna och snart är det jul igen. En mysig tid för de flesta. Men runtom i Sverige finns det också människor som inte känner värme i juletid. Hemlösheten breder ut sig och förmodligen kommer socialstyrelsen i mitten av december presentera nya dystra siffror som visar att antalet hemlösa ännu en gång har ökat i Sverige. Fler än någonsin kommer inte att ha egen bostad att fira jul och nyår i. Det är en skam för Välfärdssverige att vi inte tillsammans har kunnat förpassa hemlösheten till historiens bakgård en gång för alla. Helsingborgs stad har tillsammans med Lunds universitet bestämt sig för att hitta metoder för att utrota hemlösheten. Vi har genom projektet: Bostad Först - visat att det förmodligen går att lösa detta komplexa och svåra problem. Det är inget olösligt problem, internationella och nationella utvärderingar pekar på häpnadsväckande goda resultat.


I Helsingborg bor mer än 80 procent av de hemlösa som fått en lägenhet kvar efter ett år - ingen annan metod kan uppvisa motsvarande goda resultat. Modellen innebär att den hemlöse först får en bostad och därefter sätter socialtjänsten in omfattande insatser för att lösa de problem som omger hemlösheten. Utgångspunkten är helt enkelt att en egen bostad är den grundtrygghet som de hemlösa behöver för att ta itu med sina ofta omfattande problem. Detta arbetssätt sparar inte bara stora summor till vår gemensamma välfärd, utan ger en utsatt grupp människovärdet tillbaka.


 Nu gäller det att även regeringen ser problemet och tar ett tydligt samlat grepp kring frågan. Det är inte enbart en social fråga, utan en fråga som spänner över flera departement och ministrar. Dessutom behöver vi gemensamt arbeta med attitydfrågor kring hemlöshet. Det finns stor okunskap och många fördomar om hemlöshet. För de hemlösas bästa är det viktigt att fakta och vetenskapliga underlag präglar beslut och ställningstaganden, i stället för lösa antaganden om vad denna utsatta grupp behöver. Tänk om regeringen vågar göra Bostad Först-metoden till nationell politik för att bekämpa hemlösheten runtom i landet.


Vi menar att det är en historisk chans som öppnar sig för alla de som säger sig värna de mest utsatta och utslagna i samhället. Bostad Först-metoden är inte bara kostnadseffektiv utan också vetenskapligt testad och prövad i verkligheten på flera olika ställen. Vi får aldrig acceptera att hemlösheten breder ut sig. Ambitioner om att bekämpa hemlöshet är bra, men det krävs tydliga mål kring hur hemlösheten i Sverige ska minska. Bostad Först är en metod som bevisligen ger resultat. Skulle regeringen på bred front initiera den, så skulle en stor del av hemlöshetsproblematiken kunna lösas.


 Peter Danielsson (M) Kommunstyrelsens ordförande,  Helsingborgs stad

Anders Lundström (KD) Socialnämndens ordförande, Helsingborgs stad

Per Eriksson,  Rektor för Lunds universitet

ANNONS
Av Anders - 8 november 2011 13:43

För andra gången på kort tid besöker en minister Helsingborg för att studera nya arbetsmodeller såväl i skolan som för hemlösa.

Den nionde november besöker barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) Nanny Palmkvistskolan, för att höra mer om Preventivt Arbete Tillsammans (Part) och det projekt för barns fysiska och psykiska hälsa som pågår på sju skolor i Helsingborg och Landskrona.

För knappt en månad sedan gästade socialminister Göran Hägglund (KD) Helsingborg - och i nästa vecka anländer utbildningsministrarna till Landskrona. Ministrarna vill alla ta del av Parts arbete och de satsningar på utbildning och hälsa som ska förbättra barn och ungas framtidsutsikter.
Det uppmärksammade utvecklingsarbetet syftar till att hitta lösningar och att vända de allvarliga problem med bristande skolresultat som råder över hela landet och som uppmärksammats av både myndigheter och media.

Plats och tid: Nanny Palmkvistskolan, 9/11 kl. 10.00-11.30

Läs mer om Part på www.partinfo.se

Vid lunchtid besöker Maria Larsson projektet Bostad först i samlingslokalen i Hamnmagasin 407. Där träffar hon några av dem som har fått en egen
lägenhet genom projektet. Modellen går i korthet ut på att erbjuda hemlösa personer en permanent bostad med eget förstahandskontrakt. Projektet har pågått ett år och hittills varit mycket lyckat, då nio av elva hyresgäster bor kvar i sina lägenheter och steg för steg har förändrat sina liv till det bättre.
 
Plats och tid: Redaregatan, Hamnmagasin 407, 9/11 kl. 12.00-13.30

Läs mer om Bostad först på
www.helsingborg.se/bostadforst
 
För mer information kontakta:
Bostad först
Dinah Åbinger, verksamhetschef Socialförvaltningen Helsingborgs stad
Tel: 070-204 95 65

Part
Leif Redestig, utvecklingsledare
Tel: 0702-105532

Socialnämndens ordförande Helsingborgs stad
Anders Lundström (KD)
Tel: 0702-10 49 92

Presskontakt Maria Larsson:
Marcus Jonsson
Tel: 070-382 47 78
E-post: marcus.jonsson@social.ministry.se
ANNONS
Av Anders - 31 oktober 2011 11:35

Tiden går fort när man roligt, brukar man ju säga. Kanske är det så eftersom tiden inte riktigt räckt till för att skriva någon text till bloggen på ett tag. Under förra veckan (alltså vecka 43) hann jag inte skriva något, men jag hann vara i Stockholm en dag, leda ett intressant socialnämndsmöte, besöka fyra företag innan vårt månatliga kommunfullmäktige och avsluta veckan med två dagar alkoholtoppmöte i Helsingborg. Priset blev att helgen blev ganska lågintensiv. (Tja, spikade lite på en vägg under några timmar på söndagen, men ändå)


Under vecka 44 är det tänk att jag skall hinna med att arbeta tre dagar på mitt vanliga arbete, hinna med några viktiga möten och åka till Kristianstad på fredag. Tja, planeringen ligger, vi får väl se. Ibland blir det inte alltid som man tänkt sig.


Nästa vecka (onsdag 9 november) är det tänkt att Maria Larsson skall komma till Helsingborg och ännu en gång se hur långt framme Helsingborg ligger i folkhälsoarbetet. Just nu pågår planeringen, återkommer med detaljerna när det är klart. Torsdag den 10 november öppnar en intressant utställning som i alla fall jag  ser framemot. Klicka in på:  www.dunkerskulturhus.se/utstallning/platshallare-utstallning/under-stor-press/


Fredagen den 21 oktober hade vi ett seminarie om Bostad Först och resultaten är fantastiska. Efter ett år bor 80% av deltagarna klar i lägenheterna. Inte något som lokaltidningen i Helsingborg tycke tydligen vara värt att rapportera. Helsingborg skall utrota hemlösheten och mer kommer kring detta, tro mig....


Det lackar mot jul och snart skall 2011 läggas till handlingarna. Dock återstår det mycket jobb, viktiga beslut och tydliga ställningstaganden. Hur 2011 kommer gå till historien återstår att se, men vi gör allt vi kan för att göra Helsingborg lite mänskligare och lite varmare.Av Anders - 18 oktober 2011 09:55

ett intressant seminarium om Bostad Först-projektet i Helsingborg. Till detta har jag skrivit en debattartikel som är skickad till Helsingborgs Dagblad. Kanske blir den publicerad på fredag, men som nästan alltid läser du det först här på min blogg.

 

 

Helsingborg är bäst i Sverige på att bekämpa hemlösheten.


Att det finns hemlösa i Helsingborg 2011 är en skam för vårt gemensamma välfärdssamhälle. I Helsingborg som skall vara attraktivt för människor och företag skall inte hemlöshet förekomma. Tyvärr har vi hittills inte lyckats med föresatsen att utrota detta samhällsproblem ännu, men Helsingborg har de senaste åren tagit tydliga politiska beslut i kampen mot detta.


Det började under 2010 med principbeslutet att starta projektet Bostad Först i Helsingborg. Nu har det gått mer än ett år och den första utvärderingen är på väg.  I mars 2011 tog socialnämnden en ”strategi för att bekämpa hemlösheten”, i juni 2011 ställde hela kommunfullmäktige sig bakom Treklöverns förslag om att ge socialnämnden ett uppdrag för att under 2012 ”… samordna och koordinera stadens insatser för hemlösa, samt att framlägga förslag till riktlinjer för hur detta arbete skall organiseras och genomföras.”


Nu gäller det för alla att omsätta de politiska besluten till praktisk verklighet. Helsingborg måste ha en 0-tolerans mot hemlöshet och Bostad Först är ett redskap till i verktygslådan. Bostad Först har provats med goda resultat runt om i världen. Modellen innebär att den hemlöse först får en bostad och därefter sätter socialtjänsten i omfattande insatser för att lösa de problem som omger hemlösheten.  Utgångspunkten är helt enkelt att en egen bostad är den grundtrygghet som de hemlösa behöver för att ta itu med sina ofta omfattande problem. Bostad Först ger bättre resultat än andra metoder och kommer på sikt att spara pengar till våra gemensamma andra välfärdsåtaganden.


Men för att lyckas med att bekämpa hemlösheten behövs också stora insatser på bostadsområdet. Bostadsförsörjningen måste fungera bättre och stadens arbete med att få fram nya bostäder, både till hemlösa och människor i bostadsköerna bör intensifieras. Många vill bygga i Helsingborg, men tyvärr överklagas och förhalas många viktiga projekt i byråkratiska processer som drar ut på tiden av olika anledningar. Här finns det mer att göra och Treklövern prioriterar detta område i olika nämnder och styrelser.


Vidare måste vi våga fasa ut de destruktiva härbärgena som ofta permanentar utanförskapet och problematiken. Naturligtvis måste det finnas akutboenden men dessa får inte bli långvariga lösningar över tid. Socialnämnden arbetar med flera olika aktörer inom området och försöker få till en gemensam och tydlig strategi, där alla goda krafter drar åt samma håll och har liknande arbetssätt.


Avslutningsvis måste vi alla arbeta med attitydfrågor kring hemlöshet. Det finns alldeles för mycket okunskap och fördomar om och kring hemlöshetsfrågorna. Därför måste fakta och vetenskapliga underlag prägla beslut och ställningstaganden istället lösa antaganden och spekulationer vad denna utsatta grupp behöver. Vi gör alla hemlösa en björntjänst om de endast reduceras till objekt att tycka synd om och använda i syfte att samla pengar till välgörenhet i allmänhet.


Anders Lundström (KD) ordförande i Helsingborgs stads socialnämnd 

Av Anders - 17 oktober 2011 11:32

Treklövern satsar på unga i Helsingborg

Debattartikel i dagens Helsingborgs Dagblad http://hd.se/ledare/2011/10/17/treklovern-satsar-pa-unga-i/


Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska barnfattigdomen är att föräldrarna har ett jobb att gå till varje dag, skriver representanter för treklövern i Helsingborg.

 

DEBATT. Svar till "Bristande kunskap om barnfattigdom" Ingela Andersson (S) och Maria Ward (S), (debatt 5 oktober).


 Barnfattigdom är en utmaning för hela vårt samhälle. Under snart fem år har Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna lett Helsingborg, först som en femklöver och nu som Treklövern, och tagit dessa frågor på stort allvar.


Barnfattigdomen är en prioriterad fråga för utvecklingsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Genom tydliga satsningar på jobbskapande åtgärder, prioriteringar inom skolans område och resursförstärkningar inom den sociala sektorn vill vi angripa problemets kärna. Vi välkomnar Socialdemokraterna att delta i detta långsiktiga och viktiga arbete för att skapa ett hållbart Helsingborg.


Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska barnfattigdomen är att föräldrarna har ett jobb att gå till varje dag. Men Socialdemokraternas tydliga prioritering av en bidragslinje kommer inte att hjälpa dessa utsatta barn. Jobb och en bra skola som ger förutsättningar för utbildning tillsammans med trygghet vid utsatthet är en bättre lösning än mer bidrag och mer inlåsning i utanförskap. Socialdemokraterna i Helsingborg har vid upprepade tillfällen sagt nej till affärsetableringar, utbyggnadsplaner runt om i staden och andra tydliga jobbskapande åtgärder. S har också varit emot den läsa-skriva-räkna-satsning som gör det möjligt att hjälpa de barn som behöver extra stöd. Vi är övertygade om att Socialdemokraterna vill väl när de nu säger att de vill satsa på att utrota barnfattigdomen. Tyvärr landar partiet fel i sina slutsatser där bokslut och bidrag är viktigare än jobb, utbildning och minskat utanförskap.


Treklövern i Helsingborg kommer aldrig acceptera att barn far illa. Naturligtvis ska vi göra allt som står till buds för att hjälpa och stötta utsatta. Det har vi gjort genom tydliga prioriteringar i budgeten från 2006 och framåt. Naturligtvis skulle man ibland önska att vi kunde göra mer. Socialdemokraterna, som nu suttit fem år i opposition, trollar alltid fram mer pengar utan att kunna finansiera det varje gång det drar ihop sig till budgetdebatt. Otydlig finansiering, grova generaliseringar och lösa antaganden om framtida ekonomiska förbättringar hjälper inte dessa utsatta barn. Det är bara hårt arbete, tydliga prioriteringar och riktade satsningar som hjälper. Vi välkomnar Socialdemokraterna att tillsammans med treklövern ta ansvar för vår gemensamma framtid. Men då måste vi vara överens om att det är i jobb och utbildningen lösningen ligger, inte i mer bidrag.  Christian Orsing (M) kommunalråd och ordförande för utvecklingsnämnden

Christer Rasmusson (FP) ordförande för barn- och utbildningsnämnden

Anders Lundström (KD) ordförande för socialnämnden

Av Anders - 14 oktober 2011 13:31

missat dagens debattartikel i Helsingborgs Dagblad http://hd.se/ledare/2011/10/14/fokus-pa-barns-och-ungas/


Fokus på barns och ungas uppväxtvillkor

Kristdemokraterna vill föra ner mer makt till köksborden och öka familjernas självständighet, skriver flera representanter för partiet. med Göran Hägglund i spetsen.


DEBATT. Sveriges framtid beror på hur vi idag tar hand om våra barn och unga. Vilka förutsättningar vi ger dem. Därför har Kristdemokraterna gjort barn och ungas uppväxtvillkor till sitt fokusområde under den här mandatperioden. Med vår unika värdegrund och vår syn på familjen är vi väl rustade att ta ansvar både på nationell, regional och lokal nivå. Vi vill göra Sverige till världens bästa land att växa upp i.


Alla barn och unga har inte lika goda uppväxtvillkor. I Sverige finns barn placerade i familjehem, barn i bidragsberoende familjer, barn i nyanlända familjer och barn i behov av specialpedagogiska insatser. När familjens egna resurser inte räcker till krävs ett strukturerat och förebyggande arbete från samhället för att förbättra dessa barns framtidsutsikter. Ett bra exempel där region och kommuner samarbetar är familjecentraler, där mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola samverkar i tidiga insatser. Det måste vara samhällets uppgift att skapa förutsättningar för att ge alla barn en god utbildning och hälsa och därmed en bra start i livet.


I Helsingborg har barns och ungas uppväxtvillkor under många år stått i fokus, inte minst genom Kristdemokraternas pådrivande arbete. Detta har bland annat lett fram till PArT – Preventivt Arbete Tillsammans – ett konkret, framgångsrikt och nationellt uppmärksammat samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningar i Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne.


Kristdemokraterna vill föra ner mer makt till köksborden och öka familjernas självständighet. Vi vill öka valfriheten för landets alla barnfamiljer. Vi tror nämligen att det är föräldrarna själva som bäst kan bestämma över sin tid med sina barn och hur vardagens livspussel lättast går ihop.


Kristdemokraternas tydliga fokus på barn och unga berör familjen, skolan, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, rätts- och arbetsmarknadspolitiken för att ta några exempel. Det är inte politikområdena utan samhällsproblemen och viljan att lösa dessa som är Kristdemokraternas fokus och mål. All forskning visar att det finns tydliga kopplingar mellan förhållanden i uppväxtmiljön och barns förmåga att skapa sig en positiv framtid. Utbildning och hälsa är två faktorer som påverkar hur det går för barnen senare i livet. Att satsa på barn och unga är att satsa på framtiden.


Göran Hägglund partiledare Kristdemokraterna

Birgitta Södertun (KD) regionråd, Region Skåne

Lars Thunberg (KD) kommunalråd, Helsingborgs stad

Anders Lundström (KD) ordförande socialnämnden, Helsingborgs stad


  Såhär blev besöket på Raus Planterings skola.Av Anders - 13 oktober 2011 15:20

.. på bloggen? Ja, jag har varit dålig på att uppdatera bloggen de senaste veckorna. Mycket skall bli klart innan året är slut och orken räcker inte alltid till allt. Dock har jag skrivit ett antal debattartiklar som förhoppningsvis kommer in i en stor dagstidning nära dig snart. Naturligtvis skall jag även då publicera dem på bloggen.


....inom Socialdemokraterna? Ja, Håkan Juholt har det just nu tufft att prata politik. De flesta är intresserade av räkningar, hyresavier och kvitton. Idag såg jag att en kvälltidning begärt ut en massa handlingar och lagt ut dem nätet så att alla kan granska dem. Är det framtiden att allmänheten gör grävjobbet för journalisterna?


....inom Kristdemokraterna just nu? Göran Hägglund utmanas och en debatt om ledarskap har blossat upp i det annars så stillsamma partiet Kristdemokraterna. Inget är som det varit förut, inte ens i Kristdemokraterna.


....inom Socialnämnden? Jo, just nu förbereder vi en budget för 2012 med en massa intressanta satsningar. Beslut kommer den 20:e december. Naturigtvis kommer det mer information under oktober, november och december kring detta.


....för de hemlösa i Helsingborg? Nästa fredag den 21:e oktober är det ett stort seminarium kring Bostad Först. Bland de som kommer är Lunds universitets rektor Per Eriksson. Kanske läste ni att han lyfte fram Helsingborg som en föregångare inom området. Om inte klicka in på: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&news_item=7228


Håll ut, det kommer nya blogginlägg förhoppningsvis lite oftare i oktober......

Av Anders - 23 september 2011 15:11

 
JHBG_logo_liggande_CMYK.tif
 
Pressmeddelande från socialförvaltningen 23 september 2011
13,5 miljoner i verksamhetsstöd
 
Socialnämnden i Helsingborgs stad delar ut 13,5 miljoner i verksamhetsstöd till föreningar/organisationer för år 2012.
 
På tisdag den 27 september tar socialnämnden i Helsingborgs stad beslut om verksamhetsstöd för föreningar/organisationer för år 2012. Enligt förslaget ligger fördelningen på 13 595 000 kr.
– Det är viktigt att stötta det civila samhället. I kärva ekonomiska tider är det glädjande att socialnämnden höjer anslagen och fortsätter en tydlig satsning på frivilligorganisationer och deras viktiga arbete, kommenterar socialnämndens ordförande Anders Lundström (KD).
 
Nya föreningar
Nytillkomna föreningar på bidragslistan är LP-kontakten, Svenska kyrkan och X-CONS, medan Föreningen Noaks Ark Nordvästra Skåne enligt förslaget får avslag på sin ansökan, då deras verksamhet inte längre anses ligga under socialnämndens verksamhetsområde.
 
Samarbetsavtal
Samarbetsavtal finns idag mellan socialnämnden och Kvinnojouren, Brottsofferjouren, RIA, Schizofreniföreningen och Bryggan. I samtliga nu gällande avtal garanteras föreningen ett verksamhetsstöd som är minst det de beviljades för år 2011, uppräknat följande år enligt KPI. Samarbetsavtalen gäller till och med år 2013. Ett samarbetsavtal med Frihamnen/Hemlösas hus är under utarbetning.
 
För information kontakta:
Anders Lundström (KD), ordförande
Tel: 042-10 49 08
 
Maria Ward (S), vice ordförande
Tel: 042-10 68 95
E-post: maria.ward@helsingborg.se              

Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se