Senaste inläggen

Av Anders - 27 juni 2014 17:14

Fredag eftermiddag och en intensiv vecka är snart till ända. Äntligen har vi haft vårterminens sista socialnämnd där vi tog några viktiga beslut. Tja, återkommer till de lite längre ner i texten. Andra stora händelser i denna vecka är naturligtvis att Kristdemokraterna i Helsingborg presenteras sitt kommunpolitiska program som innehåller 128 intressanta punkter om hur vi vill att Helsingborg skall utvecklas de närmaste åren. Helsingborgs Dagblad och Lokaltidningen Helsingborg kommer säkert skriva om det. Vill du fördjupa dig i programmet så klicka in på www.helsingborg.kristdemokraterna.se så hittar du mer information om det.


Igår tog Socialnämnden ett viktigt steg i ambitionen att genomföra den strategi mot bostadslöshet som kommunfullmäktige i full enighet tog 23 mars 2013. En del i detta omfattande arbete är att all verksamhet går mot samma mål och samverkar. I media kan man läsa om Hemlösas Hus och deras verksamhet. Dock är det viktigt att komma ihåg att den hanterar mindre än 5% av stadens samlade arbete för att bekämpa hemlösheten.


Såhär beskriver Socialnämnden beslutet i ett pressmeddelande:


 

Inget nytt avtal med Frihamnen om Hemlösas hus


Det blir inget nytt avtal mellan Helsingborgs stad och föreningen Frihamnen som driver Hemlösas hus. Styrelsen för Frihamnen har tackat nej till de villkor som socialnämnden vill skriva in.

– Det var i slutändan ingen ekonomisk fråga, utan en fråga om hur hemlöshetsarbetet ska bedrivas och hur de boende på Hemlösas hus skulle fasas över i stadens egna boendelösningar fram till hösten 2015, säger socialnämndens ordförande Anders Lundström (KD).


Sedan i mars har socialdirektören Dinah Åbinger förhandlat med Frihamnen kring hur verksamheten på Hemlösas hus ska bedrivas, men styrelsen har tackat nej till samtliga förslag. Frihamnen har tidigare aviserat att de avslutar sin verksamhet till hösten 2014 av ekonomiska skäl, trots att staden vill förlänga samarbetet till hösten 2015 då ett nytt stödboende kan öppnas i det gamla motellet Kronan. Frihamnen har fått flera olika förslag på ekonomiska garantier för att driva verksamheten vidare fram till 15 oktober 2015, men tackat nej.


– Styrelsen för Frihamnen anser inte att de kan ställa upp på delar av de villkor som bygger på Helsingborgs stads långsiktiga strategi mot bostadslöshet, säger Dinah Åbinger.


Villkoren som socialnämnden ville ha med var (bland annat):

 • Nattlogi ska i första hand inriktas mot bostadslösa personer med missbruksproblematik och/eller psykisk funktionsnedsättning.
 • Frihamnen ska veckovis redovisa antal och behov hos de övernattande i samverkan med socialförvaltningen.
 • Frihamnen ska arbeta aktivt och motiverande för att deras gäster med behov av stöd kan övergå till att få hjälp av socialtjänsten i Helsingborg (eller den kommun personen är skriven i).
 • Från den 1 juni 2015 ska inga nya nattgäster tas emot på Hemlösas hus utan hänvisas till socialförvaltningen.

Vad kommer att hända nu?

Efter beskedet från Frihamnen att deras natthärbärgesdel stänger 15 oktober 2014 kommer socialnämnden att erbjuda dem som bor på Hemlösas hus andra boendelösningar i Helsingborgs stads regi (se nedan för mer information). Hemlösas hus har haft 36 platser, att jämföra med stadens totalt cirka 700 bostadssociala platser.


– Jag är övertygad om att vi kommer att klara att erbjuda hjälp till alla som är i behov av stöd, enligt den plan vi har jobbat på sedan länge, men processen måste nu skyndas på för att vara helt klar till hösten. Det hade förstås varit bättre för de boende på Hemlösas hus om vi hade fått mer tid till motiverande arbete och för att kartlägga varje individs behov, säger Maria Ward (S), vice ordförande i socialnämnden.


Bilaga: Sammanfattning av handlingsplan mot hemlöshet

 • Två uppsökande boendehandläggare har rekryterats under våren för att kartlägga behovet av stödboendeplatser för de personer som idag är boende på Hemlösas hus, men även generellt i staden.
 • Stödboendet Fenix planerar utöka med 5 platser och till skillnad mot idag erbjuda biståndslösa (akuta) boendeplatser. För att klara av att hantera denna förändring planeras kraftig förstärkning av bemanning med vaken personal nattetid from 1 september 2014. Här utöver finns idag 5 lediga platser på Fenix som vikts åt personer boende på Hemlösas hus. Dialog med medarbetare pågår för att göra utökningen med fortsatt hög säkerhet för medarbetare och boende.
 • Under våren har personalstyrkan på stödboendet Carnot utökats för att bland annat utveckla det motiverande arbetet i verksamheten, med syfte att ge de boende bättre förutsättningar att komma vidare till mer långsiktiga boendelösningar. Idag finns 7 lediga platser på Carnot som kommer beläggas genom omflyttningar av klienter från Fenix samt av personer boende på Hemlösas hus.
 • Personer idag boende i stödboendena Fenix och Carnot som bedöms klara av enskilt boende med stöd kommer i största möjliga mån erbjudas boende i bostadssocial lägenhet eller stödlägenhet, vilket socialförvaltningen bedömer kunna ge cirka 10-12 boendeplatser under hösten.
 • Helsingborgshem har utlovat ett tillskott på 4-5 extra lägenheter till Bostad först under september-oktober och verksamheten står väl förberedda på att tillsätta dessa lägenheter skyndsamt.
 • Socialförvaltningen har under våren utökat sina träningslägenheter med 8 platser och kommer stärka upp boendestödet med en tjänst för bibehållen kvalité i verksamheten.
 • För att säkerställa att staden kan tillgodose det akuta behovet för personer som idag söker sig till Hemlösas hus och där socialnämnden idag inte känner till behoven, arbetar socialförvaltningen med två alternativa lösningar, med bemanning dygnet runt. Den ena är att iordningsställa en tillfällig paviljong, vid sidan av Fenix, med 10 rum. Det andra alternativet är att utöka med ett antal stödlägenheter erbjudna av Rikshem, där 3-4 personer delar en lägenhet. Dessa alternativ avvecklas sedan i samband med att Kronan öppnar i slutet av sommaren 2015.

ANNONS
Av Anders - 8 juni 2014 21:15

Tisdagen den 10 juni kommer Michael Anefur, regeringens hemlöshetssamordnare, till Helsingborg för ett tredje besök på två år. Socialnämnden har bjudit alla nämnder, styrelser och verksamheter inom Helsingborgs stad tillsammans med det civila samhället (i form av föreningar, organisationer, intresserade och engagerade) till en dag då stadens strategi diskuteras, analyseras och tar nya steg framåt. Därför har jag skickat denna text till Helsingborgs Dagblad och debattredationen. Undra om de tar in den?
 
Helsingborg är ett föredöme i hemlöshetsarbetet.
 
Att bekämpa bostadslöshet och utestängning ifrån bostadsmarknaden är ett långsiktigt arbete som kräver tydlighet, politiskt mod och beslut som håller över tid. Hemlösheten berör många i Helsingborg och många vill göra en insats, det är bra men det räcker inte. Det behövs insikt om vad nationell och internationell forskning påvisat under lång tid. Värdighet är att kunna sköta sitt eget liv och möjlighet att förändra sitt eget liv. Detta tar tid och stödet till de långsiktiga lösningarna måste vara prioriterade. Härbärgen skapar mer problem än de löser och Helsingborg ska göra bättre framöver än vad vi gjort hittills.
 
Att bara ge tak-över-huvudet ger inte de utsatta möjligheterna att förändra sin tillvaro. Härbärgen passiviserar och ger inte utrymme till aktivitet, egenmakt och möjligheter till förändring. 2011 fick Helsingborgs socialnämnd ett uppdrag att ta fram en strategi för att samordna och koordinera stadens insatser mot hemlöshet. Efter ett omfattande förankringsarbete med föreningar, organisationer, stadens nämnder och styrelser fastställde kommunfullmäktige, i full enighet, 2013 strategin.
 
Fokus är att samordnade insatser från staden ska bidra till att så många som möjligt kan bo kvar i, eller erhålla, ett ordinärt boende. Strategin har en övergripande målsättning och därefter fyra delmål, vilka bland annat handlar om att underlätta inträdet på den ordinarie bostadsmarknaden för personer i boenden som tillhandahålls av socialtjänsten, att antalet bostadslösa barnfamiljer ska minska och att vid behov erbjuda tillfälliga boenden med fortsatta samordnade insatser utifrån individens behov. För att nå dessa delmål har Helsingborg ett antal punkter att arbeta utifrån. Dokumentet tydliggör dessutom hur samverkan ska ske och med vilka aktörer, samt hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.
 
Helsingborg är den kommun i Sverige som har arbetat längst med Bostad Först. Bostad Först i Helsingborg startades som ett försöksprojekt i september 2010, och i slutet på 2013 införlivades Bostad Först i den ordinarie verksamheten i kommunen. Resultatet av Bostad Först har hittills varit framgångsrikt. 19 personer har under perioden september 2010 till maj 2013 fått lägenheter genom projektet. Många av dessa hade tidigare levt i hemlöshet under lång tid, ofta med missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa. Trots den svåra sociala problematiken bland hyresgästerna kan man nu konstatera att kvarboendenivån är över 80 procent. Lägenheterna i projektet ägs till stor del av det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem, men även av Akelius Fastigheter och Ikano Fastighets AB samt en mindre privat fastighetsägare.
 
Arbetet fortsätter och inför sommaren kommer socialnämnden tillsätta en lokal hemlöshetssamordnare och två nya tjänster som skall arbeta med uppsökande verksamhet för att förbättra arbetet i kommunen. Mycket är gjort, men arbetet måste oavbrutet fortsätta för att ge dem utsatta egenmakt att ha ett värdigt liv, egen bostad och en dörr att stänga om sig.
 

ANNONS
Av Anders - 20 maj 2014 20:32

Då kommer nämligen professor Staffan Höjer (vid institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs universitet) för att presentera sin forskning om lekmannastyrning av barnavården. Staffan och hans forskarlag har bland annat tittat på hur politiker styr genom frågor och hur sällan man väljer att gå emot förslag till beslut. Om någon minns så var ju diskussionen ganska hög i bland annat Helsingborgs Dagblad om hur och på vilket sätt man styr i socialnämnder.


Det skall bli intressant och höra på detta. Tja, jag har ju redan läst forskningsrapporten, men det kanske fler skulle ha gjort.


Imorgon blir det extra socialt utskott, valprogramskrivande i Malmö, lunch med en känd helsingborgare, PRO-debatt på Kemira och avslutningsvis kommunfullmäktige med bland annat en interpellation till mig ifrån MP.


Av Anders - 18 maj 2014 22:23

eller vad gör jag egentligen om dagarna?


Tja, bloggen har fått stå tillbaka när det snurrar alldeles för fort. Just nu är det mycket, då det är valrörelse inför den 25 maj, planering inför den stora valrörelsen i augusti/september och allt annat som behöver göras. Jorden står ju inte stilla och i socialnämnden behövs det allt att det tas beslut. Om inte skulle många barn och unga råka illa ut.


Nästa vecka är sådan vecka där det händer mycket. Möte om budgeten för Helsingborg 2015, överläggningar mellan Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden, träff med gymnaiseklass som skrivit insändare om Hemlösas hus, skriva på regionalt och lokalt valprogram, lunch med känd helsingborgare, PRO-debatt, seminarie med professor om lekamannastyrning av barnavården, socialnämndsmöte och där emellan EUP-kampanj, valvaka och bra resultat för Kristdemokraterna. Dessutom hämta och lämna barn på förskola - inte konstigt att livspusslet ibland är svårt att få ihop?


Jag skall inte klaga, tänk att få vara med och göra Helsingborg lite bättre, lite tryggare och lite trevligare - varje dag. Det är inte alla som har den förmånen. Nu kör vi fram till den 14 september och hoppas helsingborgarna vill ha en tredje period med allianspolitik - det är händer saker hela tiden då...

Av Anders - 13 april 2014 22:14

Hemlösheten berör många i Helsingborg och många vill göra en insats. Det är bra men det räcker inte. Hemlösas hus har under lång tid tagit ett stort ansvar, kanske till och med större än vad som är rimligt för en ideell förening. Därför har Helsingborgs stad under en längre tid aviserat att vi ska ta vårt ansvar för att lösa grunduppdraget att hjälpa människor i akuta situationer, samtidigt som vi ser över hur vi kan göra situationen bättre på sikt.

Det behövs långsiktiga och hållbara lösningar på komplicerade problem, men också gemensamma strategier för att gå emot samma mål. Helsingborg behöver en fungerande bostadsmarknad och tydliga signaler vad det offentliga kan och inte ska göra. Detta tar tid och stödet till de långsiktiga lösningarna måste vara prioriterade.

Det behövs insikt om vad nationell och internationell forskning påvisat under lång tid. Härbärgen skapar mer problem än de löser. Att bara ge tak-över-huvudet ger inte de utsatta möjligheterna att förändra sin tillvaro. Härbärgen passiviserar och ger inte utrymme till aktivitet, egenmakt och möjligheter till förändring. Det är inte rimligt att platser på akutboenden ska vara upptagna under någon längre tid. Akutboenden ska ge hjälp i en begränsad fas och därefter ska det finnas andra lösningar. Värdighet är att kunna sköta sitt eget liv och möjlighet att förändra sitt eget liv.

I Helsingborg ska det finnas rimliga krav, individuellt anpassat stöd, gemenskap och värdighet ? men inte förvaring. Alla som ställer upp på detta kan tillsammans göra en förändring och skillnad för de utsatta i samhället. Det Helsingborg inte behöver en polariserad debatt via insändarsidorna, pressmeddelanden eller annonser i dagstidningen om vad enskilda personer eventuellt kan eller inte i dessa komplexa frågeställningar.

I den offentliga debatten kan man lätt få uppfattningen att utan Hemlösas hus skulle det inte finns något som helst stöd till de mest utsatta i vår stad. Så är det naturligtvis inte. Vi ska komma ihåg att Hemlösas hus insats sträcker sig till att hantera omkring 5 procent av det totala antalet bostadssociala platser som Helsingborgs stad kan och ska erbjuda våra invånare. Vi har över 700 platser i våra akut- och stödboenden, tränings- och jourlägenheter, bostadssociala lägenheter, hyresgarantilägenheter och Bostad först-lägenheter.

Uppskattningsvis omfattas årligen omkring 1300 individer av dessa insatser och satsningarna beräknas till cirka 54 miljoner kronor per år.
En enig socialnämnd har ställt sig bakom ett strategidokument som på sikt kommer att hjälpa långt fler än vad en sovsal kan göra. Den omställningen jobbar vi med dagligen och nu har vi ett halvår på oss att hitta lösningar som passar just de personer som idag bor på Hemlösas hus. Det är en uppgift som vi tar oss an med tillförsikt.

Av Anders - 9 april 2014 15:43

Hemlösheten berör många i Helsingborg och många vill göra en insats, det är bra men det räcker inte. Det behövs långsiktiga och hållbara lösningar på komplicerade problem. Helsingborg behöver en fungerande bostadsmarknad, tydliga signaler vad det offentliga kan och inte ska göra. Det behövs insikt om vad nationell och internationell forskning påvisat under lång tid. Värdighet är att kunna sköta sitt eget liv och möjlighet att förändra sitt eget liv. Detta tar tid och stödet till de långsiktiga lösningarna måste vara prioriterade.

Härbärgen skapar mer problem än de löser och Helsingborg skall göra bättre framöver än vad vi gjort hittills. Att bara ge tak-över-huvudet ger inte de utsatta möjligheterna att förändra sin tillvaro. Härbärgen passiviserar och ger inte utrymme till aktivitet, egenmakt och möjligheter till förändring. Det är inte rimligt att platser skall vara upptagna under någon längre tid. Akutboenden skall ge hjälp i en akut begränsad fas och därefter skall andra lösningar finnas. I Helsingborg skall de finnas krav, gemenskap och värdighet men inte förvaring. Alla som ställer upp på detta kan tillsammans göra en förändring och skillnad för de utsatta i samhället. Det Helsingborg inte behöver en polariserad debatt via insändarsidorna, pressmeddelanden eller annonser i dagstidningen vad enskilda personer eventuellt kan eller inte i dessa komplexa frågeställningar.

Man skall komma ihåg att Hemlösas hus insats sträcker sig till att hantera omkring 5% av det totala antalet platser som Helsingborgs stad kan och ska erbjuda våra invånare. Man kan lätt uppfattningen att utan Hemlösas hus skulle det inte finns något som helst stöd till de mest utsatta i vår stad. Så är det naturligtvis inte. En enig socialnämnd har ställt sig bakom ett strategidokument som på sikt kommer att hjälpa långt fler än vad en sovsal kan göra. Det är att göra skillnad varje dag.

Av Anders - 8 april 2014 22:16

"Veckans mest tragiska person" måste väl ändå Sören Sommelius vara - i sin blogg blandas det i en osammanhängande text stort, smått och lite gammalt utan koll. Tänka sig att en tidningsägare kan vara så okunnig i så många frågor. Men synd är det kanske ändå om läsarna som får en bild av något som bara finns i sinnesvärlden hos vissa. 


Tja, själv är jag i Västerås och träffar ministrar, tjänstemän och politiker ifrån Kiruna i norr till Malmö i söder kring de viktiga frågorna kring bostadslöshet och utestängning ifrån bostadsmarknaden. Kul är det att i flera seminiarier redan under första dagen lyfts Helsingborg fram som en förebild. En stad som många nämner med respekt inom detta specialområdet. Omvärldsbevakning är kanske inte en paradgran för introverta tidningsägare? 


Imorgon fortsätter konferensen Bostad Sökes (#bostadsokes2014 på twitter för de som är intresserade) och regeringens hemlöshetssamordnare kommer då sammanfatta sitt omfattande arbete. Redan nu kan jag dock berätta att han kommer till Helsingborg den 10 juni 11.00-17.00 för ett tredje besök. Ingen annan kommun har haft mer omfattande dialog med de nationella företrädarna än Helsingborg. Det märks inte alltid heller i den stora landsortstidningen. 


På torsdag kommer Socialnämnden åter ha sammanträde, denna gång tar vi ett budgetförslag för 2015 som innehåller ett antal viktiga delar. Bland annat kommer Socialnämnden (om vi får bestämma) att kunna öppna ytterligare en familjecentral i Helsingborg under 2015. Socialnämnden vill nämligen att det etableras en i Mariastaden. Ja, just detta område där det nog finns mest barn för tillfället i hela Helsingborg. Kristdemokraterna är ju familjens röst i den lokala politiken. Ingen annan driver denna fråga. Undra när detta blir en nyhet. (Glöm inte var du läste det först.)


Vidare kommer Socialnämnden ge startsignal för ytterligare ett LSS-boende. Denna gång har vi ögonen på en tomt i Kattarp. Vidare planerar vi ytterligare lägenheter för utsatta grupper på Västergård. Känns lite som att det händer saker hela tiden. 
Av Anders - 7 april 2014 22:58

Idag bjöd Socialnämnden in  media för att informera om att Föreningen Frihamnen/Hemlösas Hus i förra veckan meddelade att de avser att varsla sin personal senast den 15 april och att de stänger sitt natthärbärge den 15 oktober. Naturligtvis fanns det ett medialt intresse i detta och artiklar blev några stycken efter detta. Vad är det egentligen som hänt, då?


Tja, under ett antal år har Socialnämnden haft en dialog med Föreningen Frihamnen/Hemlösas Hus om hur och på vilket sätt verksamheten kan förändras, utvecklas och förbättras för de utsatta. Det är nämligen inte okej att vara ordna ett härbärge, låta människor år och år in bara sova i sovsalar. Förslagen har varit otaliga om hur man på olika sätt kan göra det bättre och mer humant. 


Eftersom planeringen de senaste åren har utgått ifrån att Hemlösas Hus skulle stänga 1 april 2015 var nog de flesta inställda på det. Att då meddela något innebär att Socialnämnden måste tidigarelägga planeringen så att inga enskilda personer drabbas. Intressant blir då att diskussionerna drar iväg åt lite olika håll:


”… många hemlösa är rädda för att verksamheten blir sämre när kommunen tar över nästa år.” – Nyheterna Helsingborg

”Hälften av oss kommer att dö” – Helsingborgs Dagblad

”Vi får alla dem som kommunen inte klarar av att ta hand om och som kvalar ut från kommunens boende” står det i Hem och Hyra

Kommunen lovar lösning för hemlösa - Radio Malmöhus


Syftet är inte att spara pengar och syftet är inte att göra det sämre. Syftet är att få igång en fungerande verksamhet där man inte i åratal bor i sovsalar och tycker att härbärgen är en lösning för framtiden. Socialnämnden vill inte ha kollektiva lösningar för individuella problem. Vi löser inte problematiken med att öppna sovsalar, där vi nöjer oss med lite madrasser och våningssängar. Jag hoppas och tror att helsingborgarna vill att vi satsar på denna verksamhet och ger fler möjligheten att kunna komma tillbaka till ett drägligt och värdigt liv.


Det skall bli intressant och se hur insändare i Helsingborgs Dagblad det nu kommer att komma. Det skall även bli spännande och följa alla de gratisannonser som nu kommer att publiceras i media i denna fråga. Är det rimligt att kampanja med gratisannonser i samhällsfrågor och samtidigt skriva artiklar i ämnet. När blir det kampanjjournalistik?


Kommer det vara sans och balans i rapporteringen och diskussionerna om vad som är bäst för helsingborgare, både på kort och lång sikt. Det lär bli en följetong, men imorgon åker jag till Västerås och träffar den nationella hemlöshetssamordnaren (som i två år åkt land och rike runt och pratat om Helsingborg som ett fördöme i dessa frågor.) Förresten kommer han för en tredje gång till Helsingborg den 10 juni. Ingen kommun förutom Helsingborg kommer få ett tredje besök. Men det kanske inte är intressant i rubrikmakarnas värld. Det gör dock skillnad i verkligheten.

Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken. med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken. med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se