Senaste inläggen

Av Anders - 4 april 2014 13:23

I dagens Helsingborg följer man upp helgens mycket tragiska händelse med artikeln Alkoholstopp – nyktert beslut eller slag i luften? Det måste vara fantastiskt att vara oppositionspolitiker och inte få några följdfrågor om hur och på vilket sätt ett eventuellt alkoholstopp skulle fungera i verkligheten. Vidare tycker den käre Peter Ahlbom att HIF eventuellt flytta sina matcher. Kanske kan frågorna hur, på vilket sätt och vem som har bestämmanderätt över matchstart för de allsvenska fotbollslagen vara intressanta följdfrågor?


Naturligtvis är alkohol ett problem i samhället och därför reglerar vi den hårt med alkohollag, riktlinjer för servering och tillämpningsanvisningar. Ingen skall vara riktigt berusad, varken på krogen, fotbollsarenan eller på stan. Men att torrlägga en stad timmarna innan, under och efter tror jag personligen har mycket liten effekt på detta omfattande samhällsproblem. Varför är det egentligen bara fotboll och ishockey som har problem, varför hör vi aldrig om bowlingskravaller eller badmintonfylleri?


Helsingborgs IF och flera andra klubbar har problem och förhoppningsvis kommer denna otäcka händelse få alla oavsett favoritlag att sänka nivå vad som är acceptabelt att göra. Hela samhället behöver funderar på hur vi behandlar våra medmänniska. Det får aldrig vara okej att kränka, skada eller skymfa någon, oavsett om det  på fotbollsarenan eller på gator och torg.


 

ANNONS
Av Anders - 2 april 2014 09:56

 Idag tas det första spadtaget på ett nytt boende för psykiskt funktionsnedsatta i Mariastaden. Att Socialnämnden tillsammans med Kärnfastigheter äntligen kommer sätta spaden i jorden och under 2015 kunna inviga ett nytt, modernt och anpassat boende för 22 personer är en historisk händelse. Under flera år har detta boende diskuterats, kritiserats och tyvärr även försenats av flera olika orsaker. Nu har vi kommit till den punkt att det även på byggplatsen kommer märkas att Helsingborgs stad satsar på en utsatt grupp och bygger nya och moderna bostäder för personer med särskilda behov.


Socialnämnden har genom ett strukturerat och långsiktigt arbete med årliga boendeplaner visat på behovet av förbättringar inom detta område. Detta boende är bara en liten del av den omfattande boendeplan som Socialnämnden målmedvetet och strategiskt arbetar efter sedan några år. Treklövern och Kristdemokraterna har långsiktigt satsat på att planera och bygga nya boende för våra mest utsatta medborgare. På det viset skapar vi förutsättningarna för moderna, kostnadseffektiva och värdiga bostäder med hög standard som håller långt in i framtiden. Vi ser nämligen en förändring i samhället där dels tyvärr behoven ökar, dels en skärpning av lagstiftningen som vi välkomnar för de boendes skull.


Tyvärr vet vi att missbrukssituationen med nya droger, ökad alkoholkonsumtion och ökad samsjuklighet ställer höga krav på att utveckla vård och olika boenden för att en högre andel människor med stora behov. Detta nybygge skapar förutsättningar för omflyttningar och en förbättrad livssituation för ett stort antal medborgare med särskilda behov.


Redan i nästa vecka kommer Socialnämnden förhoppningsvis ta beslut om ett nytt LSS-boende i Kattarp och ytterligare lägenheter inom socialpsykiatrin på Västergård. Naturligtvis är dessa förändringar bra, men det krävs ytterligare satsningar eftersom antal boenden inte ännu motsvarar behoven. Att erbjuda stabila, långsiktiga och anpassade boende efter den enskildes behov ställer höga på våra gemensamma resurser, men är nödvändigt i ett samhälle där alla har plats och rätt till värdighet. Jag hoppas och tror att Mariastaden kommer välkomna detta nya boende och att det blir en naturlig del av byggelsen där.

ANNONS
Av Anders - 30 mars 2014 20:28

Idag är det ingen rolig dag i Helsingborg. Trots fint väder och vårkänslor i luften är det en skammens dag. Att en människa dött i Terrasstrapporna på väg till Olympias gröna gräsmatta gör en bara förbannad, sorgsen och besviken idag. Helsingborg skall vara en öppen, tolerant och schyst stad där alla oavsett favoritlag skall kunna få gång omkring utan att bli attackerad. Förhoppningsvis kommer Polisen lyckas gripa den som gjort det, så att vi kan lägga den delen bakom oss. Tyvärr kommer Helsingborg dock för all framtid vara förknippad med våld och ond bråd död ihop med vårt stolta HIF. Man kan bara hoppas att detta gör så att vi en gång för alla får stopp på detta onödiga våld som finns kring vissa sporter och lag. Våra tankar ikväll går till Djurgården, de anhöriga och alla som tror på det goda. Vi får aldrig låta våldet vinna. Kämpa på HIF och Djurgården, ni kommer alltid finns i mitt hjärta – i med och motgång.


 

Av Anders - 24 mars 2014 12:20

Idag presenterades nya siffror för hemlösheten i Helsingborg. Tråkigt nog ser vi en ökning inom vissa områden, medan i det stora hela ligger siffrorna stabilt stilla. För att kunna ta ytterligare steg för att kunna bekämpa hemlösheten kommer därför Treklövern föreslå att det inrättas en lokal hemlöshetssamordnare som får ett tydligt mandat att föreslå och genomföra satsningar som på sikt skall sänka siffror konstant. Syftet med denna satsning är bland annat:


-          Kartläggning av stöd- och hjälpbehov hos målgruppen

-          Uppsökande arbete gentemot föreningar och individer i relationsskapande och motiverande syfte

-          Information och utbildning till föreningar och individer om socialförvaltningens arbete

-          Myndighetsutövning riktat mot enbart boendehandläggning

-          Processarbete för tydligare flöden mellan olika boendeinsatser

-          Tillsammans med boendestödjare utveckla det vräkningsförebyggande arbetet


Under våren skall denna tjänst inrättas och tillsammans med ytterligare två socialsekreterare skall Helsingborg utveckla och förbättra sitt arbete. Tisdagen den 10 juni kommer regeringens hemlöshetssamordnare till Helsingborg för att träffa politiker, tjänstemän, föreningar, organisationer och intresserade i en workshop kring hur vi i Helsingborg skall gå vidare i detta omfattande arbete.


Under 2015 kommer Kronan öppna upp och Hemlösas Hus kommer avsluta sitt natthärbärge. Syftet är att kunna göra ännu mer än vad Helsingborg idag klarar av. För att kunna göra denna förändring måste vi ge varje individ individuellt stöd och hjälp. Härbärgen är en kortsiktig lösning som tyvärr har blivit långsiktig för många. Det har visat sig att det är lätt att fastna i det steget och inte komma vidare till ett eget boende med stödinsatser från socialtjänsten, där man kan ta tag i problem med till exempel missbruk, psykisk och/eller fysisk ohälsa, sysselsättning och ekonomi. Helsingborgs stad har en gemensam strategi mot bostadslöshet, där vi har satt upp som mål att så många personer som möjligt ska stödjas för att kunna bo kvar i eller få ett boende i en egen lägenhet.


Redan idag finns cirka 1300 individer i det bostadssociala arbetet och uppskattningsvis beräknas kostnaderna till 54 miljoner/årligen inom detta område. När det gäller akut- och stödboende finns det 61 platser, Tränings- och jourlägenheter 88 st, bostadssociala lägenheter 372, hyresgarantilägenheter 102, Bostad Först 14 lägenheter, Boskolan 10 lägenheter, externa placeringar 40 platser och Vandrarhem 80 platser. Det är alltså ett mycket omfattande arbete som sker. Tyvärr räcker inte detta alltid till, utan vi måste hela tiden våga göra prioriteringar så att vi hjälper så många vi kan. Av Anders - 21 februari 2014 10:29

En fredagsbetraktelse såhär i nådens år 2014


Som förtroendevald har man tagit på sig ett stort ansvar gentemot medborgarna att ansvara för ett specifikt område. Lagstiftning, regler, förordningar och allmänt hyfs måste hållas i alla lägen. Men hur mycket och vad kan begära av en förtroendevald? Tyvärr finns det många nättroll som glider runt och tycker en massa och när går gränsen för vad man skall tåla? Vilka spärrar har passerats när det är ok att öppet och offentligt förakta en annan människa?


Många pratar om att man efter ett tag blir hårdhudad och accepterar mer och mer, men när går den gräns när man säger stopp, hit men inte längre? Vems är ansvaret för en allt mer uppskruvad debatt i media? Vem bör uttala sig och vem kan uttala sig om enskilda frågor? Varför uttalar sig vissa och vad får de ut av det? Att vara en offentlig person innebär många fördelar, men också ett antal nackdelar. Ja, ja, men du får väl tåla lite, menar en del. Har du gett dig i leken får du leken tåla. Ordspråken är många och erfarenheterna sätter djupa spår i oss alla. Frågan blir då, mycket vatten går det att fylla ett glas med utan att de rinner över?


Vem vill ha ett förtroendeuppdrag när de riskerar bli hånade offentligt och via sociala medier? Vem tycker det är värt det när släkt, familjer och vänner i ifrågasätter ditt omdöme och dina möjligheter att påverka den verkliga och upplevda bilden?  Hur kommer det sig att människor tar sig rätten att tycka utan att veta, tycka utan att bry sig om konsekvenserna och offentligt påstå att man vet saker, som andra vet är fullständigt lögnaktiga. Vem bryr sig till slut om media när de ens inte bryr sig att bemöta frågor, påståenden eller vill diskutera verkligheten? Naturligtvis finns säkert ett allmänintresse i mycket, men varför bortse ifrån delar som inte passar in i historien och beskrivningen?


Vem är personen att kasta första stenen? Vem vill förändra världen och försöka att göra den lite bättre varje dag om insatserna är så höga att människor slutar tro att det finns godhet, kärlek och varme i vår gemensamma stad? Vem har vunnit och vem har förlorat om vi inte kan våga diskutera känsliga frågor utifrån respekt för varandras roller, utgångspunkter, positioner och ställningstaganden?

Av Anders - 4 februari 2014 09:40

I samband med Kristdemokraternas årsmöte måndagen den 10 februari föreslår nomineringskommittén nedanstående namn till kommunfullmäktigelistan inför valet i september 2014. Ambitionen för Kristdemokraterna är att fördubbla antalet mandat från två till fyra. Om detta lyckas kommer Kristdemokraterna ha företrädare med lång erfarenhet men också förnyelse och framtidsnamn.

? Kristdemokraterna har genom åren och under innevarande mandatperiod satt tydliga politiska avtryck. Vi har varit den sociala rösten i helsingborgspolitiken och en röst för hållbar utveckling. Jag är stolt och glad över att vara nominerad som förstanamn på vår lista. Tillsammans vill vi nu söka väljarnas förtroende för en fortsatt politik där vi kommer att ha barn och ungas uppväxtvillkor och samhällets mest utsatta i fokus, säger Lars Thunberg, kommunalråd för Kristdemokraterna.

- Jag ser framför mig en intensiv valrörelse där Kristdemokraterna tar stor plats i debatten kring hur Helsingborg skall utvecklas framöver. Kristdemokraterna gör stor skillnad och driver på utvecklingen inom flera områden. Själv ser jag fram emot att fortsätta det förändrings- och utvecklingsarbete som sker inom Socialnämndens ansvarsområde, även nästa mandatperiod. Det finns mycket kvar att göra innan Helsingborg har Sveriges bästa socialtjänst, säger Anders Lundström, kommunfullmäktigeledamot och ordförande i Socialnämnden.

Nomineringskommitténs förslag:
1) Lars Thunberg, kommunalråd, marknadsekonom, 53 år, Helsingborg
2) Anders Lundström, socialnämndsordförande, politisk sekreterare, 41 år, Ramlösa
3) Cecilia Engström, ekonomichef, 42 år, Helsingborg
4) Birgitta Södertun, regionråd, barnmorska, 59 år, Ramlösa
5) Simon Nilsson, byggnadskonstruktör. 33 år. Helsingborg
6) Karin Jensen, skolassistent, 57 år. Helsingborg
7) Kenneth Lantz, fastighetsförvaltare, 65 år, Helsingborg
8) Anne-Margret Norberg, förskollärare, 56 år, Ödåkra
9) Henrik Thott, 62 år, civilekonom, Råå
10) Andreas Lindberg, studerande, 35 år, Helsingborg
11) Kenneth Pettersson, pensionär, 69 år, Helsingborg
12) Anders Ivarsson, förtroendevald revisor, 50 år, Helsingborg
13) Petra Gärtner, lärare, 55 år, Råå
14) Gustav Natt och Dag, musiker, 35 år, Helsingborg
15) Catarina Palmkvist, kock, 59 år, Helsingborg
16) Erik Wing, trädgårdsarbetare/musiker, 46 år Helsingborg
17) Tomas Wennerhult, elevassistent, 48 år, Helsingborg
18) Eva Zander, förskollärare 45 år, Ödåkra

För mer information:
Karin Jensen (KD)
Ordförande Kristdemokraterna i Helsingborg
Tel:0705-22 82 20

Lars Thunberg (KD)
Kommunalråd
Tel: 0706-28 43 10

Anders Lundström (KD)
Ordförande Socialnämnden i Helsingborg
Tel: 0702- 10 49 92

Av Anders - 2 februari 2014 22:40

Imorgon måndag kommer jag ha den stora äran att inviga RIA:s nya verksamhet i centrala Helsingborg.


 

Redan nu har jag skrivit ett litet anförande som jag kommer hålla 13.00 Hoppas det kommer många och lyssnar. Det skall bli roligt att efter så lång tid som vi diskuterat detta äntligen komma igång. Därefter kommer jag skynda till Gasverksgatan 17, där MARIA NV kommer slå upp sina portar. Ytterligare en viktig satsning i Helsingborg. Även om det är i tillfälliga lokaler, så kommer detta bli bra.


Ryktet säger också att Kristdemokraterna i Helsingborg i dagarna kommer presentera sin kommunfullmäktigelista inför valet den 14 september. Det skall också bli spännande se hur den ser ut. Om det är så kommer jag naturligtvis snarast att lägga ut den här på bloggen så att alla kan se ut den ser ut. Som alltid är denna blogg snabb på viktiga nyheter inom den lokala politiken i Helsingborg.Av Anders - 31 januari 2014 08:50

Igår kväll var det åter dags för socialnämnden att hålla sitt januarisammanträde. På dagordningen fanns flera olika viktiga ärenden, men ett viktigt ärende var att vi äntligen kunde besluta om en utökning av det uppsökande arbetet i centrala Helsingborg. På måndag kommer RIA redan att öppna en ny verksamhet som jag tror kommer bli ett bra komplement till den övriga verksamheten som finns i Helsingborg. Tyvärr är denna insatsen nödvändig och jag vet att vi måste göra ännu mer framöver. Det finns flera intressanta spår att utveckla och jag möter ständigt personer, föreningar och organisationer som vill göra mer. Detta skall vi uppmuntra och hjälpa, men vi måste ha en samsyn vad som hjälper och eventuellt stjälper.


På måndag startar också Maria NV en mottagning för unga med riskbruk, missbruk eller beronde oavsett drog/substans. Kul att att få se detta politiska förslag nu bli verklighet. Även om detta område finns det tyvärr brister och denna verksamhet kommer fylla delar av behovet. Jag ser framemot detta och hoppas att det blir känt för alla att Helsingborg nu kan även erbjuda hjälpa till unga som befinner sig i riskzonen att utveckla ett beroende.


Vad det gäller Kristdemokraterna i Helsingborg är det årsmöte den 10 februari och då kommer beslut tas om hur kommunfullmäktigelistan skall se ut. Spännande tycker jag och hoppas att styrelsen har gjort ett bra arbete med att komponera en bra lista som väljarna väljer den 14 september. Nu och fram tills den 14 september kommer det bli ett intensivt arbete. Redan idag är det ytterligare en träff för de säkerhetsansvariga inom de politiska partierna tillsammans med ansviga inom staden och polisen. Planering och diskussion kring dessa frågor är nog så viktiga inför en spännande valrörelse som säkert kommer på sna håll bli tuff, intensiv och krävande. Vi alla kan nog bara hoppas att det bli en fair valrörelse där alla kommer till tals, utan skandaler och uppskruvat tonläge i media, på gator och torg och mellan människor.
Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se