Inlägg publicerade under kategorin Politik

Av Anders - 14 maj 2012 22:11

(Förhoppningsvis är denna debattartikel införd imorgondagens HD. Som alltid läser du det först här på min blogg.)


Imorgon tisdag tar Socialnämnden ett tydligt och klart beslut att projektera och bygga ett nytt boende för psykiskt funktionsnedsatta i östra Helsingborg. Med detta beslut kan vi äntligen börja fasa ut Kronan och få en klar tidtabell för Socialnämndens angelägna arbete med öka boendestandarden för de mest utsatta och svaga i vårt gemensamma samhälle.


I november 2011 tog Socialnämnden ett viktigt principbeslut när en långsiktig boendeplan fastställdes. I denna plan ingick bland annat att Kronan inte på sikt är ett bra boende för psykiskt funktionsnedsatta av flera orsaker. Diskussioner inleddes med Kärnfastigheter och en tomt diskuterades på Ramlösagården. Nu har utredningen blivit klar och tyvärr måste Socialnämnden att vid en samlad bedömning konstatera att det är inte lämpligt att gå vidare med den projekteringen. Det finns flera aspekter att tänka på och det går inte att bortse ifrån att placeringen inte optimal.


Dock kommer en ny projektering att startas, med allt det material som redan finns framme, kring någon lämplig tomt i alldeles närheten av tidigare förslag. Denna nya tomt kommer säkert på ett bättre sätt uppfylla alla de krav som både Socialnämnden, Socialstyrelsen och medborgarna ställer på en välfungerande kommunal verksamhet.


Det enda som egentligen har hänt är att tidslinjen är utsträckt. Det är nämligen så att planprocessen tar tid och är ganska omfattande. Därför kommer tidtabellen med ett färdigt nytt och värdigt boende inte kunna vara klart 2014, men allra senast 2017 kommer ett nytt boende vara klart i östra Helsingborg, någonstans utmed kring Nya Gustavslund. I den bästa av världar går det kanske lite fortare, men vi måste alla ha respekt för lagar, förordningar och demokratiska processer. Förhoppningsvis kan vi gemensamt driva på de olika delprocesserna så att ledtiden blir så kort som möjligt. Utredningen kommer nu kommer på Socialnämndens bord visar nämligen på att området är lämpligt, men inte just denna tomt som flitigt diskuterats ibland annat i sociala medier, lokaltidningens insändarsidor eller bland medborgare i östra Helsingborg.


Jag hoppas och tror att alla helsingborgare har ett gott hjärta, stor empati och en tolerant inställning, så att en ny projektering kommer kunna hanteras utan missförstånd, misstro och fördomsfullhet. I mitt Helsingborg är alla toleranta, öppna gentemot varandra och inkluderande, även om det rör sig om ett boende för psykiskt funktionsnedsatta. Låt oss gemensamt, skyndsamt och med stor respekt hjälpa och stödja de som ibland behöver lite stöttning. Om Helsingborg skall bli en attraktiv stad måste vi bjuda till lite grann.


Anders Lundström (KD) ordförande för Helsingborgs stads socialnämnd

ANNONS
Av Anders - 10 maj 2012 05:42

I dagens HD står det om ställningstagandet kring Ramlösagården med rubriken "Kovändning om boendet på Ramlösagården". Intressant att ordet kovändning "innebär en tvär växling i åsikt eller handling, som kontrasterar skarpt gentemot tidigare ställningstaganden [...] och indikerar ostadighet och bristande konsekvens". Detta eftersom Socialnämnden inte haft haft någon tidigare uppfattning om tomten på Ramlösagården var lämplig eller inte. Det var den enda tomt som stadens ansvariga anvisade Socialnämnden och uppdraget ifrån Socialnämnden var just att pröva lämpligheten i denna tomt. Nu har Socialnämnden prövat frågan och kommit fram till ett ställningstagande. Att sätta en rubrik som inte har bäring i texten eller i verkligheten är tydligen inte bara ett problem som kvällstidnnigarna tycks ha. Om man skall "kovända" måste man väl ha något tidigare ställningstagande att frångå, eller?


Nu har en gedigen utredning gett svaret att området är lämpligt och att Socialnämnden vill gå vidare med en ny projektering, så att de boende på Kronan nu kan få ett värdigt boende. Det enda egentliga som skett är att tiden förskjutits något. Sakfrågan om Socialnämnden skall bygga ett nytt boende är därmed avgjord. Ett tydligt ja, Socialnämnden skall bygga, inte på den utredda tomten men alldeles i närheten.

ANNONS
Av Anders - 9 maj 2012 21:28

Nästa tisdag den 15 maj kommer Socialnämnden att ta ett beslut kring projekteringen kring ”Ramlösagården”. Resultatet av socialchefens utredning leder fram till att det finns ett antal plus och ett antal minus att placera ett Sol-boende på anvisad plats i östra Helsingborg.


Naturligtvis kan man tycka att det är olyckligt att det antal behövande personer inte snarast får tillgång till fullvärdiga bostäder. Dock trycker Socialnämnden tydligt i sitt förmodade beslut att ett boende för denna grupp skall beredas i området Gustavslund, Ramlösagården eller motsvarande. Projekteringen avbryts alltså rörande tomten Prisman 4, men ett tydligt uppdrag att hitta en ny tomt beslutas också.


Varför blev det såhär då? Nu har vi funderat klart, skrivit upp ett beslut till Socialnämnden och förhoppningsvis kommer ett boende på plats (inte 2014 utan 2017). Det enda som hänt är alltså att tidslinjen blivit lite längre, men Kronan kommer på sikt att fasas ut. Det är kanske det viktigaste som hänt i denna fråga. Socialnämnden tar ett tydligt ansvar för denna utsatta grupp och på sikt kommer även boendestandarden höjas för dessa medborgare i vårt gemensamma samhälle.


Imorgon kommer väl Helsingborgs Dagblad skriva om frågan, utan att några beslut är tagna. Att vänta på den demokratiska processen är väl onödigt, bara man får ut sin nyhet. Återkommer med lite kommenterar imorgon torsdag.....

Av Anders - 9 maj 2012 08:08

mot Eskilstuna för att under två dagar diskutera social hålllbarhet. Resan börjar 05.20 och nu är klockan 08.14 och tåget passerar det småländska höglandet. 10.48 är jag på plats i Eskilstuna. Idagarna kommer ärendena inför nästa veckas socialnämnd att bli klara. Ännu återstår beredning, diskussion och viktiga ställningstaganden inför maj månads socialnämnd. Naturligtvis återkommer jag här på bloggen med mer information, förhoppningsvis ikväll eller under torsdagen.


"Flera rapporter har belyst att människors levnadsvillkor och förutsättningar är ojämlika och att samhällets välfärdstjänster inte når alla medborgare på ett likvärdigt sätt. Ibland kan till och med välfärdtjänsterna bidra till att skillnader ökar mellan grupper i samhället. Detta är ett problem som undergräver tilltron till välfärdsystemet och skapar stora konsekvenser för såväl medborgare som samhälle." - detta funderar jag just nu på. Hur jobbar Helsingborgs stad med dessa frågor och hur kan vi bli bättre inom detta område? Paneldebatt imorgon i Eskilstuna och jag är en deltagarna.

Av Anders - 1 maj 2012 20:54

Tja, mindre och mindre antal personer går i leden för varje år. När kommer även tågen i Helsingborg att dö ut? För egen del är dag till eftertanke och ledighet. Tja, sitter ju här och skriver på bloggen. Imorgon är det Skanör för två dagar som gäller, därefter Jonstorp på fredag för att eventuellt åka till Bjuv på lördag.


April-Maj är budgetmånader inför 2013. Just nu pågår det diskussioner, förhandlingar och genomgångar av skrivningar nästan dygnet runt. Detta gäller både i Region Skåne och Helsingborg. Vad kommer det då ut av det? Tja, resultatet kommer om några veckor, men nu är det fokus på de närmaste dagarna.


Nu är det bara några veckor kvar till jag skall springa med den olympiska facklan. Detta historiska ögonblick sker den 8 juni. Jag ser framemot resan, upplevelsen och alla minnen det kommer att ge. Naturligtvis skall jag försöka berätta så mycket som möjligt här på bloggen. Håll ut - det kommer mer om det i veckan, jag lovar....


Av Anders - 25 april 2012 09:55

Idag är det en skrivbordsdag med lång att-göra-lista. In i mellan skall Socialnämndens presidium träffa Kommunstyrelsen i en budgetdialog inför 2013. Vidare är det kommunfullmäktige ikväll och förberedelserna är i full gång för det blir väl en massa olika debatter då, eller?


Imorgon torsdag är det finbesök av Kristdemokraternas 1:a, 2:e och 3:e partiledare i Skåne. De landar på Sturup efter lunch och åker sedan till Malmö, Ystad och Kristianstad för olika besök i verkligheten. På (18.30-19.30) sedan blir det stor utfrågning av Västervikstidningens ledarskibent Ola Mårtensson av ledarna. Till detta inbjuds intresserade och engagerade.


På fredag fyller Dunkers Kulturhus 10 år. En byggnad med ett intressant innehåll. Redan i söndags hade HD en 30000 tecken lång text om dess historia. Tja, det finns flera historier och trots åtta sidor lyckades väl kanske inte skribenten med att belysa flera perspektiv.  Kanske var vinkligen att lyfta fram just den historien.


Jag kommer naturligtvis att vara på Dunkers på fredag för att fira denna byggnad och dess verksamhet. Förhoppningsvis kommer det bli en nystart och en postiv utveckling trots vissa bittra männsikors inställning.


På tisdag nästa vecka är det 1 maj. Jag kommer inte gå i något tåg, kommer du?


Av Anders - 15 april 2012 23:07

för en förtroendevald. Idag fanns det två insändare som handlade om Socialnämnden i Helsingborg och dess agerande. Därför var jag naturligtvis tvungen att svara på dem båda. Den första insändaren (kul att även tjänstemännen läser mig facebook-sida)  ledde också till två artiklar i HD (HD1 och HD2), vilket nog inte är så vanligt. Såhär såg insändaren ut i dagens HD:


 


och såhär tänkte jag mig ett svar till: ”En socialtjänst i framkant.”

 
Ett antal anställda i vid Socialtjänsten i Helsingborg beskriver i en insändare om sin oro kring de ekonomiska förutsättningarna för 2012 och 2013. Naturligtvis måste jag som ytterst politiskt ansvarig ta allvarligt på dessa signaler, men jag tror inte det är särdeles konstruktivt att göra det via insändarsidorna i en lokaltidning. Det var inget möte den 16 april och därmed har inga politiska beslut om besparingar eller förändringar gjorts. Det finns ett internt arbete som pågår utifrån förvaltningsledningen att budgeten skall hållas, men det är väl ganska självklart.
 
Det som hittills har gjorts är att Socialnämnden i december 2011 tog en internbudget för 2012 och att Kommunstyrelsen gett alla nämnder och styrelser planeringsförutsättningarna inför 2013. Det är tuffa tider, ibland kanske det också föder möjligheter till att utmana tidigare sanningar om hur man jobbar, vad som är viktigt och kanske till och med förslag på förändringar inför framtiden. I insändaren blandas friskt mellan 2011 års utfall, 2012 års lagda budget och 2013 års planeringsförutsättningar, vilket gör det svårt för stadens medborgare att hänga med i turerna. Dessutom skriver de om minskade skatteintäkter för 2013 inom staden, vilket är helt felaktigt. Förmodligen menar de att de förväntade utgifterna överstiger de ökade inkomsterna för de närmaste åren. Ett dilemma som drabbar all offentligt verksamhet alltid.
 
Det finns många nyckeltal att fundera över och det många aspekter att resonera om framöver, men vi är endast i inledningen av processen kring hur 2013 verkligen ser ut ekonomiskt. Just nu pågår ett intensivt arbete med skapa förutsättningar för bra arbete under 2012 och inför 2013. Tro inte att någon förtroendevald vill spara de mest utsatta barnen eller ungdomarna. Det gäller nu istället för alla att hitta både möjligheterna och utmaningar tillsammans, så att vi kan skapa en stad där vi satsar på de mest utsatta.
 
Den andra insändare handlade mer om Ramlösagården och det eventuella byggandet där:
 
  
 
Såhär blev svaret på den:
 
Svar till: Samhällsmedborgare – ”Brist på planering för socialt boende”
 
Tänkte att det var läge för lite information kring det eventuella beslut som Socialnämnden avser att ta torsdagen den 15 maj kring en nybyggnation för psykiskt funktionsnedsatta. Signaturen ”Samhällsmedborgaren” pekar dels på att beslut måste få ta tid, dels att det kanske finns andra möjligheter att lösa Socialnämndens dilemma med ovärdiga lokaler för en mycket utsatt grupp av medborgare i vårt gemensamma samhälle.
                            
Socialnämnden har under flera år diskuterat en nybyggnation och aviserat det till kommunfullmäktige i investeringsbudgeten de senaste åren. Sedan våren 2011 har jag tillsammans ledande tjänstemän och politiker diskuterat olika möjligheter för att skapa långsiktighet för Socialnämndens olika boende. Med det menas inte bara ett nybygge för psykiskt funktionsnedsatta utan också andra grupper som får samhällets stöd. I november 2011 tog Socialnämnden ett beslut om en omfattande boendeplan som sträcker sig mellan 2012 och 2017, där ett stort antal åtgärder fanns uppradade. Dock är det så att Socialnämnden varken projekterar, planerar eller bygger boenden, utan det görs i en komplicerad process där många olika intressen, faktorer och aspekter måste beaktas. Därför är det inte så enkelt att bara tänka om och göra annorlunda.
 
Signaturen ”Samhällsmedborgaren” kommer med ett antal förslag och idéer som alla på olika sätt har prövats av Socialnämnden och Helsingborgs stad i stort. Vi är långt ifrån de förhållanden som rådde under stora delar av 1900-talet inom dessa verksamheter. Att jämföra ett nybygge med 26 lägenheter med S:ta Maria sjukhus, som 1957 hade 1673 patienter är nog att ta i för mycket.
 
Processen håller på och ett antal möten, diskussioner och överläggningar pågår näst intill dagligen mellan förtroendevalda, tjänstemän och experter för att Socialnämnden den 15 maj skall kunna ta ett så klokt, genomarbetat och välgrundat ställningstagande som möjligt.
Av Anders - 12 april 2012 22:41

började med att HD Debatt publicerade min debattartikel om Bostad Först där jag uppmanade Michael Anefur att göra Bostad Först till nationell politik. I dagens CIty Helsingborg gick det att läsa följande artikel om hemlöshetssamordaren:


  

Förmiddagen var givande och diskussioner intressanta. Såhär såg det ut när Dinah Åbinger tydligt beskrev Helsingborgs situation kring hemlöshet:


 


På eftermiddagen handlade det om dels föreningsmässa med 16 engagagerade föreningar, dels Socialnämnd med ett antal viktiga ställningstaganden. Dock blev det inget beslut kring en nybyggnation, utan endast ett informationsärende där Fredrik Hjort redogjorde hur processen kring arbetet gått. Nästa socialnämnd är den 15 maj, då skall ett ställningstagande vara på politikens bord för beslut.


Kvällens huvudnummer var David Lega, kristdemokrat och kommunalråd i Göteborg, som besökte Helsingborg och delade med sig av sina möten, idoler och tankar. Som alltid mycket tänkvärt och intressant.


Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se