Senaste inläggen

Av Anders - 17 oktober 2011 11:32

Treklövern satsar på unga i Helsingborg

Debattartikel i dagens Helsingborgs Dagblad http://hd.se/ledare/2011/10/17/treklovern-satsar-pa-unga-i/


Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska barnfattigdomen är att föräldrarna har ett jobb att gå till varje dag, skriver representanter för treklövern i Helsingborg.

 

DEBATT. Svar till "Bristande kunskap om barnfattigdom" Ingela Andersson (S) och Maria Ward (S), (debatt 5 oktober).


 Barnfattigdom är en utmaning för hela vårt samhälle. Under snart fem år har Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna lett Helsingborg, först som en femklöver och nu som Treklövern, och tagit dessa frågor på stort allvar.


Barnfattigdomen är en prioriterad fråga för utvecklingsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Genom tydliga satsningar på jobbskapande åtgärder, prioriteringar inom skolans område och resursförstärkningar inom den sociala sektorn vill vi angripa problemets kärna. Vi välkomnar Socialdemokraterna att delta i detta långsiktiga och viktiga arbete för att skapa ett hållbart Helsingborg.


Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska barnfattigdomen är att föräldrarna har ett jobb att gå till varje dag. Men Socialdemokraternas tydliga prioritering av en bidragslinje kommer inte att hjälpa dessa utsatta barn. Jobb och en bra skola som ger förutsättningar för utbildning tillsammans med trygghet vid utsatthet är en bättre lösning än mer bidrag och mer inlåsning i utanförskap. Socialdemokraterna i Helsingborg har vid upprepade tillfällen sagt nej till affärsetableringar, utbyggnadsplaner runt om i staden och andra tydliga jobbskapande åtgärder. S har också varit emot den läsa-skriva-räkna-satsning som gör det möjligt att hjälpa de barn som behöver extra stöd. Vi är övertygade om att Socialdemokraterna vill väl när de nu säger att de vill satsa på att utrota barnfattigdomen. Tyvärr landar partiet fel i sina slutsatser där bokslut och bidrag är viktigare än jobb, utbildning och minskat utanförskap.


Treklövern i Helsingborg kommer aldrig acceptera att barn far illa. Naturligtvis ska vi göra allt som står till buds för att hjälpa och stötta utsatta. Det har vi gjort genom tydliga prioriteringar i budgeten från 2006 och framåt. Naturligtvis skulle man ibland önska att vi kunde göra mer. Socialdemokraterna, som nu suttit fem år i opposition, trollar alltid fram mer pengar utan att kunna finansiera det varje gång det drar ihop sig till budgetdebatt. Otydlig finansiering, grova generaliseringar och lösa antaganden om framtida ekonomiska förbättringar hjälper inte dessa utsatta barn. Det är bara hårt arbete, tydliga prioriteringar och riktade satsningar som hjälper. Vi välkomnar Socialdemokraterna att tillsammans med treklövern ta ansvar för vår gemensamma framtid. Men då måste vi vara överens om att det är i jobb och utbildningen lösningen ligger, inte i mer bidrag.  Christian Orsing (M) kommunalråd och ordförande för utvecklingsnämnden

Christer Rasmusson (FP) ordförande för barn- och utbildningsnämnden

Anders Lundström (KD) ordförande för socialnämnden

ANNONS
Av Anders - 14 oktober 2011 13:31

missat dagens debattartikel i Helsingborgs Dagblad http://hd.se/ledare/2011/10/14/fokus-pa-barns-och-ungas/


Fokus på barns och ungas uppväxtvillkor

Kristdemokraterna vill föra ner mer makt till köksborden och öka familjernas självständighet, skriver flera representanter för partiet. med Göran Hägglund i spetsen.


DEBATT. Sveriges framtid beror på hur vi idag tar hand om våra barn och unga. Vilka förutsättningar vi ger dem. Därför har Kristdemokraterna gjort barn och ungas uppväxtvillkor till sitt fokusområde under den här mandatperioden. Med vår unika värdegrund och vår syn på familjen är vi väl rustade att ta ansvar både på nationell, regional och lokal nivå. Vi vill göra Sverige till världens bästa land att växa upp i.


Alla barn och unga har inte lika goda uppväxtvillkor. I Sverige finns barn placerade i familjehem, barn i bidragsberoende familjer, barn i nyanlända familjer och barn i behov av specialpedagogiska insatser. När familjens egna resurser inte räcker till krävs ett strukturerat och förebyggande arbete från samhället för att förbättra dessa barns framtidsutsikter. Ett bra exempel där region och kommuner samarbetar är familjecentraler, där mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola samverkar i tidiga insatser. Det måste vara samhällets uppgift att skapa förutsättningar för att ge alla barn en god utbildning och hälsa och därmed en bra start i livet.


I Helsingborg har barns och ungas uppväxtvillkor under många år stått i fokus, inte minst genom Kristdemokraternas pådrivande arbete. Detta har bland annat lett fram till PArT – Preventivt Arbete Tillsammans – ett konkret, framgångsrikt och nationellt uppmärksammat samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningar i Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne.


Kristdemokraterna vill föra ner mer makt till köksborden och öka familjernas självständighet. Vi vill öka valfriheten för landets alla barnfamiljer. Vi tror nämligen att det är föräldrarna själva som bäst kan bestämma över sin tid med sina barn och hur vardagens livspussel lättast går ihop.


Kristdemokraternas tydliga fokus på barn och unga berör familjen, skolan, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, rätts- och arbetsmarknadspolitiken för att ta några exempel. Det är inte politikområdena utan samhällsproblemen och viljan att lösa dessa som är Kristdemokraternas fokus och mål. All forskning visar att det finns tydliga kopplingar mellan förhållanden i uppväxtmiljön och barns förmåga att skapa sig en positiv framtid. Utbildning och hälsa är två faktorer som påverkar hur det går för barnen senare i livet. Att satsa på barn och unga är att satsa på framtiden.


Göran Hägglund partiledare Kristdemokraterna

Birgitta Södertun (KD) regionråd, Region Skåne

Lars Thunberg (KD) kommunalråd, Helsingborgs stad

Anders Lundström (KD) ordförande socialnämnden, Helsingborgs stad


  Såhär blev besöket på Raus Planterings skola.ANNONS
Av Anders - 13 oktober 2011 15:20

.. på bloggen? Ja, jag har varit dålig på att uppdatera bloggen de senaste veckorna. Mycket skall bli klart innan året är slut och orken räcker inte alltid till allt. Dock har jag skrivit ett antal debattartiklar som förhoppningsvis kommer in i en stor dagstidning nära dig snart. Naturligtvis skall jag även då publicera dem på bloggen.


....inom Socialdemokraterna? Ja, Håkan Juholt har det just nu tufft att prata politik. De flesta är intresserade av räkningar, hyresavier och kvitton. Idag såg jag att en kvälltidning begärt ut en massa handlingar och lagt ut dem nätet så att alla kan granska dem. Är det framtiden att allmänheten gör grävjobbet för journalisterna?


....inom Kristdemokraterna just nu? Göran Hägglund utmanas och en debatt om ledarskap har blossat upp i det annars så stillsamma partiet Kristdemokraterna. Inget är som det varit förut, inte ens i Kristdemokraterna.


....inom Socialnämnden? Jo, just nu förbereder vi en budget för 2012 med en massa intressanta satsningar. Beslut kommer den 20:e december. Naturigtvis kommer det mer information under oktober, november och december kring detta.


....för de hemlösa i Helsingborg? Nästa fredag den 21:e oktober är det ett stort seminarium kring Bostad Först. Bland de som kommer är Lunds universitets rektor Per Eriksson. Kanske läste ni att han lyfte fram Helsingborg som en föregångare inom området. Om inte klicka in på: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&news_item=7228


Håll ut, det kommer nya blogginlägg förhoppningsvis lite oftare i oktober......

Av Anders - 23 september 2011 15:11

 
JHBG_logo_liggande_CMYK.tif
 
Pressmeddelande från socialförvaltningen 23 september 2011
13,5 miljoner i verksamhetsstöd
 
Socialnämnden i Helsingborgs stad delar ut 13,5 miljoner i verksamhetsstöd till föreningar/organisationer för år 2012.
 
På tisdag den 27 september tar socialnämnden i Helsingborgs stad beslut om verksamhetsstöd för föreningar/organisationer för år 2012. Enligt förslaget ligger fördelningen på 13 595 000 kr.
– Det är viktigt att stötta det civila samhället. I kärva ekonomiska tider är det glädjande att socialnämnden höjer anslagen och fortsätter en tydlig satsning på frivilligorganisationer och deras viktiga arbete, kommenterar socialnämndens ordförande Anders Lundström (KD).
 
Nya föreningar
Nytillkomna föreningar på bidragslistan är LP-kontakten, Svenska kyrkan och X-CONS, medan Föreningen Noaks Ark Nordvästra Skåne enligt förslaget får avslag på sin ansökan, då deras verksamhet inte längre anses ligga under socialnämndens verksamhetsområde.
 
Samarbetsavtal
Samarbetsavtal finns idag mellan socialnämnden och Kvinnojouren, Brottsofferjouren, RIA, Schizofreniföreningen och Bryggan. I samtliga nu gällande avtal garanteras föreningen ett verksamhetsstöd som är minst det de beviljades för år 2011, uppräknat följande år enligt KPI. Samarbetsavtalen gäller till och med år 2013. Ett samarbetsavtal med Frihamnen/Hemlösas hus är under utarbetning.
 
För information kontakta:
Anders Lundström (KD), ordförande
Tel: 042-10 49 08
 
Maria Ward (S), vice ordförande
Tel: 042-10 68 95
E-post: maria.ward@helsingborg.se              

Av Anders - 13 september 2011 15:56

jag har svarat dagens debattartikel i HD (på följande sätt:
 
Socialnämnden bjuder in Rädda Barnen till dialog om Helsingborgs unga.
 
Svar till: ”Dags att lyssna på barnen” Rädda barnen.
 
Rädda Barnen har i ytterligare en undersökning, denna gång Ung Röst 2011, lyft upp ett förbättringsområde för Helsingborgs stads politiker. De visar med all tydlighet att vi trots ett intensivt arbete inom flera områden har stora förbättringsmöjligheter. Ännu en gång får vi dystra siffror om hur vi tar hand om våra barn och unga. Trots många goda förslag och initiativ ifrån Kristdemokraterna och Treklövern under fem års regerande i Helsingborgs stad, måste vi snabbt bli bättre inom flera områden. Vi vill ju att Helsingborg skall bli den mest attraktiva staden för alla, inte minst för våra barn och ungdomar.
 
För att komma vidare in detta arbete bjuder vi nu in Rädda Barnen till socialnämnden i Helsingborgs stad för att under hösten presentera och diskutera denna och tidigare presenterade utredningar. Allt för att få bättre kunskap om hur våra barn och ungdomar har det i vår stad. Under våren 2012 ser vi stora möjligheter till en utökad och genomtänkt dialog med frivilligorganisationer, experter och barn för att börja resan till att göra Helsingborg till den bästa staden i Sverige för våra unga.
 
Vi tyvärr att vet att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Antalet barn och unga som får anti­depressiva läkemedel har ökat med ganska mycket, både i Helsingborg och nationellt. Ett antal skolbarnen utsätts tyvärr fortfarande för mobbning, trots stora och viktiga insatser gjorts inom området. Det innebär att ännu finns barn i Helsingborg varje dag lever i skräck för att möta sina plågoandar. Vi ser gäng som begår brott och nyrekryteringen till dessa fortsätter. I frånvaron av fungerande familjegemenskaper erbjuder gängen samhörighet, bekräftelse och gemenskap. Detta måste få stopp på i Helsingborg. Vi måste vända dessa negativa trender i vårt gemensamma samhälle.

Rotlöshet, svag familjegemenskap, brist på närvarande vuxna, utsatthet, arbetslöshet och etableringssvårigheter är problem som drabbar många unga, men som rör oss alla. Det är viktiga politiska områden som förtjänar högsta politiska prioritet. Ekonomisk tillväxt och arbetslinje är ­centrala och nödvändiga politiska målsättningar. Men det räcker inte för att långsiktigt bygga ett gott samhälle i Helsingborg. Vi måste också ha goda ­uppväxtvillkor med goda relationer mellan barn och vuxna. Vi tar ansvar för Helsingborgs framtid och vi gör det nu.
Anders Lundström (KD)

Socialnämndsordförande i Helsingborgs stad

Av Anders - 9 september 2011 11:20

Idag är det fredag och helgen ligger framför oss alla. För många är helgen avkoppling och ledighet. Som förtroendevald är dock många helger tid för interna möten och diskussioner. Denna helg blir det diskussioner kring "barn som far illa". Ett nog så viktigt ämne att arbeta med.


Veckan har varit ett oändligt mötesrally, där många frågor diskuterats, analyserats och lösts. Dock verkar inbland inflödet vara större än utflödet ur systemet. Bollarna samlas på hög och fokuseringen blir inte alltid så bra.


Just nu håller jag på att planera ett viktigt seminarium som går av staplen fredagen den 21 oktober. Så långt framförhållning har i alla jag ibland.


BOSTAD FÖRST - ETT ÅR SENARE....  


Välkommen till ett heldagsseminarium med diskussioner och berättelser om Bostad först i Helsingborg! Nu har det gått ett år och tio förstahandskontrakt har förmedlats. Hur har det gått för hyresgästerna i projektet och vilka lärdomar har dragits? Vi ger en lägesrapport och diskuterar strategier för framtiden. Seminariet arrangeras av socialförvaltningen i Helsingborg, Bredgatan 17 vån 5.


Ur programmet:

fredagen den 21 oktober 09.00-15.00


Socialnämndens ordförande Anders Lundström inleder dagen

Tanken bakom Bostad först. Marcus Knutagård, fil.dr, Socialhögskolan Lund

Lägesrapport från Bostad först i Helsingborg. Dinah Åbinger, verksamhetschef

Vad säger forskningen om mänsklig förändring? Föreläsning med fil.dr och utvärderare av Bostad först, Arne Kristiansen, Socialhögskolan LundAnmäl ditt deltagande senast den 13 oktobertill projektarbetare Susanna Penther, på 042-10 34 67 eller susanna.penther@helsingborg.se


För mer information kontakta

verksamhetschef Dinah Åbinger på 042-10 65 65 eller dinah.abinger@helsingborg.seAv Anders - 30 augusti 2011 09:54

 Utredningstider inom socialtjänsten

Idag är åter dags för socialnämnden att ha möte. Efter en lång, skön och till synes lugn sommar sätter höstsäsongen igång med ett viktigt möte där flera viktiga beslut skall fattas.


Idagens HD (http://hd.se/helsingborg/2011/08/30/nya-regler-kring-utredning-av-barn/) går det att läsa att det blir ”nya regler” kring utredningstiderna. Tja, socialtjänstlagen ser likadan ut:


Socialtjänstlagen 11 kap 2§: ”[…] Utredningen skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.

 

Kanske menar artikelförfattaren att redovisningen/utredningen om utredningstiderna är att göra ”nya regler”. Det som skall ske är att redovisningen skall vara tydligare på vilka utredningar som förlängs. Redan tidigare har det framgått i socialnämnden, men nu gör vi det tydligare och enklare att se. Vidare skall uppföljning även ske i socialnämnden, vilket sker ständigt i det sociala utskottet. Små steg för mer tydlighet, förståelse och insikt. Jag gillar det, vad tycker du?


Bekämpa hemlösheten i Helsingborg

På dagens möte kommer också en ansökan till EU (ESF-rådet) att diskuteras och beslutas. Detta är en fortsättning på BOSTAD FÖRST. Tänk om Helsingborg kunde få bort hemlösheten helt. Denna ansökan och arbetet med BOSTAD FÖRST är steg i rätt riktning. Under mandatperioden fram till utgången av 2014 skall Kristdemokraterna och Treklövern göra allt för att bekämpa hemlösheten i Helsingborg. Det är inte värdigt Helsingborg i på 2010-talet att det finns hemlösa. Helsingborg ligger i framkant och arbetar aktivt med dessa frågor.


BOSTAD FÖRST, EU-Ansökan och ”Strategi för att bekämpa hemlösheten” är bara några saker som sker. Tänk, tack vare Kristdemokraterna håller staden på att arbeta fram en stadsövergripande strategi, något som aldrig tidigare funnits. Jag är stolt, men inte nöjd.

Vad tycker du? Hur skall vi ”bekämpa hemlösheten” i Helsingborg?


Gerhard Larssons missbruksutredning

Just nu är över 900 sidor missbruksutredning ute på bred remissrunda. Socialnämnden I Helsingborg avser att svara på denna utredning. Det kommer på september månads nämnd. Hur tycker du att arbetet kring att hjälpa missbrukare fungerar? Kom med förslag, inspel och synpunkter…..

Av Anders - 17 augusti 2011 15:30

"Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel har den stora glädjen att meddela att de väntar barn" - www.kungahuset.se


Grattis Victoria och Daniel! Nu är det dags för en hertig/hertiginna av Skåne.

Senaste kungligheten som hade denna hederstitel var  Gustav VI Adolf (innan han blev kung alltså.) Läs mer om Sveriges hertigar och hertiginnor på:

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_hertigar_och_hertiginnor#Sk.C3.A5ne
Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se