Senaste inläggen

Av Anders - 3 januari 2012 12:47

Nu är vi redan inne på tredje dagen på det nya året. Redan har kalendern börjat bli full av måsten, kan-inte-missa-tider och ett antal roligheter. (återkommer längre fram med alla roligheter, du kommer inte att missa något!)


Vad kommer då hända under 2012? Tja, det är kanske svårt att sia om såhär inledningsvis. Dock finns det väl några tendenser, trender och i alla tecken i skyn om hur det kommer bli. För egen del ser jag framemot ett intensivt år med många spännande möten, diskussioner, viktiga politiska beslut och aha-upplevelser. Tänk om 2012 kunde bli året då alla drömmar/förhoppningar slog in? Först måste vi då ha ett antal drömmar att drömma om. Annars har man ju inget att försöka nå. Det är som att försöka hoppa höjdhopp utan någon ribba. Jag har min lista klar på vad jag förväntar mig, har du din klar och nedskriven? Hur tror du att 2012 kommer att summeras om sådär 360 dagar? Skriv och berätta!!


ANNONS
Av Anders - 30 december 2011 12:45


Som ett svar på Björn O Anderbergs "Sent ska syndaren vakna" (http://hd.se/ledare/2011/12/13/sent-ska-syndaren-vakna/) - har jag nu skrivit en text (se nedan) som förhoppningsvis också publiceras i Helsingborgs Dagblad, någongång. Texten är i alla fall skickad, men som vanlig läser du den först här på bloggen.


Redan den 14:e december skriv Göran Jönsson (socialchef i Helsingborgs stad) på sin blogg: http://goranjonsson.net/2011/12/14/den-av-eder-som-ar-utan-synd-kastar-forsta-stenen/ - såhär om Björn O Anderbergs debattarikel.


Även Kultur-Sören tycks ha synpunkter ifrågan (se http://hd.se/kultur/blogg/2011/12/13/aluma-%e2%80%a6-nej-faktum-%e2%80%93-och-helsingborgs-hemlosa/). Som vanligt kanske lite helt koll på läget, men vadå? Kanske skall jag skicka ett mejl och försöka att reda ut det för Sören, eller kanske inte? Har ju försökt ett antal gånger tidigare utan att lyckats.

 

Hemlösheten är allas problem, inte bara Björn O Anderbergs!


Nu är jul- och nyårshelgerna över, men arbetet för att hjälpa och stötta de hemlösa fortsätter oförtröttat inom Helsingborgs stad och Socialnämnden. Kampanjen för att få fler lägenheter till Bostad Först fortsätter och redan den 1 januari 2012 kommer två hemlösa att flytta till en egna lägenheter tack för generösa och godhjärtade fastighetsägare som ställt upp i december och hörsammat stadens upprop. Förhoppningsvis kommer det till flera under våren 2012 för målet för Bostad Först-projektet är nämligen 25 stycken lägenheter senast 2013.


I slutet av januari kommer även arbetet med att ta fram en stadsövergripande strategi sätta igång på allvar. Denna skall så småningom diskuteras och beslutas i kommunfullmäktige. För första gången någonsin kommer kommunfullmäktige ta ett inritningsbeslut om hur arbetet för alla verksamheter inom staden skall tillsammans bekämpa hemlösheten i Helsingborg. Det är nämligen inte bara en fråga för Socialnämnden, utan är också en fråga som handlar om bostadsbyggande, arbetsmarknadsfrågor och värdig vård till utsatta grupper i samhället.


Bostad Först, eller Pathway to Housing, som det heter i New York meddelade stolt dagarna före jul att ytterligare en familj hade fått en lägenhet, denna gång i Bronx, trots att Björn O Anderberg meddelat att verksamheten avbrutits. Hur som helst är Bostad Först i Helsingborg bara en del i lösningen av hemlöshetsproblematiken och det kommer under lång tid behövas andra insatser och stödåtgärder också. Alla hemlösa i Helsingborg kommer inte få hjälp via Bostad Först, om nu någon trodde det.


Hemlöshet är nämligen ett komplicerat problem som behöver långsiktighet, vetenskapliga angreppsätt och värdighet. Att då endast försöka hitta felaktigheter, brister och tillkortakommanden är bara beklagligt och kontraproduktivt. Låt oss istället med gemensamma krafter och efter beprövade och verkligen effektiva metoder en gång för alla få bort hemlösheten ifrån Helsingborgs gator och torg.


Jag är övertygad om att när försöksperioden är över för Bostad Först-projektet 2013 kommer Helsingborgs stad att fortsätta satsa på det. Det verkar som vi för första gången hittat en metod som verkligen hjälper och inte permanentar utanförskapet. Vi måste ha större ambitioner än att bara ordna tak för natten, vi vill hjälpa dessa utsatta så att de kan komma tillbaka till ett värdigt liv med egen försörjning och ett socialt nätverk som inte är destruktivt.  


Ibland kan man tro att Hemlösas hus och Björn O Anderberg bär hela bördan själva att bekämpa hemlösheten i Helsingborg på sina axlar, men så är det inte i verkligheten. Det finns många aktörer, både frivilligföreningar och organisationer, som gör storartade insatser utan att synas och höras i media. Ingen kan göra allt, men många kan göra mycket - som det så vackert heter. Låt oss alla som är besjälade av att bekämpa hemlösheten i Helsingborg hjälpas åt och dra åt samma håll. I alla fall för de hemlösas skull.


Anders Lundström (KD) socialnämndsordförande i Helsingborgs stad

ANNONS
Av Anders - 29 december 2011 01:12

 

men först måste jag dock berätta om socialnämndens sista möte för 2011. Tänka sig att socialnämnden var helt eniga om en stram, men ack så viktig budget för 2012. Alla partier var eniga om att socialnämnden i Helsingborg skall bli bäst i Sverige. Naturligtvis är det högt ställda mål men med den viljeinriktningen känns det roligt att gå in i ett nytt år, 2012.

 

I budgettexten som snart går att hämta i stadens diarie beslöts bland annat att satsa på tre fokusområden för 2012:

 

Barnperspektivet

Tvärsektoriellt arbete

Utveckla famtidens socialtjänst

 

Det innebär bland annat förbättringar av utredningsdokumentationen, kommunikationen kring utredningarna och hur bemötande av de mest utsatta kan bli bättre, men också att Socialnämnden skall bli en digital nämnd, där alla handlingar skall, så långt det går, skickas och behandlas digitalt. Ja, många trodde nog att det redan var så. Nej, pappershanteringen är den samma som på 1900-talet. Inga tekniska framsteg har slagit rot ännu inom denna förvaltning. Men nu skall det bli ändring på det. Det kostar mycket pengar att kopiera upp handlingarna, köra ut med dem med vaktmästare och sedan direkt efter mötena kassera handlingarna i särskilda sekretesstunnor. Pengar som skall gå till hjälpa och stötta istället för att gå till pappershantering. Besparingen är förhoppningsvis stor och då inte minst miljömässig.

 

I budgettexten ger också Socialnämnden ett tydligt uppdrag att se över hur kommunikationen kan bli bättre. Tänk om alla som har kontakt med de sociala myndigheter enkelt, lätt och snabbt kan få hjälp och stöd. Många är historierna om hur svårt och otydligt det kan vara. Nu skall det helt enkelt bli bättre. Genom att tydligt fokusera på detta område, tror jag iallafall, kan socialförvaltningen bli ännu effektiv med sina resurser.

 

Ropen skalla, SkolFam åt alla. Sedan Helsingborg startade för några år sedan med att satsa på de familjehemsplacerade barnens skolgång har lysande resultat uppnåtts. Nu kommer alla att få samma möjlighet, det tycker jag är bra.

 

Några ytterligare axplock ur budgettexten:

 

Socialnämnden ser positivt på sociala investeringsfonder och hoppas det blir verklighet i Helsingborg under 2013.

Ytterligare en familjecentral skall öppnas i Helsingborg. Denna gång på Söder i samarbete med Capio. Ett kristdemokratiskt vallöfte som nu genomförs. I like alot...

Ambitionen är under 2012 att inleda arbetet med att starta ett mobilt resursteam inom vuxenverksamheten som kan stötta och hjälpa utsatta olika typer av bostadssociala program.

 

 

Vad har hänt under 2011 och vad skall hända framöver?

Under 2011 har det hänt mycket inom socialnämndens område i Helsingborgs stad. Trots att Treklövern inte har majoritet har vi lyckats genomföra det mesta av våra ambitioner inom området. Nu gäller det att fortsätta detta viktiga förändringsarbete under 2012 och framöver. Redan i febuari/mars kommer Socialnämnden arbeta fram viktiga syrdokument för 2013. Ibland tar vissa saker lång tid, men med en tydlig ambtion och klara politiska beslut går det att förbättra en redan bra verksamhet att bli ännu bättre.

 

Redan i april 2012 beslutar Socialnämnden om budgetinriktningen för 2013 och därför är det viktigt att ha framförhållning. När vi går in i valåret 2014 skall det märkas tydligt att Treklövern/Kristdemokraterna leder Socialnämnden. Jag kommer här på bloggen återkomma med inriktningen för 2013 och 2014 och de satsningar som nu är under planering. För det är här du läser det först, oavsett vilken tidning som kommer i din brevlåda. Om du vill lämna synpunkter/kommenterar eller ställa frågor är du allt välkommen att skicka in den via formuläret som finns till höger, här på bloggen.


Gott nytt år till er alla - hoppas att 2012 bli ett ännu bättre år // AndersAv Anders - 6 december 2011 13:28

Debatt: Årets julklapp - en lägenhet (kvp.se måndagen den 5 dec 2011)


 
 Vinden biter i kinderna och snart är det jul igen. En mysig tid för de flesta. Men runtom i Sverige finns det också människor som inte känner värme i juletid. Hemlösheten breder ut sig och förmodligen kommer socialstyrelsen i mitten av december presentera nya dystra siffror som visar att antalet hemlösa ännu en gång har ökat i Sverige. Fler än någonsin kommer inte att ha egen bostad att fira jul och nyår i. Det är en skam för Välfärdssverige att vi inte tillsammans har kunnat förpassa hemlösheten till historiens bakgård en gång för alla. Helsingborgs stad har tillsammans med Lunds universitet bestämt sig för att hitta metoder för att utrota hemlösheten. Vi har genom projektet: Bostad Först - visat att det förmodligen går att lösa detta komplexa och svåra problem. Det är inget olösligt problem, internationella och nationella utvärderingar pekar på häpnadsväckande goda resultat.


I Helsingborg bor mer än 80 procent av de hemlösa som fått en lägenhet kvar efter ett år - ingen annan metod kan uppvisa motsvarande goda resultat. Modellen innebär att den hemlöse först får en bostad och därefter sätter socialtjänsten in omfattande insatser för att lösa de problem som omger hemlösheten. Utgångspunkten är helt enkelt att en egen bostad är den grundtrygghet som de hemlösa behöver för att ta itu med sina ofta omfattande problem. Detta arbetssätt sparar inte bara stora summor till vår gemensamma välfärd, utan ger en utsatt grupp människovärdet tillbaka.


 Nu gäller det att även regeringen ser problemet och tar ett tydligt samlat grepp kring frågan. Det är inte enbart en social fråga, utan en fråga som spänner över flera departement och ministrar. Dessutom behöver vi gemensamt arbeta med attitydfrågor kring hemlöshet. Det finns stor okunskap och många fördomar om hemlöshet. För de hemlösas bästa är det viktigt att fakta och vetenskapliga underlag präglar beslut och ställningstaganden, i stället för lösa antaganden om vad denna utsatta grupp behöver. Tänk om regeringen vågar göra Bostad Först-metoden till nationell politik för att bekämpa hemlösheten runtom i landet.


Vi menar att det är en historisk chans som öppnar sig för alla de som säger sig värna de mest utsatta och utslagna i samhället. Bostad Först-metoden är inte bara kostnadseffektiv utan också vetenskapligt testad och prövad i verkligheten på flera olika ställen. Vi får aldrig acceptera att hemlösheten breder ut sig. Ambitioner om att bekämpa hemlöshet är bra, men det krävs tydliga mål kring hur hemlösheten i Sverige ska minska. Bostad Först är en metod som bevisligen ger resultat. Skulle regeringen på bred front initiera den, så skulle en stor del av hemlöshetsproblematiken kunna lösas.


 Peter Danielsson (M) Kommunstyrelsens ordförande,  Helsingborgs stad

Anders Lundström (KD) Socialnämndens ordförande, Helsingborgs stad

Per Eriksson,  Rektor för Lunds universitet

Av Anders - 8 november 2011 13:43

För andra gången på kort tid besöker en minister Helsingborg för att studera nya arbetsmodeller såväl i skolan som för hemlösa.

Den nionde november besöker barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) Nanny Palmkvistskolan, för att höra mer om Preventivt Arbete Tillsammans (Part) och det projekt för barns fysiska och psykiska hälsa som pågår på sju skolor i Helsingborg och Landskrona.

För knappt en månad sedan gästade socialminister Göran Hägglund (KD) Helsingborg - och i nästa vecka anländer utbildningsministrarna till Landskrona. Ministrarna vill alla ta del av Parts arbete och de satsningar på utbildning och hälsa som ska förbättra barn och ungas framtidsutsikter.
Det uppmärksammade utvecklingsarbetet syftar till att hitta lösningar och att vända de allvarliga problem med bristande skolresultat som råder över hela landet och som uppmärksammats av både myndigheter och media.

Plats och tid: Nanny Palmkvistskolan, 9/11 kl. 10.00-11.30

Läs mer om Part på www.partinfo.se

Vid lunchtid besöker Maria Larsson projektet Bostad först i samlingslokalen i Hamnmagasin 407. Där träffar hon några av dem som har fått en egen
lägenhet genom projektet. Modellen går i korthet ut på att erbjuda hemlösa personer en permanent bostad med eget förstahandskontrakt. Projektet har pågått ett år och hittills varit mycket lyckat, då nio av elva hyresgäster bor kvar i sina lägenheter och steg för steg har förändrat sina liv till det bättre.
 
Plats och tid: Redaregatan, Hamnmagasin 407, 9/11 kl. 12.00-13.30

Läs mer om Bostad först på
www.helsingborg.se/bostadforst
 
För mer information kontakta:
Bostad först
Dinah Åbinger, verksamhetschef Socialförvaltningen Helsingborgs stad
Tel: 070-204 95 65

Part
Leif Redestig, utvecklingsledare
Tel: 0702-105532

Socialnämndens ordförande Helsingborgs stad
Anders Lundström (KD)
Tel: 0702-10 49 92

Presskontakt Maria Larsson:
Marcus Jonsson
Tel: 070-382 47 78
E-post: marcus.jonsson@social.ministry.se
Av Anders - 2 november 2011 11:24

   I snart 5 år har denna blogg varit igång. 1071 inlägg har det hittills blivt och fler lär det bli. I dag onsdag den 2 november sitter jag och tittar ut på ett konstverk under tillblivelse. Arkivcentrum Syd kommer att växa och bli norra europas största kulturarvsinstitution. Till nybyggnaden kommer det också bli ett offentligt konstverk som heter Fundamentet. Spännande med konstnärlig utsmyckning på offentliga byggnader. I like alot. När nedan ser du konstverket. Vad tycker du?


  


Av Anders - 31 oktober 2011 11:35

Tiden går fort när man roligt, brukar man ju säga. Kanske är det så eftersom tiden inte riktigt räckt till för att skriva någon text till bloggen på ett tag. Under förra veckan (alltså vecka 43) hann jag inte skriva något, men jag hann vara i Stockholm en dag, leda ett intressant socialnämndsmöte, besöka fyra företag innan vårt månatliga kommunfullmäktige och avsluta veckan med två dagar alkoholtoppmöte i Helsingborg. Priset blev att helgen blev ganska lågintensiv. (Tja, spikade lite på en vägg under några timmar på söndagen, men ändå)


Under vecka 44 är det tänk att jag skall hinna med att arbeta tre dagar på mitt vanliga arbete, hinna med några viktiga möten och åka till Kristianstad på fredag. Tja, planeringen ligger, vi får väl se. Ibland blir det inte alltid som man tänkt sig.


Nästa vecka (onsdag 9 november) är det tänkt att Maria Larsson skall komma till Helsingborg och ännu en gång se hur långt framme Helsingborg ligger i folkhälsoarbetet. Just nu pågår planeringen, återkommer med detaljerna när det är klart. Torsdag den 10 november öppnar en intressant utställning som i alla fall jag  ser framemot. Klicka in på:  www.dunkerskulturhus.se/utstallning/platshallare-utstallning/under-stor-press/


Fredagen den 21 oktober hade vi ett seminarie om Bostad Först och resultaten är fantastiska. Efter ett år bor 80% av deltagarna klar i lägenheterna. Inte något som lokaltidningen i Helsingborg tycke tydligen vara värt att rapportera. Helsingborg skall utrota hemlösheten och mer kommer kring detta, tro mig....


Det lackar mot jul och snart skall 2011 läggas till handlingarna. Dock återstår det mycket jobb, viktiga beslut och tydliga ställningstaganden. Hur 2011 kommer gå till historien återstår att se, men vi gör allt vi kan för att göra Helsingborg lite mänskligare och lite varmare.Av Anders - 18 oktober 2011 09:55

ett intressant seminarium om Bostad Först-projektet i Helsingborg. Till detta har jag skrivit en debattartikel som är skickad till Helsingborgs Dagblad. Kanske blir den publicerad på fredag, men som nästan alltid läser du det först här på min blogg.

 

 

Helsingborg är bäst i Sverige på att bekämpa hemlösheten.


Att det finns hemlösa i Helsingborg 2011 är en skam för vårt gemensamma välfärdssamhälle. I Helsingborg som skall vara attraktivt för människor och företag skall inte hemlöshet förekomma. Tyvärr har vi hittills inte lyckats med föresatsen att utrota detta samhällsproblem ännu, men Helsingborg har de senaste åren tagit tydliga politiska beslut i kampen mot detta.


Det började under 2010 med principbeslutet att starta projektet Bostad Först i Helsingborg. Nu har det gått mer än ett år och den första utvärderingen är på väg.  I mars 2011 tog socialnämnden en ”strategi för att bekämpa hemlösheten”, i juni 2011 ställde hela kommunfullmäktige sig bakom Treklöverns förslag om att ge socialnämnden ett uppdrag för att under 2012 ”… samordna och koordinera stadens insatser för hemlösa, samt att framlägga förslag till riktlinjer för hur detta arbete skall organiseras och genomföras.”


Nu gäller det för alla att omsätta de politiska besluten till praktisk verklighet. Helsingborg måste ha en 0-tolerans mot hemlöshet och Bostad Först är ett redskap till i verktygslådan. Bostad Först har provats med goda resultat runt om i världen. Modellen innebär att den hemlöse först får en bostad och därefter sätter socialtjänsten i omfattande insatser för att lösa de problem som omger hemlösheten.  Utgångspunkten är helt enkelt att en egen bostad är den grundtrygghet som de hemlösa behöver för att ta itu med sina ofta omfattande problem. Bostad Först ger bättre resultat än andra metoder och kommer på sikt att spara pengar till våra gemensamma andra välfärdsåtaganden.


Men för att lyckas med att bekämpa hemlösheten behövs också stora insatser på bostadsområdet. Bostadsförsörjningen måste fungera bättre och stadens arbete med att få fram nya bostäder, både till hemlösa och människor i bostadsköerna bör intensifieras. Många vill bygga i Helsingborg, men tyvärr överklagas och förhalas många viktiga projekt i byråkratiska processer som drar ut på tiden av olika anledningar. Här finns det mer att göra och Treklövern prioriterar detta område i olika nämnder och styrelser.


Vidare måste vi våga fasa ut de destruktiva härbärgena som ofta permanentar utanförskapet och problematiken. Naturligtvis måste det finnas akutboenden men dessa får inte bli långvariga lösningar över tid. Socialnämnden arbetar med flera olika aktörer inom området och försöker få till en gemensam och tydlig strategi, där alla goda krafter drar åt samma håll och har liknande arbetssätt.


Avslutningsvis måste vi alla arbeta med attitydfrågor kring hemlöshet. Det finns alldeles för mycket okunskap och fördomar om och kring hemlöshetsfrågorna. Därför måste fakta och vetenskapliga underlag prägla beslut och ställningstaganden istället lösa antaganden och spekulationer vad denna utsatta grupp behöver. Vi gör alla hemlösa en björntjänst om de endast reduceras till objekt att tycka synd om och använda i syfte att samla pengar till välgörenhet i allmänhet.


Anders Lundström (KD) ordförande i Helsingborgs stads socialnämnd 

Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se