Inlägg publicerade under kategorin Socialnämnden

Av Anders - 16 oktober 2013 15:46

 

Idag presenterar Socialnämnden ett antal satsningar kring arbetet med att bekämpa hemlösheten i Helsingborg. Sammantaget kommer dessa initiativ att ytterligare minska antalet akut hemlösa i Helsingborg. De senaste fem åren har antalet stadigt sjunkit, men nu satsar Socialnämnden ytterligare på att få ner antalet.


För att förbättra och utveckla stadens arbete kommer ett nytt stödboende att öppnas under våren 2015. Kronan – detta före detta motellet vid Ängelholmsvägen som idag fungerar som boende för psykiskt funktionsnedsatta – kommer att bli ett nytt stödboende för bostadslösa personer med bland annat missbruksproblem. Här ska de få ett ordnat och tryggt boende i egen lägenhet, stöd dygnet runt, en långsiktig individuell handlingsplan och dagverksamhet i samarbete med olika frivilligorganisationer.


Samtidigt blir stadens stödboende Fenix ett mer renodlat akutboende. Ett nytt boende för psykiskt funktionsnedsatta är sedan tidigare planerat i Mariastaden och öppnar våren 2015. Eftersom Helsingborgs stad nu tar fullt ansvar för bostadslösheten i staden kommer föreningsbidraget till Frihamnen/Hemlösas hus enbart att gå till dagverksamhet från och med våren 2015. Framöver kommer finansiering av eventuell boendeverksamhet som inte drivs av staden att ske genom upphandling, inte via föreningsbidrag.


Samtidigt fortsätter satsningen på Bostad först, som blir en permanent del av verksamheten 2014. Bostad först är en metod med goda forskningsresultat, där bostadslösa erbjuds kontrakt på en egen lägenhet, kombinerat med stödinsatser. I dagsläget finns 15 lägenheter i verksamheten. Ytterligare tre har redan övergått till eget, vanligt hyreskontrakt. Det finns idag löfte om ytterligare nio lägenheter under 2014 och förhoppningen är att kunna erbjuda upp till tio nya lägenheter per år, i samarbete med stadens fastighetsbolag. Socialnämnden ska också satsa på en ny dagverksamhet i centrala Helsingborg. Med fördel kan den drivas av någon av stadens samarbetspartner inom det etablerade idéburna föreningslivet.


I mars i år antog kommunfullmäktige en långsiktig strategi, som ska fungera som en röd tråd genom alla stadens förvaltningar och bolag i arbetet mot bostadslösheten. Samordnade insatser ska leda till att så många av stadens invånare som möjligt kan få tillgång till ett vanligt boende, samt att förebygga att nya bostadslösa tillkommer. Arbetet mot bostadslöshet ska ses som en del i ett större sammanhang, där Helsingborgs stads Vision 2035 om den gemensamma staden är utgångspunkten. Sammantaget är detta stadens största och mest omfattande satsning genom tiderna på ett samlat arbete för att en gång för alla mota hemlöshet och utanförskap.

ANNONS
Av Anders - 2 oktober 2013 22:00

några små ord kan orsaka stora artiklar. I dagens Helsingborgs Dagblad går det att läsa tre artiklar om samma tema.  Och imorgon torsdag kommer säkert en fortsättning på serien. Anledningen är att Treklövern vill uppdatera riktlinjerna ifrån 2006 som inte på något sätt motsvarar den lagstiftning som finns idag. De gamla riktlinjerna är på en A4-sida och 251 ord medan den nya är på 13 sidor och 4582 ord. Det finns många fler förändringar men de kommer bort i diskussionen, tyvärr. Förhoppningsvis blir det en bra debatt i kommunfullmäktige om några månader när det slutgiltiga beslutet skall tas.


De nya riktlinjerna utgår alltså ifrån hur verkligheten ser ut nu, de har ett tydligt barnperspektiv och löser ett antal dilemman som uppsått och inte förutsågs när de i oenighet togs i januari 2006. Det är alltså mycket mer än bara några ändrade meningar. Diskussionen kommer säkert att fortsätta...ANNONS
Av Anders - 25 september 2013 22:26

Rikstinget är en viktig kraftsamling inför supervalåret 2014. Imorgon 13.30 inleder Göran Hägglund 2013 års riksting med ett tradtionellt inspirerande linjetal. Därefter drar rikstinget igång med ett intensivt arbete med att ta fram nya politiska förslag. I fokus står partistyrelsens proposition ”Sverige – världens bästa land att växa upp i”. Den tar ut riktningen för framtidens politik – en politik som har barns och ungas bästa för ögonen. Utöver propsitionen ska 235 motioner behandlas. Vidare skall partiledare och partistyrelse väljas under rikstingsdagarna.


Drygt 560 kristdemokrater kommer till Karlstad imorgon varav 274 är ombud. 18 av dessa kommer ifrån Skåne och två är ifrån Helsingborg, kommunalrådet Lars Thunberg och regionrådet Birgitta Södertun.  Det känns bra att få göra ett avstamp tillsammans och nu kör vi ända fram till den 14 september 2014. Det går att följa arbetet via SVT Play. Jag skall försöka blogga dagligen ifrån Karlstad om stort och smått. Häng med, nu kör vi...


Av Anders - 25 september 2013 08:30

September månads socialnämnd var igår. Såhär dagen efter är det kanske läge för en sammanfattning. Tiden går fort och snart är det åter valrörelse inför nästa mandatperiod. På gårdagens agenda stod det bland annat utökad socialjour på dagordningen. Efter många och långa diskussioner var vi äntligen kommit till i mål med denna fråga. Från och med 2014 kommer socialjouren att vara bemannad nästan dygnets alla timmar. Och när den inte är bemannad så finns det tjänstemän i beredskap för att hantera frågeställningar som kan dyka upp.


Vi diskuterade och beslutade också om  nya riktlinjer för alkoholservering i Helsingborg. Äntligen kommer dessa viktiga riktlinjer ha utgångspunkt i ett tydligt barnperspektiv. De riktlinjer som nu gäller är från januari 2006 och är inte alls uppdaterad utifrån ny lagstiftning eller moderna fenomen. Dessa riktlinjer skall senare i vinter beslutas i kommunfullmäktige och där lär diskussionerna att fortsätta som började igår kväll. Nu är i alla fall bollen i rullning.

Det har nämligen tagit mycket kraft och energi att hitta formuleringar som innefattar många olika viljor.


Idag är det åter dags för kommunfullmäktige, men innan dess är det möte och dialog med kommunförbundet Skåne och Region Skåne som gäller i eftermiddag.


På torsdag åker ett stort antal kristdemokrater till Karlstad förr att under fyra dagar diskutera politik, valrörelse och andra viktiga frågor. Jag tänkte dagligen blogga ifrån Karlstad och skriva om det som inte du kan se på TV. Redan 05.30 på torsdag startar redan mot Värmland och Karlstad. Det skall bli en rolig resa som skall sluta med valseger 2014 och ett stort inflytande för kristdemokraterna på lokal, regional och nationell nivå. Nu kör vi...

Av Anders - 22 september 2013 19:55

En av de svåraste uppgifterna som Socialnämnden står inför hela tiden är hur och på vilket sätt vi skall arbeta för att bekämpa bostadslösheten och mildra effekterna av den. I Helsingborg har vi kommit trots att det inte alltid framgår i media. Inför höstens intensiva arbete med frågan hittade jag denna sammanställning som utgår ifrån Socialförvaltningens omfattande räkning som sker varje år.


 

Denna utveckling är naturligtvis bra, men ännu har vi inte nått ända fram. Det finns fortfarande personer som inte får hjälp och stöd i den omfattning som vi skulle önska. I oktober kommer Socialnämnden att ta ett antal framåtsyftande beslut som förhoppningsvis kommer att göra så att tabellen för 2014, 2015, 2016 och framåt ser ännu bättre ut.

Bostad Först är ett sådant projekt som nu övergår i ordinarie verksamhet. Tänka sig att Lunds Universitet och Socialhögskolan drivit på och gjort att Helsingborg äntligen kan ta stora steg att bekämpa hemlösheten på riktigt och inte bara skrapa på ytan.

Av Anders - 20 september 2013 12:59

Just nu samlas hela socialförvaltningen för en inspirationsdag på Stadsteatern. Temat på dagen är: Tillsammans skapar vi en modern socialtjänst. Om en stund skall jag och vice ordförande få några frågor om hur vi utifrån ett politiskt perspektiv ser på socialtjänsten framöver. Det många utmaningar inom detta område och jag kommer framför allt lyfta fram följande:


Delaktighet, flexibilitet, respekt


Om mindre ett år är det åter val i Sverige och det finns ett tydligt alternativ om Du tycker att barn- och ungas uppväxtvillkor måste få ett större utrymme i den politiska debatten. Jag längtar redan till den 14 september då vi kommer göra ett historiskt val i Helsingborg, Skåne och Sverige.


 

Av Anders - 19 september 2013 13:09

 

Det sociala utskottet hade idag ytterligare möte. Tja, det är varannan vecka året om som detta viktiga utskott träffas, diskuterar och tar beslut i enskilda ärenden. Vid detta möte idag hade vi inte bra individärenden att hantera utan vi fick också en grundlig presentation av Familjehuset Oliven (Omsorg Lek Integration Verksamhet Engagemang Närhet) som ligger på Drottninghög. I maj 2001 invigdes denna viktiga familjecentral och sedan dess har den varit en stabil plats för många i detta miljonprogramsområde i Helsingborgs ytterkant.
Genom ett genomtänkt gemensamt arbete och samverkan kan Oliven hjälpa till och skapa trygga familjer. I Olivens verksamhet finns det bland annat föräldragrupper som hjälper blivande och nyblivna föräldrar stöd och utbildning individuellt och i grupp. Jag vill att Helsingborg fortsätter utbyggnaden av fler familjecentraler i Helsingborg och i valrörelsen kommer Kristdemokraterna driva på i frågan. Man kan bara hoppas att övriga partier hakar på och lovar arbeta för fler familjecentraler i vår kära stad
 
Av Anders - 18 september 2013 11:11

Helsingborg är snabbt växande stad som just nu har strax över 132 000 invånare. Till detta ökar hela tiden kraven på medborgarservice och tillgänglighet. Under hösten kommer staden att starta upp ett kontaktcenter för medborgarna i Helsingborgs stad. Detta kontaktcenter kommer kunna svara och hjälpa flertalet av stadens medborgare som behöver information, hjälp eller stöd. Dock har inte kontaktcentret fullt ut kompetens och befogenheter för att hantera specifika frågor kopplade till socialtjänstlagen. För att möta denna ambitionshöjning ifrån stadens sida kommer också Socialnämnden med socialjouren få utökade öppettider. Idag startar socialjouren först klockan 16.00 lördag och söndag, men efter tisdagens beslut i Socialnämnden kommer socialjouren öppna klockan 10.00 både lördag och söndag.

 
Förutom denna förbättring av socialjourens arbetstider kommer även beslutet innebära att det framöver kommer finnas tjänstemän i beredskap årets alla dagar och timmar, då socialjouren inte är i tjänst. Denna ambitionsökning kommer innebära att stadens medborgare får en bättre och mer rättssäker bedömning när samtal kommer ifrån bland annat Polisen, Hälso- och sjukvården i Region Skåne, Migrationsverket eller Tullen. Denna tjänsteman i beredskap kommer göra en professionell bedömning av situationen och om delegationen så påkallar kontakta politiker för beslut utifrån gällande lagstiftning. Denna interna förändring inom Socialnämnden kommer förbättra rättsäkerheten hos de som snabbt och enkelt behöver stöd och hjälp.
 
Jag är glad och stolt att vi på tisdag kan ta detta historiska beslut att utöka ambitionsnivån och tillgängligheten för stadens invånare till Socialnämndens verksamhetsområden. Naturligtvis måste vi arbeta vidare med tillgängligheten på andra sätt. Jag tror och hoppas att Socialnämnden i Helsingborg kan presentera flera nya satsningar på en tillgängligare socialtjänst framöver, som leder till att Helsingborg får den bästa Socialtjänsten i Sverige. Treklövern och Kristdemokraterna har nämligen ambitionen att hela tiden förbättra och utveckla och då är detta ett steg att öka öppettiderna för socialjouren och professionell hjälp och stöd ett sätt. Nästa steg är att bli bättre på tillgänglighet via internet och sociala medier och bemötande i varje kontakt med helsingborgarna. Det finns mycket kvar att göra, men varje dag tar vi tillsammans ett steg närmare mot ambitionen att Helsingborg skall ha Sveriges bästa socialtjänst.
 

Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se