Inlägg publicerade under kategorin Socialnämnden

Av Anders - 31 januari 2014 08:50

Igår kväll var det åter dags för socialnämnden att hålla sitt januarisammanträde. På dagordningen fanns flera olika viktiga ärenden, men ett viktigt ärende var att vi äntligen kunde besluta om en utökning av det uppsökande arbetet i centrala Helsingborg. På måndag kommer RIA redan att öppna en ny verksamhet som jag tror kommer bli ett bra komplement till den övriga verksamheten som finns i Helsingborg. Tyvärr är denna insatsen nödvändig och jag vet att vi måste göra ännu mer framöver. Det finns flera intressanta spår att utveckla och jag möter ständigt personer, föreningar och organisationer som vill göra mer. Detta skall vi uppmuntra och hjälpa, men vi måste ha en samsyn vad som hjälper och eventuellt stjälper.


På måndag startar också Maria NV en mottagning för unga med riskbruk, missbruk eller beronde oavsett drog/substans. Kul att att få se detta politiska förslag nu bli verklighet. Även om detta område finns det tyvärr brister och denna verksamhet kommer fylla delar av behovet. Jag ser framemot detta och hoppas att det blir känt för alla att Helsingborg nu kan även erbjuda hjälpa till unga som befinner sig i riskzonen att utveckla ett beroende.


Vad det gäller Kristdemokraterna i Helsingborg är det årsmöte den 10 februari och då kommer beslut tas om hur kommunfullmäktigelistan skall se ut. Spännande tycker jag och hoppas att styrelsen har gjort ett bra arbete med att komponera en bra lista som väljarna väljer den 14 september. Nu och fram tills den 14 september kommer det bli ett intensivt arbete. Redan idag är det ytterligare en träff för de säkerhetsansvariga inom de politiska partierna tillsammans med ansviga inom staden och polisen. Planering och diskussion kring dessa frågor är nog så viktiga inför en spännande valrörelse som säkert kommer på sna håll bli tuff, intensiv och krävande. Vi alla kan nog bara hoppas att det bli en fair valrörelse där alla kommer till tals, utan skandaler och uppskruvat tonläge i media, på gator och torg och mellan människor.
ANNONS
Av Anders - 24 januari 2014 12:31

.. men nu skall det bli ändring på det. Vi är inne i supervalåret 2014, då Sveriges, Skånes och Helsingborgs framtid kommer att avgöras i allmänna val. Det finns många anledningar till att bry sig och under året kommer du att kunna följa en del av valrörelsen här på denna blogg. Naturligtvis finns jag även på Twitter (@anderslundstro) och ett öppet Facebook-konto.


2014 kommer bli en bra år, tror jag. Det har redan början i veckan med en intressant om hemlöshet i Helsingborg. Klicka in på helsingborg.se så kan du se alla debatter i efterhand. Vad sades egentligen och vem driver vilka frågor. Måndagen den 10 februari kommer Kristdemokraterna i Helsingborg fastställa sin lista till kommunfullmäktige på årsmötet. Ett årsmöte som kommer besökas av Lars Adaktusson som toppar Kristdemokraternas EU-vallista. Det ser vi framemot.


Jag har en hel lista på ämnen som jag kommer skriva om här på bloggen den närmaste tiden. NU KÖR VI, SVERIGE...

ANNONS
Av Anders - 18 november 2013 10:09

På onsdag kommer Helsingborgs stads kommunfullmäktige diskutera och förhoppningsvis besluta om nya riktlinjer vad det gäller alkoholservering i Helsingborg. Sedan tidigare finns det riktlinjer på en A4-sida. Nu vill Treklövern och Kristdemokraterna revidera dessa, förtydliga och förbättra dem. Utgångspunkten är att alkohol och barn hör inte ihop. För första gången i historien har vi ett dokument som tar utgångspunkt i ett barnperspektiv. Det tycker jag är viktigt.


Idagens Helsingborgs Dagblad upptar detta ett helt uppslag. Tyvärr har HD missat  och gör enligt mig en felaktig tolkning av förslaget. Jag har pratat med Winnie och har vi fortfarande olika verisoner om hur man skall tolka förslaget.  Oavsett detta "sakfel" är det bra och intressant att vi vågar diskutera detta viktiga område. Det är inte så vanligt att sociala frågor får denna uppmärksamhet.


I kommunfullmäktige kommer jag redogöra för våra ställningstaganden  i processen. Jag skall också försöka vara tydlig och berätta om hur det egenltigen går till och vad som gäller i dessa frågor. Det verkar inte vara som alla riktigt har förstått vad som gäller. Naturligtvis är det viktigt att fakta råder även kring dessa frågor. Återkommer med mer bloggande i frågan inför, under och efter debatten på onsdag i kommunfullmäktige.


 

Av Anders - 1 november 2013 11:07

De senaste dagarna har reaktionerna på Socialnämndens tydliga beslut om att sluta ge Hemlösas Hus/Frihamnen ett föreningsstöd för nattverksamhet från april 2015 väckt starka reaktioner hos ett antal personer. Hur kan ni vara så hjärtlösa, hur tänker ni egentligen osv? Vidare har Värmestugan tagit till sin uppgift att dela ut mat kläder på GA-torg.


Just nu bubblar det lite i sociala medier och frågan är naturligtvis: hur tänker ni och varför har det blivit såhär? Socialnämnden har sedan januari 2011 lagt ner oräkneliga timmar på att diskutera, analysera och fundera hur Helsingborgs stad på bästa sätt kan hjälpa och stötta de mest utsatta i vårt gemensamma samhälle. Äntligen går staden i takt och agerar utifrån en beslutad i kommunfullmäktige strategi som samtliga partier ställt sig bakom. Det finns numera en röd tråd i allt arbete och resurserna används på bästa sätt.


Naturligtvis är inte alla nöjda med, utan kräver att vi som stad gör ännu mer, ännu fortare och ännu bättre. Problemet är att utgångspunkten i arbetet utgår ifrån olika perspektiv och utgångspunkter. Som stad agerar vi inte bara med ett stort hjärta, utan också med stor eftertänksamhet, analys av vad som egentligen hjälper och utifrån vetenskapliga fakta. Härbärgen är inte en bra kollektiv lösning på individuella problem. Helsingborg måste bli bättre på att möta dessa människor utifrån sina förutsättningar, stötta med rätt hjälp när det behövs och vara tydliga vad som gäller nu och fram över. Under 2014 skall Socialnämnden tillsammans med alla som vi engagera sig fundera hur och på vilket sätt Kronan skall vara ett modernt stödboende. Hur kan staden tillsammans med frivilligorganisationer skapa ett stödboende som hjälper och inte bara förvarar människor som hamnat snett?


Ödmjukt har vi i Socialnämnden tagit oss an uppgiften att vara hjälp för de som har det svårt. Men det räcker inte bara med att ha ett stort hjärta, det måste också utifrån ett genomtänkt, strukturerat och effektivt sätt. Det finns över 700 bostadssociala lägenheter, det finns ett antal platser på akut- och stödboende och det finns möjligheter att få hjälp. Tyvärr låter ibland som att Helsingborgs stad inte gör något och om staden gör något, så är det fel på det. Det hjälper inte att vara skrika på varandra, utan tillsammans måste vi använda våra gemensamma resurser på effektivt och klokt sätt. Det vinner alla på i längden och inte minst de som behöver hjälpen mest. Det räcker inte att bara ha ett stort hjärta alltså.

Av Anders - 29 oktober 2013 22:50

Förra veckan avslutades med att Socialnämnden var två dagar i Södertälje på ett intressant studiebesök. Det kändes om att Helsingborg har kommit längre inom de flesta socialtjänstområdena. Dock var studiebesöket främst inriktat på deras LEAN-arbete. Att mäta, värdera och våga lyfta fram och våga visa på brister är ett viktigt område för socialtjänsten i Helsingborg nu och framöver behöver bli bättre på.


Det är alltid intressant och spännande och få se hur andra gör saker. Det skulle ingå i alla utveckling att få vara ifrån sitt ordinarie jobb regelbundet och få inspiration ifrån andra städer, områden och verksamheter. Tänk så berikande det hade varit. Inte bara läsa samma gamla tidning varje morgon, träffa samma människor hela tiden och aldrig få möjligheter att utbyta idéer och erfarenheter med andra människor.


Denna vecka (som för många är en lovvecka) inleddes med två dagar i Kristianstad med hårt arbete, intressanta diskussioner och viktiga beslut för framtiden. Imorgon onsdag är det internt planeringstid tillsammans med kollegor, men också presentation av Kristdemokraternas region- och riksdagslistor inför valet 2014. Nomineringskommittén kommer presentera ett enigt förslag för de fyra riksdagsvalkretsarna och de sex regionvalkretsarna. Naturligtvis är det upp till nomineringsstämman den 23 november att besluta om förslagen. Förslagen innehåller lite nytt, lite gammalt och lite oväntat. Precis som vallistor skall vara inför supervalåret 2014. Redan i fredags antog partifullmäktige listan inför Europaparlamentsvalet i maj med Lars Adakutsson, Ebba Busch och Michael Anefur som topptrio. Vi får väl se när det kommer ut på www.skane.kristdemokraterna.se klockan 10.00 vilka som blir toppkandidater i Skåne på region- och riksdagslistorna.


Imorgon blir det också TV-intervju för min del. Frågorna kring hemlöshet, härbärgen och tydlighet är intressanta för media. För första gången någonsin finns det ett strukturerat, genomtänkt och vetenskapligt underbyggt arbete i Helsingborg kring dessa angelägna frågor. Det gäller att hålla huvudet kallt, ha ett stort hjärta och agera rationellt och genomtänkt i dessa frågor. Det går inte bara rusa iväg och känslomässigt agera varje gång. Vad hjälper bäst på lång sikt? Finns det möjlighet till egenmakt i det att få allt serverat? Skapar vi problem på sikt med att bara agera med ett stort hjärta?


Det finns många organisationer som vill hjälpa till och de skall få möjlighet till det på olika sätt, men det är viktigt att alla går mot samma mål. Tänk om all social verksamhet skulle bara utgå ifrån ett stort hjärta, utan att ha ett kallt sinne för vad som egentligen hjälper?Av Anders - 24 oktober 2013 17:27

 

Under torsdagen antog socialnämnden budgeten för 2014. De stora satsningarna nästa år är etableringen av en forsknings- och utvecklingsenhet och ökade resurser till familjecentralerna.


– Socialnämnden har kommande år valt att satsa extra på barn och ungas uppväxtvillkor och på ett aktivt förebyggande arbete för barn och unga. Vi är övertygade om att tidiga insatser ger ett ökat skydd i framtiden, säger ordförande i socialnämnden Anders Lundström (KD).


Ny forsknings- och utvecklingsenhet (FOU)

Forsknings- och utvecklingsenheten blir en permanent verksamhet som ska utveckla kunskapsbaserade metoder för social hållbarhet. Enheten kommer att placeras inom socialförvaltningen, men arbeta på uppdrag från socialnämnden, utvecklingsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och miljönämnden. Socialnämnden avsätter två miljoner kronor för detta under 2014.


Utökad närvaro på familjecentralerna

Familjecentralerna är en viktig del i stadens förebyggande arbete, där små barn och deras föräldrar få ett samlat stöd av primärvård, socialsekreterare och pedagoger. Nu ökar socialförvaltningen sin närvaro på de sex familjecentralerna i Helsingborg med hjälp av ett tillskott på en miljon kronor under 2014.


MP, S, SD och V deltog inte i budgetbeslutet.


Föreningsbidrag

Socialnämnden beslutade också om fördelningen av verksamhetsbidrag för frivilligorganisationer med socialt arbete, totalt 13,8 miljoner. Bidragen är numera treåriga och kompletteras av möjligheten att söka utvecklingsbidrag för nya verksamheter. Stödet till boendeverksamheter avvecklas under de närmaste tre åren, till förmån för satsning på dagverksamheter och verksamheter som vänder sig till barn- och ungdomar.

Av Anders - 23 oktober 2013 06:19


Klockan är inte så mycket ännu, men det blir en lång dag idag. Redan på förmiddagen har vi ytterligare ett möte i styrgruppen för PaRT, därefter blir det ett extra socialt utskott och i eftermiddag är det åter dags för Fritz och Sofia Melanders stiftelse att ha sitt årliga möte. Denna gång skall 17966 kronor fördelas till behövande. Tanken är sedan att kunna vara med på BRÅ:s forskarvecka där rubriken är ”Våga ta ansvar för barnen”. Avslutning på dagen blir det åter i Rådhuset då det är dags för månadens kommunfullmäktige. Ett intressant ärende är kring offentlig konst, där jag tänkte gå upp i debatten.


Förberedelserna är också igång vad det gäller Socialnämndens resa till Södertälje. Politiker och tjänstemän skall under två dagar (torsdag-fredag 24-25 oktober) bekanta sig med LEAN och verksamhetsutveckling på annan ort. Under tiden tänker vi också ha socialnämnd, där bland annat budgeten för 2014 är föremål för diskussion och beslut. Dessutom kommer Socialnämnden denna månad att fördela ett antal miljoner till det civila samhället för 2014, 2015 och 2016. Naturligtvis är att det viktigt och intressant för alla de föreningar och organisationer som får stöd och hjälp.


I nästa vecka kommer också nomineringskommittén för Kristdemokraterna i Skåne att presentera sina förslag på riksdags- och regionvalslistor inför valet 2014. Beslut om dessa är tänkt på höststämman den 23 november. Men det är ju rimligt att alla medlemmar, ombud och intresserade för möjlighet att diskutera dessa i god tid inför beslut. Just nu pågår som mest intensivt dessa diskussioner om hur dessa listor skall se ut. Kanske blir det några överraskningar, men det får vi väl se på onsdag den 30 oktober då det blir publikt.


Snart är det dags för familjen att gå upp och då har jag redan varit igång i en timma. Det blir som sagt en lång dag idag i demokratins tjänst.

Av Anders - 18 oktober 2013 17:08

I onsdags presenterade Socialnämnden hur och på vilket sätt vi tänker fortsätta arbetet med att bekämpa bostadslösheten i Helsingborg. En nysatsning på flera miljoner och flera viktiga delar blir lätt i media en diskussion om Hemlösas hus vara eller inte vara?


Till och HD:s ledare idag tycker i frågan. Det är naturligtvis bra att fler bryr sig dessa viktiga frågor, men debatten får inte bara handla om hjärta. Inom all verksamhet måste det finnas stort hjärta, kall hjärna och rena händer (just som Bengt Germundsson, KSO i Markaryd brukar prata om). Det går inte bara låta sig styras av känslor. Det måste finna någon genomtänkt strategi och linje i en stads agerande. Därför är jag riktigt glad att Socialnämnden över blockgränserna nu tar ytterligare ett steg i arbetet mot att bekämpa bostadslösheten i Helsingborg.


I dagarna kom också Stadsmissionen i Stockholm med ytterligare rapport som beskriver situationen runt om i Sverige. Ännu en gång är Helsingborg ett föredöme. Det är inte alltid som detta kommer fram i debatten som blir lätt ensidig och torftig. Låt oss nu tillsammans fundera om hur och på vilket sätt stödboendet på Kronan skall drivas från och med april 2015. Tanken är just att både de boende, frivilligorganisationer och staden skall tillsammans sätta upp målsättningen och arbetet med detta. Staden är garanten och den ekonomiska grund som behövs, men verksamheterna kommer säkert att drivas av flera aktörer. Kanske kan man i framtiden låta någon av de flera aktörer som finns inom området att ta över. Men då måste alla få möjligheten att fundera på hur de kan ordna det. Inte bara ge en aktör pengar och därmed strunta i resten. Det finns nämligen ett antal olika som vill och kan driva stödboende. Det kommer sällan fram i debatten som blir ytlig och inte så bra.


I nästa vecka kommer Socialnämnden att fördela ett antal miljoner till det civila samhället. Hoppas även dessa satsningar får uppmärksamhet. Kanske finns det inte så mycket konflikt i det, eller vinklingarna är svårare att göra. Vad vet jag om det? Detta beslut är en del av Socialnämndens budget för 2014 som innehåller flera viktiga och bra delar. Besluten kommer tas på en konferensbuss någonstans i smålandsskogen. Just det, Socialnämnden skall åka på studiebesök och se hur andra (i detta fall Södertälje) med bland annat LEAN. Nej, Socialnämnden skall inte börja bygga bilar, utan vi skall  hantera våra skattemedel på bästa effektiva sätt.


Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se