Inlägg publicerade under kategorin Kultur

Av Anders - 2 mars 2010 07:51

Insändare, publicerad i dagens HD...

 

Drottninghögs bibliotek har åter öppnat.

 

Nu har åter Drottninghögs bibliotek öppnat efter den tragiska branden i förra veckan som kunde ha ödelagt en mycket bra verksamhet och många böcker. Att försöka elda ner ett bibliotek skall inte förekomma i ett civiliserat samhälle och är ett fullständigt oacceptabelt beteende oavsett vem som gjort det. Biblioteken är mycket viktiga i Helsingborg och står för viktiga värderingar såsom yttrandefrihet, tolerans och demokrati. Nu öppnar denna viktiga mötesplats igen och jag hoppas att alla visar sitt stöd för verksamheten och personalen. Drottninghög har ett av Helsingborgs bästa bibliotek, en stor programverksamhet och satsningar för vuxenstuderande och personalen gör ett ovärderligt arbete i detta område. Låt oss alla värna denna viktiga mötesplats och stå upp tillsammans mot hot, våld och illdåd.

ANNONS
Av Anders - 27 februari 2010 04:32

Kristdemokraterna vill flytta Magnus Stenbocksstatyn för miljöns skull. Vad tycker du?

Läs debattartikeln på: http://hd.se/ledare/2010/02/27/dags-flytta-stenbock-annu-en-gang/ eller här nedanför.


Tänk om Helsingborg kunde skapa ett bilfritt stråk mellan Öresund och Terasstrapporna? Tycker du det är en god idé? Kommentera gärna förslaget!!Kristdemokraterna vill flytta Magnus Stenbocksstatyn för miljöns skull.

 

För 300 år sedan utkämpades ett blodigt slag som krävde över 2000 liv i utkanten av dåvarande Helsingborg. Detta slag med över 28000 soldater präglar fortfarande vår vardag på flera sätt. Den mest påtagliga påminnelsen är den monumentala ryttarstatyn av Magnus Stenbock som intar det officiella stadsrummet på ett sätt som inte någon skulle föreslå idag. Stenbocksgatorna, Magnus Stenbocksskolan och gatunamnen efter kända krigarsvenskar på Tågaborg är andra inslag som dagligen påminner oss om denna ödesmättade dag för 300 år sedan. När Stenbocksstatyn invigdes 1901 var den en del i ett nationalistiskt vurmande av den svenska stormaktstiden. Sedan dess har den romantiserade nationalistiska bilden tonats ner till förmån för en mer nyanserad och återhållsam respekt för de tusentals döda och sårade på båda sidorna.


300 år efter slaget och 51 år sedan förra flytten är det åter dags att fundera på att flytta ut Magnus Stenbocksstatyn i Drottninggatan/Järnvägsgatan. Kristdemokraterna vill pröva idén att göra en ny rondell med statyn i centrum i denna centrala korsning. Inte för att hylla eller göra några nationalistiska ställningstaganden, utan för att Helsingborg ska bli en trevligare och mer attraktiv stad för alla som går och cyklar.


I och med att Ångfärjetomten genomgår en positiv utveckling och att Hamntorget planeras bli ett bilfritt torg, är det läge att också börja skissa på ett bilfritt stråk, från Sjöfartsgudinnan till Terrasstrapporna. Om vi vill ha ett hållbart Helsingborg måste vi göra vissa förändringar av trafikflödena. Magnus Stenbocksstatyn skulle då kunna bli centrum för denna förändring av innerstaden som bygger på de gående och cyklandes villkor. Helsingborg skulle äntligen kunna bli en stad där man vågar sätta människorna och miljön i centrum, istället för trafikleder och fyrfiliga vägar genom centrala Helsingborg.


Det går inte att skriva om historien utan man måste hela tiden förhålla sig till historiska fakta och stämningar. Därför anser Kristdemokraterna att Stenbocksstatyn skall få vara kvar i det centrala stadsrummet, just för att påminna om en svunnen tid då fiendskap och krigshets präglade vår region, men också bli navet i ett hållbart förändringsarbete av de centrala stadsmiljöerna.


Om vi glömmer vår historia och försöker förtränga den så är vi dömda att återupprepa våra misstag. Låt oss därför minnas de stupade och sårande och hedra dem som gav sitt liv för sin övertygelse genom att ha kvar Magnus Stenbocksstatyn centralt i Helsingborg. Men låt oss också använda historien och dess monument för att bidra till ett hållbart Helsingborg, där historien och offentlig utsmyckning har sin särskilda plats på de enskilda människornas villkor.


Birgitta Södertun (KD) kommunalråd och ordförande för delegationen för hållbar utveckling.

Lars Thunberg (KD) miljönämndens ordförande

Anders Lundström (KD) kulturnämndens ordförande


ANNONS
Av Anders - 26 februari 2010 18:25

och den fortsätter imorgon med nomineringsstämma i Hässleholm och invigning av en miniutställning kring Stenbocksstatyn på söndag. Därefter är det mars månad och våren skulle varit här i Skåne. Dock får vi vänta på den lite. men det som väntar på något väntar aldrg förgäves.


Veckan har innehållit många möten, diskussioner och beslut. Ett bra och viktigt beslut tycker jagvar KF:s tydliga ställningstaganden kring  "Saltkristallerna". Tja, det är så som det vinnande förslaget heter. Klicka in på facebook och gå med i gruppen: 

Ja till Saltkristallerna. Ja till en utveckling av Helsingborg!

Vidare i veckan har jag bland annat besök det eldhärjade biblioteket på Drottninghög. Personalen där gör ett mycket bra jobb som vi alla stöttar till 100%. Kämpa på, busar får inte ta över vår stad. Biblioteken har en viktigt funktion som öppna och tillgängliga mötesplatser för alla. Vi måste stå upp för detta och aldrig låta bråkstakar bestämma ....


Visa ditt stöd och besök ett bibliotek, de behöver allas vårt stöd.Av Anders - 21 februari 2010 18:03

På söndag skall jag inviga en liten utställning på Stadsbiblioteket om Magnus Stenbock - se hela programmet om vårens föreläsningar här....


Läs här om stadens högtidlighållande här: http://hd.se/helsingborg/2010/02/01/staden-uppmarksammar-det-blodiga-m/

 

 

Magnus Stenbock – 300 år efter slaget vid Helsingborg

28 februari 2010 är det 300 år sedan slaget vid Helsingborg stod. För många idag är statyn av Stenbock på Stortorget den enda kopplingen till händelsen.
Men vad vet forskningen om vardagslivet i staden för tiden runt sekelskiftet 1600- och 1700-talet? Hur kan man skaffa mer kunskap om vilka arkeologiska spår en konflikt lämnar efter sig? Varför ville man resa en staty över slaget i början av 1900-talet och hur har den påverkat utformningen av Stortorget?


I ett samarbete mellan Helsingborgs stadsbibliotek, Helsingborgs stadsarkiv, Kulturmagasinet och Dunkers kulturhus ges en serie föreläsningar kring temat 1710. Forskare och författare belyser, utifrån olika  synvinklar, de 300 år som passerat sedan den blodiga, kalla och dimmiga februarimorgonen 1710. På årsdagen invigs också en miniutställning kring Stenbockstatyn på Helsingborgs stadsbibliotek.


Miniutställning – historien kring Stenbocksstatyn

28 februari–21 mars, Helsingborgs stadsbibliotek

30 mars–18 april, Kulturmagasinet, Gisela Trapps väg 1

27 april–23 maj, Helsingborgs stadsarkiv, Bredgatan 17


Söndag 28 februari 14:00, Helsingborgs stadsbibliotek

Bortom ärans fält – Magnus Stenbocks uppgång och fall

Andreas Marklund, historiker och författare, fokuserar på Magnus Stenbock som person.
Plats: Hörsalen. Entré: 40 kr.


Föreläsningen inleds med att Anders Lundström (kd), Kulturnämndens ordförande, inviger miniutställningen kring Stenbocksstatyn.


Söndag 14 mars 14:00, Helsingborgs stadsbibliotek

Vår man i Helsingborg – Stenbock, nationen och Stortorget under 1900-talets första hälft

Henrik Widmark, konsthistoriker, ger sin syn på Stenbocksstatyn och det offentliga rummet runt år 1900 och framåt.


Modern arkitektur och stadsplanering i Helsingborg

Konrad Ek, stadsarkitekt i Helsingborg, talar om stadens identitet idag.

Plats: Hörsalen. Entré: 40 kr (båda föredragen)


Tisdag 30 mars 18.00, Kulturmagasinet, Gisela Trapps väg 1
Svensk slagfältsarkeologi

Bo Knarrström, arkeolog och författare, berättar om svensk slagfältsarkelogi från tidig medeltid till andra världskriget.
Entré: 40 kr.


Tisdag 13 april 18.00 Kulturmagasinet, Gisela Trapps väg 1
Det Sundska måttet

Solveig Fagerlund, historiker, beskriver handel och vandel i Helsingborg för 300 år sedan.
Entré: 40 kr.

Tisdag 27 april 18.00 Helsingborgs stadsarkiv, Bredgatan 17

Efter Roskildefreden 1658

Hanne Sanders, historiker Lunds universitet, berättar om Skånelandskapen och Sverige i krig och fred. Entré: 40 kr.


Tisdag 11 maj 18.00 Helsingborgs stadsarkiv, Bredgatan 17

En fältherre i brons

Ulf Zander, historiker Lunds universitet, berättar om Magnus Stenbock och hans äreminne. Entré: 40 kr.


Information

Pelle Johansson

Kulturmagasinet

Tfn 042 – 10 45 21

pelle.johansson@helsingborg.se


Leif Knutsson

Stadsarkivet

Tfn 042 – 10 74 62

leif.knutsson@helsingborg.se


Ewa C Walldén
Stadsbiblioteket

Tfn 042 – 10 69 99

ewa.wallden@helsingborg.se

Av Anders - 19 februari 2010 02:10

"Den nuvarande integrationspolitiken har nått vägs ände" - oj då! Insiktssfullt är de i alla det!

 

"Vi har nu förnyat vår politik. Vägen in i Sverige och in i samhällsgemenskapen går via arbete. Därför syftar alla de förändringar vi vill genomföra till att stärka arbetslinjen och korta vägen in i jobb." - just det. Alliansregeringens mantra vill nu S överta....


http://www.dn.se/opinion/debatt/med-lex-vellinge-ska-alla-kommuner-ta-emot-flyktingar-1.1048125


Kanske kan vi äntligen våga debattera och se resultat inom detta område.


För övrigt är jag idag stolt skåning som skall gå på ett seminarium om fristadsförfattare i Malmö idag. Kolla länken: http://femkloverniskane.wordpress.com/2010/02/18/region-skane-vill-ge-fristad-at-forfoljda-forfattare/ och http://www.skanskan.se/article/20100218/NYHETER/100219615/1057/*/region-skane-vill-ge-hotade-forfattare-fristadAv Anders - 18 februari 2010 19:02

Imorgon skall jag åka till Malmö och delta i ett intressant seminarium om fristadsförfattare i Skåne (läs mer på: http://hd.se/skane/2010/02/18/seminarium-om-hotade-forfattare/ och http://femkloverniskane.wordpress.com/2010/02/18/region-skane-vill-ge-fristad-at-forfoljda-forfattare/)


Det skall bli intressant att lyssna på Region Skåne som bland annat bjudit in Sören Sommelius är prata om "det fria ordets betydelse".


Jag tycker det är ett riktigt intressant initiativ som nu Region Skåne tar och jag hoppas att Helsingborg har möjligt att vara en del av denna unika satsning som sker kring utsatta författare...


Rapport kommer senare här på bloggen kring seminarium och de erfarenheter som Malmö dragit som Sveriges "fjärde fristadskommun".


Av Anders - 9 februari 2010 11:57

Ett svar på insändaren: ”Kulturpolitisk röra i Helsingborg”

inne i dagens HD

 

Ännu en gång skriver Annika Román Lundskog (mp) en insändare där hon ifrågasätter den förda kulturpolitiken under innevarande mandatperioden. Hon verkar dock helt glömma att Miljöpartiet som har tre ledamöter i stadens högst beslutande organ kommunfullmäktige, har inte lagt ett enda förslag, ett enda yrkande eller agerat i någon kulturpolitiskt diskussion under denna mandatperiod. Om det Annikas eller Miljöpartiets nya strategi att endast torgföra sin åsikter via insändarsidorna i en lokaltidning, låter jag vara osagt.Miljöpartiet, som är arga på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, tycks vilja diskutera ett samarbete via tidningarnas debattsidor istället för att göra det lugnt och sansat i arbetsgrupper inför valet i september. ”Allians för Helsingborg” har redan format sina arbetsgrupper och gett dem i uppdrag att formulera framtidens politik för Helsingborg och helsingborgarna. Det är alltså stor skillnad hur man vill och kan samarbeta inom lokalpolitiken.


Femklövern är stolta över det kulturpolitiska förslag som genomförts under åren. Bland har femklövern infört ett kulturkort som blivit succé, tagit fram ett framtidsinriktat filmmanifest som gett eko i hela Bio-Sverige och fått ett intressant uppdrag ifrån Alliansregeringen tillsammans med Region Skåne att utforma ”Kultur på recept”. Tydligen vill inte Miljöpartiet något av detta heller. Tänk så grått Miljöpartiets Helsingborg hade blivit. Inga nya förslag eller idéer, bara mer gamla lösningar på nya problem via insändarsidorna.Anders Lundström (KD) Kulturnämndsordförande i Helsingborgs stad

Av Anders - 6 februari 2010 09:15

som både ger det väntade och oväntade. Kulturnämnden har aldrig ".. krävt att Dunkers slutar upp med obegripligheterna och omedelbart plockar fram de Fina Tavlorna Med Guldram" som det står i texten: http://hd.se/kultur/2010/02/05/med-stovlarna-pa/


Kulturnämnden har gett Dunkers ett uppdrag att: ” ….bedriva konstverksamhet av internationell dignitet, av regionalt intresse och med verk från de egna samlingarna”.  Ingenstans i texten står det Kulturnämndens verkliga och beslutade uppdrag, varför?. Kanske läge att det också framkommer någongång, eller?


Under 2010 skall uppdraget utvärderas. Hur tycker du det skall formuleras 2011 och framöver? Någon förslag?


Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se