Inlägg publicerade under kategorin Kultur

Av Anders - 24 maj 2010 17:31


Idagens HD står det om Vikingsberg och kulturförvaltningens flytt därifrån. Såhär står det i tidningen:

http://hd.se/helsingborg/2010/05/24/hard-kritik-nar-kulturen-lamnar/

http://hd.se/helsingborg/2010/05/24/framtiden-oviss-for-gamla/


Som alltid läste du det först här på bloggen. Redan i torsdags faktiskt...


Sörens blogg om Vikingsberg:

  http://hd.se/kultur/blogg/2010/05/24/ge-vikingsberg-en-ny-chans-som-museum/


Sähär skrev Sören 1968 (skillnad ifrån 2010? Döm själva)


  

ANNONS
Av Anders - 24 maj 2010 08:02

Den 25-27 maj är Helsingborgs stad värd för en konferens som har gränslöshet som övergripande tema. På programmet står exempel på samarbete över gränser som skiljer förvaltningar, regioner och länder.

 

På tisdag inleder undertecknad konferensen och hälsar ett 50-tal politiker och tjänstemän välkomna till Helsingborg. Det är naturligtvis roligt att kunna visa upp Helsingborg och hur vi målmedvetet satsar på kulturen genom samarbete och tvärsektoriellt arbete. 00

 

En del av konferensen äger rum i Helsingör.

Bakom konferensen står en grupp kommuner som kallas Club 27. Namnet kommer sig av att gruppen består av landets 27 största kommuner med undantag av Stockholm, Göteborg och Malmö.


– Gruppen har arrangerat flera konferenser tidigare, berättar kulturchef Kerstin Hassner. Syftet med årets arrangemang är att visa politiker och tjänstemän goda exempel på samarbete över traditionella gränser. 

En halv dag ägnas åt kulturfrågorna i samarbetet mellan Helsingborg och Helsingör, och lika lång tid är vikt åt H+.
– Vi vill visa den stora roll som kulturen har i det projektet.

Det mesta av konferensen äger rum i Helsingborg men på onsdag eftermiddag är deltagarna, drygt femtio personer, på andra sidan sundet.

ANNONS
Av Anders - 20 maj 2010 11:13

Igår hade kulturnämnden sitt senaste möte. Ett möte som var förlagt på Wallåkra Stenkärlsfabrik


 – (klicka in på www.wallakra.com – för information kring denna kulturhistoriska pärla. Kan varmt rekommendera alla att hålla möte, konferenser eller bara äta en bit god mat där. Naturligtvis går det även att se hur stenkärlstillverkningen går till.)


Först fick kulturnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser en guidad tur i alla skrymslen och vrår. Alla var nog lika imponerade av verksamheten som undertecknad. Ett bra arbete görs, helt enkelt.


Själva kulturnämnden blev lång men å andra sidan hade vi flera stora och viktiga ärenden. Först fick vi en verksamhetsgenomgång av Helsingborgs bibliotek. En mycket bra verksamhet som vi alla skall vara stolta över. Naturligtvis går det att utveckla mer, men det är viktigt att behålla ursprunget och kärnan i verksamheten, nämligen böckerna och allt som hänger ihop med det.


Vidare informerade Bengt Adlers om höstens stora utställning ”Carl Larsson & co”, då ett stort antal konstverk hur stadens samlingar kommer att fylla Dunkers kulturhus. Lars Vilks kommer författa några texter kring konsten och dess historia. Intressant blir det i alla fall. Öppning blir det 24 september. Jag längtar redan….


Äntligen så inrättade Kulturnämnden ett konstråd som informellt funnits sedan 2006. Förra majoriteten orkade inte inrätta detta, men hade trots detta synpunkter och ett tilläggsyrkande som inte vann gehör. Tänk att inte kunna genomföra något och sedan när någon annan gör det, så är man inte nöjd. Anmärkningsvärt kan jag tycka, men nu är konstrådet på gång.Efter en kort paus fortsatte Kulturnämnden med kvällens två stora huvudnummer, nämligen Röda Kvarn-ärendet och ”Fördjupad uppföljning av organisationen”. Vad det gäller Röda Kvarn har FHP inkommit en ansökan om verksamhetsstöd för att driva Röda Kvarn 2010-2011 utifrån en tydlig verksamhetside´ som nu Kulturnämnden bejakar.


SF och Folkets Bio har inkommit med skrivelser kring detta ärende, som är under behandling. Imorgon skall svaren vara skickade och sedan får vi se med händer. Helsingborgarna skall i alla fall vara nöjda, nu blir det kvalitetsfilmsvisning och omfattande verksamhet i anrika Röda Kvarn. Jag är nöjd i alla fall. Hoppas du också är det.


Utan någon större debatt gav Kulturnämnden kulturchefen ett tydligt uppdrag att göra några vissa justeringar av kulturförvaltningens organisation. Denna gång blev det inte hungerstrejk och mejlbombning. Tja, ibland blir det kanske bra. Kulturchefen har nu på sig till 1 januari 2011 att göra förändringar och ta nödvändiga beslut. Det kommer bli bra, var så säker.


Konstrådet fick också sitt första officiella uppdrag, nämligen att undersöka möjligheterna att till staden införskaffa kaninerna som just nu står utanför Dunkers. Passar dessa där? Finns det ekonomi att köpa in dem? Ett antal frågor skall besvaras och det skall återrapporteras i KN snarast.


Vid informationen ifrån förvaltningsledningen kom kanske den största nyheten, nämligen att kulturförvaltningen skall flytta ifrån Vikingsberg. Det var inget politiskt beslut att flytta till Vikingsberg och det är inget politiskt beslut att flytta ifrån Vikingsberg. 1 september öppnar ett nytt kontor på Billeplatsen, centralt i Helsingborg. Kulturen kommer då i centrum på flera sätt.


Vad skall då hända med Vikingsberg, undrar kanske någon? Från 1 september till 31 december kommer Konstföreningen att vara i huset och under den tiden skall framtiden diskuteras och funderas över. Tanken är att … (just det, inga planer finns just nu och det är egentligen en fråga för Kärnfastigheter, eftersom de är stadens ägare av byggnader, inte kulturförvaltningen.) Dock kommer  något klarläggande förmodligen och förhoppningsvis under sommaren/hösten.  Av Anders - 20 maj 2010 10:23

Femklövern satsar på Helsingborgs historia

 

Femklövern i Helsingborg har under denna mandatperiod satsat på stadens historia genom flera olika projekt och inte minst genom det stadshistoriska verket Helsingborgs historia. Imorgon, på stadens 925:e födelsedag, presenteras och överlämnas senaste färdigställda delen, VIII:1 Landsbygden, till kommunfullmäktiges ordförande vid en högtidlig ceremoni i Rådhuset. Denna sextonde del fokuserar på landsbygdens historia, från de äldsta tiderna till 1800-talets mitt, och är som vanligt författad av ett antal akademiker på hög vetenskaplig nivå. 


Ansvarig för detta gedigna verk är Helsingborgs stads historikkommitté, som under de senaste åren fått rejäla resurstillskott av Femklövern, just för att ge ut nya delar och närma sig modern tid. Redan under nästa mandatperiod är det möjligt att färdigställa ytterligare 1-2 delar, om den ekonomiska satsningen fortsätter. Planeringen och framtagandet av nya delar sker redan, men det behövs resursförstärkningar och tydliga löften om hur framtiden ser ut. Dessa löften behövs redan nu för att säkerställa utgivningstakten och det höga tempo som präglat av arbetet inom historikkommittén den senaste mandatperioden.


Vid ett maktskifte i Rådhuset den 19:e september är risken uppenbar att arbetet inom historikkommittén åter läggs till sidan och satsningarna på stadens historia uteblir. Under mandatperioden 2003-2006 riskerade nämligen kommittén att lida sotdöden, detta eftersom Socialdemokraterna inte såg värdet i kommitténs arbete och gav dem små ekonomiska förutsättningar att fortsätta uppdraget med att skriva stadens historia.  


Om Alliansen i Rådhuset får förnyat förtroende är jag övertygad om att utgivningstakten kan hållas och fortsätta satsningar på stadens historia sker. För under nästa mandatperiod firar historikkommittén 100 år och kommunfullmäktige 150 år. Dessutom kommer nya stadshistoriska basutställningar på Dunkers kulturhus invigas 2012, något som Femklövern satsat på under denna mandatperiod.


Helsingborgs stads historikkommitté har en oerhört viktig roll att fylla nu och framöver, detta genom att vara stadens historieskrivare. Jag vill att det även i framtiden att det ges möjligheter till framtagande av vetenskapliga texter kring stadens utveckling och historia. Tänk er om historikkommittén skulle kunde utgöra grunden till ett kunskapsintensivt Helsingborgsseminarium till nytta för stadens kulturarvsinstitutioner, staden som helhet och alla som bor i Helsingborg. Detta tillsammans med nya, spännande och intressanta basutställningar på Dunkers kulturhus som berättar Helsingborgs historia genom tusentals föremål och texter.


Hur den rödgröna sidan prioriterar vårt gemensamma kulturarv vet ingen, men stadens historia står säkert inte högt på deras agenda, eller? Bevisligen har Femklövern konsekvent satsat resurser på denna viktiga uppgift och kommer säkert att även göra det nästa mandatperiod. Det finns skillnad i kulturpolitiska ambitioner mellan blocken, var så säker. 


Anders Lundström (KD), kulturnämndsordförande i Helsingborgs stad


(Ovanstående debattartikel är skickad till HD, men imåndags meddelande HD följande: "Hej, vår chefredaktör Lars Johansson har beslutat att inte publicera inlägget."  Så istället för att läsa den i HD publicerar jag den här.... )Av Anders - 18 maj 2010 15:12

Följande pressmeddelande är nu utskickat..

 

PRESSMEDDELANDE FRÅN HELSINGBORGS STADS HISTORIKKOMMITTÈ DEN 18 MAJ

 

Ny bok om landsbygden i serien Helsingborgs Historia presenteras! 
Helsingborgs stad producerar genom Historikkommittén sedan 1920-talet landets mest ambitiösa stadsmonografiska bokserie. Hittills har 15 böcker getts ut som speglar Helsingborgs historia på olika sätt. På fredag den 21 maj presenteras den nyligen färdigställda bok nummer 16!

Den nya boken behandlar landsbygden kring Helsingborg, de områden som blev en del av Helsingborgs kommun i samband med kommunreformen 1970. Boken inleds med ett avsnitt om Helsingborgslandskapet, vidare behandlas olika aspekter på utvecklingen i området under förhistoria och medeltiden och fram till skiftesreformerna under 1800-talets första decennier. Boken är rikt illustrerad med kartor och bilder av miljöer och företeelser knutna till den historiska utvecklingen i området. En stads roll och förutsättningar återfinns mycket i den omgivande landsbygden, därför har vi nu i den nya delen en viktig pusselbit av Helsingborgs historia.

Boken kommer att överlämnas av  historikkommitténs ordförande till kommunfullmäktiges ordförande Carin Wredström fredagen den 21 maj klockan 13.00 i vigselrummet i Rådhuset. Då närvarar Historikkommittén, flera av skribenterna och redaktionen, samt kulturnämndens ordförande Anders Lundström.


Bakgrund:
Helsingborgs stads historikkommitté inrättades 1911. 1925 kom första delen av Helsingborgs Historia ut. Sedan 1980 har professor Anna Christina Ulfsparre varit huvudredaktör för landets mest omfattande och ambitiösa stadsmonografiska bokverk.

Sex skribenter har förtjänstfullt medverkat i den senaste boken, del VIII:1. De är docent Lars-Eric Jönsson, docent Kristina Jennbert, docent Peter Carelli, fil dr Stefan Persson, fil dr Solveig Fagerlund och fil dr Henrik Svensson.

Bokverket Helsingborgs Historia har en redaktion bestående av professor Anna Christina Ulfsparre (huvudredaktör), professor Mats Greiff, docent Lars-Eric Jönsson, stadsarkivarie Torgny Fransson och stadsantikvarie Karin Gustavsson.


Vad: Presentation av del VIII:1 i serien Helsingborgs Historia
När:
Fredag 21 maj klockan 13.00
Var:
Helsingborgs Rådhus, Vigselrummet

 

För mer information, kontakta
Bengt Lindskog, ordförande i Historikkommittén 042-14 29 70
Karin Gustavsson, sekreterare Historikkommittén 0703- 75 21 69  
Anders Lundström (KD), ordförande för kulturnämnden i Helsingborgs stad 0768-87 06 38 

Av Anders - 14 maj 2010 15:10

alla måste är snart avklarade. Nästa vecka blir en intressant vecka som innehåller många olika delar. Först på måndag skall jag till Lund och hälsa på min arbetsplats som jag just nu är tjänstledig ifrån. (Just det ACS och LU). Måste planera för framtiden, man vet ju aldrig hur det kommer att bli efter den 19 september.


På tisdag kommer ett stort antal kommunanställda kulturarbetatare ifrån Helsingör till Helsingborg för att lära sig mer om Helsingborg. En del i den överenskommelse som vi har mellan Helsingborg och Helsingör. Femklövern gör skillnad i politiken. Efter detta blir kommunfullmäktige, denna gång skall vi besluta om ÖP 2010. Ett viktigt dokument som innehåller många bra tankar om bland annat Mötesplatser (Ett område där kulturnämnden är kanske bäst i klassen.)


På onsdag är det möte om PART och sedan Kulturnämnd. Då kommer vi bland annat besluta om ett verksamhetsstöd till FHP, eftersom de vill visa kvalitetsfilm på Röda Kvarn. Vidare inrättar vi ett konstråd. Tydligen inte alla som utfattar det, eftersom det var en insändare i dagens HD. Svar är på gång...


Torsdag är en mellandag, men på fredag är åter fullt i kalendern. Skall träffa övriga kulturnämndsordföranden i Skåne NV och Region Skåne i vårt gemensamma arbete för att skapa forum för kulturpolitiska diskussioner i Skåne. Vi ligger främst igen...


Klockan 13.00 på fredag överlämnas ytterligare en del av evighetsverket "Helsingborgs historia" till KF:s ordförande. En debattartikel är skriven, skall skicka in den i början av näasta vecka, kring synen på stadens historia mellan blocken. Naturligtvis läser du den först här på bloggen.


Nästa punkt på programmet kommer medaljutdelningen klockan 17.00 vara  i Rådhuset. Ett antal värdiga personer kommer att föräras Helsingborgsmedaljen. Bland hjältarna finns Arne Johansson, ordförande för Föreningen Norden, som på ett förtjänstfullt sätt driver Nordiska filmdagarna, Nordiska bokdagarna och Samtal på Dunkers. En stor kulturpersonlighet i Helsingborg och mycket värdig medaljmottagare.


Därefter blir det helg och födelsekalas i släkten.


Men redan i helgen är det Sofiero Classic, ett måste för alla bilintresserade. Vi ses där, eller?

Av Anders - 12 maj 2010 08:01

och då presenteras ett nytt verk i evighetsserien "Helsingborgs historia". Klockan 13.00 i Rådhuset överlämnas ett exemplar till kommunfullmäktiges ordförande.


Nu börjar planeringen inför ytterligare volymer i Sveriges mest omfattande stadshistoriska verk och nästa år kommer förhoppningsvis nästa volym....
Av Anders - 11 maj 2010 08:33

Nu börjar vi arbeta för att kaninerna skall stanna utanför Dunkers. Tanken är att kaninerna skall vakta ingången till kulturhuset och påminna oss alla om att vi har varit barn och barnsliga. (så tolkar jag det  i alla fall det... )


Idagens tidning går det att läsa om räddningaktionen och hur det hela är upplagt: http://hd.se/helsingborg/2010/05/11/populara-kaniner-kan-fa-stanna/


Rösta gärna här till höger om kaninerna....


    

Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se