Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Anders - 1 mars 2012 21:52


eller inte? Tja, förutsättningarna under ett möte att besvara frågor, påståenden och faktauppgifter är inte alltid det enklaste. Tyvärr hade inte alla möjlighet att komma in i lokalen (Elinebergsskolans aula) efter det fanns ett begränsat antal platser (vill ju inte bryta mot några regler - brandskyddsregler). Inbjudan till nytt möte med de som inte kom in måste spikas ganska snart.


Mötet blev väl som väntat. Denna typ av offentliga möten följer ofta samma rutin, först försöker förvaltningen/politiker/"experter" beskriva verkligheten, problematiken och lösningarna. Därefter kommer frågorna, påståendena och kommentarerna på svaren. Burop, applåder och misstro följer på nästan alla svar och reaktioner. Naturligtvis måste man med stor ödmjukhet, respekt för varandra och fakta på bordet diskutera frågeställningarna som kommit upp.


Det var egentligen inte många nya frågor, funderingar och påståenden som ventilerades under frågestundens 1½ timme. En samlad bedömning måste göras och hänsyn till alla olika aspekter måste göras. Ett ställningstagande kommer socialnämndens möte torsdagen den 12 april. Hur kommer HD att presentera kvällen, jag väntar.


Dagens fråga: När är/blir man Ramlösabo? Någon som har ett bra svar på den?


Imorgon är en annan dag - överläggning med Region Skåne kring viktiga och strategiska frågor, möte med tjänstemän kring framtida nämndsfrågor och därefter helg med familjen. Veckan har varit ganska lång, men spännande och roligt är det. Nästa vecka är redan full med måsten, möten och nya frågor, det rullar på hela tiden, även om vissa tror att världen inte snurrar alls.ANNONS
Av Anders - 1 mars 2012 11:00

i demokratifabriken. Idag är det den 1 mars och ikväll har Socialnämnden bjudit in allmänheten till ett informationsmöte kring vårt beslut den 29 november 2011 rörande ett eventuellt nytt boende på Ramlösagården. Det skall bli intressant, spännande och roligt att få möta medborgarna kring viktig och angelägen fråga.


Idag var det ytterligare två insändare kring frågan och antalet är nog snart uppe i ett tjugotal. Till detta kommer säkert ett tjugotal mejl som jag snabbt och enkelt försökt svara.


Bland breven finns argumenten:


"Vi har själva två små barn, och skulle inte våga ta risken att släppa dem ur sikte för en sekund, eller låta dem leka ute med sina kompisar utan en vuxens sällskap, med ett sådant boende som närmaste granne. "


"[...] jag gissar att Du inte bor i närområdet! Detta uttalande tycker jag bara vittnar om att du inte tar frågan på allvar! Ta ansvar och förlägg detta boende på annat område."


"Är detta vad ni kallar för demokrati?"

 

"I dagsläget känner jag o min familj oss trygga men det lär ju upphöra om detta projekt kommer till samt vill jag påpeka att detta kommer troligtvis att dra den attraktiva marknaden här vad gäller husköp."

 

Kvällens möte kommer förhoppningsvis inte innehålla denna typ av argumentation, men man kan aldrig vara säker. Naturligtvis skall tjänstemän och politiker försöka besvara frågorna så bra som möjligt.


Som uppladdning igårkväll tittade i alla fall jag på Uppdrag Granskning som handlade just om trygghet, säkerhet, demokrati och öppet möte i avsnittet AMBULANSEN SOM FÖRSVANN. Kolla in denna länken: http://svt.se/ug/#20120227145551/besvikelse_nar_ambulansen_forsvinner?&_suid=480


Naturligtvis går det inte att jämföra rakt av, men vissa inslag i programmet kommer säkert att upprepa sig.


Världen utanför snurrar på och imorgon är det åter dags att förbereda ett socialnämndsmöte, nämligen det som skall avhållas den 15 mars. Ärendena är många, viktiga och angelägna för ett antal människor. Det innebär att dessa kommer bli besvikna om vi inte bereder dem på ett klokt, ödmjukt och professionellt sätt. Det handlar bland annat om ensamkommande flyktingbarn, svar till Socialstyrelsen och att ta emot en penggåva ifrån Vikens församling.


Imorgon är det också överläggningar mellan Helsingborgs stad och Region Skåne om viktiga frågor oss emellan. Roligt är det i alla fall att samarbetet och  samverkan fungerar för det mesta mellan regionen och staden. Det finns alltid möjlighet till förbättringar, men bra samtalsklimat har vi. Lärde mig någonstans, när man slutar att prata med varandra, då blir det problem. Därför pratar vi hela tiden med medborgare, intresserade och andra aktörer såsom region Skåne.


Förhoppningsvis kommer det en rapport här på bloggen ikväll om hur mötet gick. Tänkte naturligtvis att alla läsare av min blogg (vilket har varit nästan rekordmånga i februari 2012) skall få läsa själva hur jag uppfattade det offentliga mötet som varit inplanerat i nästan 2 månader. (Tja, alla har ju inte vetat om det.)ANNONS
Av Anders - 24 februari 2012 10:37


tänkte att jag skulle i allafall försöka bemöta några av de argument som finns kring "Ramlöagården". Hoppas du också sett och läst inslagen i Helsingborgs Dagblad:


http://hd.se/24hd/?clip=1061802#category=651&clip=1061802&startTime=0m0s

http://hd.se/helsingborg/2012/02/23/nytt-stodboende-vallar-het-debatt/

http://hd.se/helsingborg/2012/02/23/ingen-har-pa-kronan-ar-valdsam/


Klargörande eller bara ytterligare en inlaga i debatten?


Svar och bemötande av 10 insändare de senaste dagarna kring Socialnämndens agerande: (Ska sunt förnuft råda? Barnet i centrum på Ramlösa friskola. Varför vänta med svaren? Barnen på Ramlösa har också rätt till trygghet. Att skapa otrygghet på Ramlösagården. Var placeras ett boende? Placera boendet i stadens centrala delar. Vi vill inte ha detta nya bygge. Hemligt om möte och kommunen måste ta sitt ansvar.)


Ett antal engagerade föräldrar, medborgare och företrädare för olika intressenter har under några dagar skrivit minst tio insändare kring Socialnämndens ärende ”Boendeplan för vuxenverksamheten 2012-2017” och Underlag till Socialnämnden gällande behov av nya lokaler för Kronan, boende med särskild service enligt SoL”, som behandlades den 29 november 2011.


Naturligtvis går det inte att kortfattat svara på alla frågor, påstående och argument som just finns i luften, men jag skall i alla fall försöka. Det kommer vara ett offentligt möte torsdagen den 1 mars i Elinebergskolans aula där mer detaljerad information kommer att ges och möjligheter till att ställa frågor till politiker och tjänstemän som arbetat med frågorna under lång tid.


Fråga: Är det beslutat att ett boende för psykisk funktionsnedsättning som anses färdigbehandlade av den rättspsykiatriska vården skall byggas på Magnoliagatan och i strid med Socialstyrelsens rekommendationer?


Svar: Socialnämnden beslutade den 29 november ”att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram projekteringsunderlag samt kostnadskalkyl för en nybyggnation.” Detta innebär att inga beslut är tagna att bygga, utan att ett beslutsunderlag skall tas fram. Ambitionen är att detta underlag skall tas upp vid Socialnämndens sammanträde den 12 april. Socialnämnden har alltså inte tagit ställning om ett genomförande ännu.


Projekteringen utgår ifrån Kronan (som är ett boende på Ängelholmsvägen) skall avvecklas och att dessa personer skall få ett nytt, värdigt boende. Därmed är det absolut inte tal om att färdigbehandlade personer ifrån rättspsykiatriska vården. Dessa individer hanteras i särskild ordning och kommer inte att bo på Magnoliagatan.


Socialstyrelsen har ett antal föreskrifter, rekommendationer, råd och skrifter som beskriver och uttolkar lagstiftningen kring boende av denna och andra typer. I detta komplicerade ärendet måste en samlad juridisk bedömning utifrån alla lagar, förordningar, föreskrifter, råd och rekommendationer och verkliga förhållanden göras. Det går inte bara att hänvisa till citat i en skrift, utan här måste en samlad analys göras och den kommer att föreligga i samband med Socialnämndens beslut den 12 april. Vidare tillkommer det ett antal fler frågor, funderingar och synpunkter som inte ventileras via insändarsidorna, mejl och upprop till berörda beslutsfattare och tjänstemän. Dessa kommer även att utgöra beslutsunderlaget för ett slutgiltigt ställningstagande.


Detta ärende handlar till syende och sist om hur vi ser på vårt gemensamma samhälle och hur vi hjälper våra mest utsatta och svaga med att få drägliga och värdiga boendeförhållanden. Jag tror på ett solidariskt samhälle där vi alla tillsammans hjälps åt och hoppas att tolerans, mångfald och fördomsfrihet råder bakom alla ställningstaganden.  


Anders Lundström (KD) socialnämndsordförande i Helsingborgs stad och Ramlösabo

Av Anders - 21 februari 2012 21:28


De senaste veckorna har mycket tid och energi gått åt att diskutera, informera och förklara. Hur gör man när någon inte vill förstå? Trots att jag med en stort tålamod gjort det i flera mejlväxlingar, intervjuer och samtal har jag inte allt lyckats. Det är bara att konstatera. Vad är det som jag då inte lyckats med? Jo, att beskriva, förklara och diskutera att Socialnämnden (tja, det är ju socialchefen som har uppdraget) att ta fram ett projekteringsunderlag och finansieringskalkyl för ett eventuellt nytt boende på Magnoliagatan. Förhoppningsvis kommer många frågetecken, funderingar och olustkänslor inför processen att besvaras på det öppna informationsmöte som kommer avhållas torsdagen den 1 mars 19-21 i Elinebergsskolans aula. Alla är välkomna dit och det skall bli intressant att lyssna på synpunkter, försöka svar så tydligt som möjligt på eventuella frågor och beskriva processen hur ett beslutsunderlag tas fram.


I dag gick det att höra två inslag på Radio Malmöhus:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=4975844


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=4977534&play=3782517&playtype=Ljudklipp


Lyssna på de två inslag och bilda dig en egen uppfattning kring frågan.


Här kommer en liten samling på argument som kommit de senaste veckorna:


"....tyvärr kan man inte lita på er politiker, det har vi ju sett förr."

"... vi vill ha en trygg miljö för alla boende."

"Vad ni gör är att ni prioriterar psykiskt sjuka människor framför de unga, som är vår framtid."

 "Det finns en hel del etiska frågor omkring denna diskussion."

"Att bygga ett sådant boende i omedelbar närhet till en låg och mellanstadieskola anser jag är fullständigt huvudlöst."

 

Det kommer ett ärende till Socialnämnden den 12 april och då får vi se vad ställningstagandet blir.

 

 

Av Anders - 17 februari 2012 15:01

lugn och eftertänksam dag för mig. Mötet med de övriga socialnämndsordföranden i Nordvästra Skåne blev inställt med ganska kort varsel. Därför har jag ägnat dagen åt skrivbordsarbete. Konkret handlar det om att skriva, sortera och fundera kring framtida utmaningar såsom ministerbesök i Skåne, presentationer inför förtroendevalda kring eventuella beslut och kalenderfrågor i mars/april. Hela tiden kommer nya bollar rullande och vissa är små och trevliga och vissa är stora och jobbiga.


Nästa vecka innehåller allt ifrån fotografering för id-kort i Kristianstad till debatt i Helsingborgs fullmäktige. Det är verkligen skillnad på arbetsuppgifter och varje dag är inte sig lik. Naturligtvis kommer torsdagen den 1 mars klockan 19-21 bli ett sort och publikt arrangemang, då Socialnämnden bjudit in till information kring Socialnämndens beslut om att skapa nya och bättre boendeplatser för en utsatt och tyst grupp i samhället. De som eventuellt berörs av flytten ifrån Kronan till Ramlösagården är ingen grupp som startar facebook-upprop. Vem skall ställa sig på de svagas sida i dagens samhälle? Just nu går mycket tid till att förklara, diskutera och reda ut fakta kring detta angelägna ärende. Tyvärr finns det mycket okunskap och fördomar i skrivelserna, insändarna och debatten, men jag skall göra allt i min makt för att reda ut detta, så att de flesta känner sig trygga och kan lämna oron bakom sig.


Men innan den 1 mars kommer det hinna hända många intressanta saker och som vanligt läser du det först här på bloggen som i veckan haft ganska många besökare. Februari 2012 kommer gå till historien som en bra månad i bloggstatistiken. (Om det nu är en viktig del i livet?)


Ingen som frågat om hur det gick igår på Socialnämndens möte som varade i 2,5 timme? Tja, det kommer kanske om några månader i en tidning nära dig. Trevlig helg i alla fall....Av Anders - 15 februari 2012 17:16

Sitter just i Kristanstad och försöker samla ihop alla lösa trådar som ligger på bordet (eller egentligen finns i anteckningsboken och i huvudet).  Imorgon är det åter dags för Socialnämnd. Denna gången kommer det (forhoppningsvis) ett antal viktiga beslut. Tänkte berätta mer sen (när jag åter är tillbaka i Helsingborg.)


I helgen är det premiär på Robert Lillhongas nya film. Ja, just det, jag kommer att gå på denna premiär.

Av Anders - 8 februari 2012 19:19

Familjecentraler är en vinst för alla! så skriver tre kristdemokrater inför invigningen imorgon torsdag av Helsingborgs sjätte familjecentral. Mellan 13-15 har Capio Södergatan öppet hus kopplat till invigning. Jag kommer att vara där....
 
Familjen är en av det civila samhällets grundläggande beståndsdelar. I familjen växer barn upp och formas till samhällsmedborgare. I en familj som fungerar väl överförs sunda normer och värderingar, som ligger till grund för barnets utveckling av medmänsklighet och rättskänsla. Familjer kan dock se olika ut och ha olika förutsättningar. Även en stabil relation utsätts för stora påfrestningar i samband med den stora omställning det innebär att få barn. Inte så få föräldrar saknar av olika orsaker det sociala nät som i gångna tider utgjorde ett självklart stöd i föräldraskapet. Därför behövs familjecentraler där familjen kan träffa barnmorskan/distriktssköterskan, förskolläraren och socialsekreteraren på samma ställe.

Idag invigs Helsingborgs sjätte familjecentral efter initiativ av Kristdemokraterna och Treklövern. Denna gång är det på Södergatan. Familjecentraler handlar inte om att öka kostnaderna för samhället. Det handlar om att ge familjerna det stöd de behöver för att orka och kunna vara bra föräldrar och det handlar om att hitta de barn och föräldrar som behöver ett särskilt stöd. Familjecentraler är en vinst för alla.

Under olika faser av barnets uppväxt kan föräldraskapet upplevas tungt, kanske övermäktigt. Forskning har visat att stress pga arbetslöshet, fysisk eller psykisk sjukdom eller missbruk hos föräldrar utgör stora påfrestningar på barn. Barn som växer upp under pressade förhållanden löper ökad risk att ta skada på olika sätt. Det är då viktigt att samhället erbjuder stöd till sådana familjer. Det är av stor vikt att tidigt upptäcka familjer och barn som är i behov av särskilt stöd. Där spelar exempelvis regionens mödra- och barnhälsovård en betydelsefull roll. Med bredare samverkan mellan personal med olika kompetenser kan dock stödet bli ännu effektivare, utan att för den skull driva upp kostnaderna i någon högre grad. Ur ett preventivt perspektiv är det snarast att se som en investering.Birgitta Södertun (KD) regionråd, Region Skåne
Lars Thunberg (KD) kommunalråd, Helsingborgs stad
Anders Lundström (KD) Socialnämndsordförande i Helsingborgs stad  

Av Anders - 2 februari 2012 11:05

januari 2011. Tja, 268 unika besök på en månad är det bra eller dåligt?

Presentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se